Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KLIPPAN HÖRSMÖLLA 4:5 - husnr 2, VÄSTRA SÖNNARSLÖVS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Långhuset mot koret i söder.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VÄSTRA SÖNNARSLÖVS KYRKA (akt.), VÄSTRA SÖNNARSLÖVS KYRKA (akt.)

1893 - 1894

1893 - 1894

Skåne
Klippan
Skåne
Västra Sönnarslöv
Klippans församling
Lunds stift
Västra Sönnarslöv 2362

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2016

Västra Sönnarslövs kyrka ersatte en medeltida kyrka som låg drygt 2 km från den nybyggda. Den gamla kyrkan hade långhus, kor och absid samt en fristående klockstapel. Den äldre kyrkan hade eftersatt underhåll och var liten; församlingen hade behov av en mycket större kyrka efter den stora befolkningsökningen under 1800-talet. Kyrkorna byggdes i allmänhet för att rymma minst 2/3 av socknens befolkning. Redan i mitten på 1800-talet började man diskutera ny- eller tillbyggnad av den gamla kyrkan men beslutade sig för nybyggnad. Flera olika alternativa platser för den nya kyrkan fanns. Den gamla kyrkan låg inne i byn, den nya kyrkan fic...

Läs mer i eget fönster

År 1739 - 1739 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan är gjuten 1739 av Andrea Wetterholtz i Malmö. Lillklockan hörde tidigare till den äldre kyrkan och hängde i en fristående klockstapel. Klockan är av malm och pryds av inskriptioner och växtornamentbårder.
År 1893 - 1894 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, torn.

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

År 1893 - 1894 Nybyggnad - Torn

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

År 1893 - 1894 Nybyggnad - Sakristia

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

År 1893 - 1894 Nybyggnad - Korparti

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

År 1893 - 1894 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Västra Sönnarslövs kyrka uppfördes 1893-1894 i nygotisk stil. Byggmästare Sjunnesson och NP Lundqvist byggde kyrkan. Byggledare var Salomon Sörensen som var stadsarkitekt i Malmö.

Arnold Salomon Sörensen (Arkitekt)

N. A. Sjunnesson (Byggmästare)

Nils Lundqvist (Byggmästare)

År 1893 - 1893 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan är gjuten 1893 av Göteborgs mekaniska verkstad. Klockan är av malm och pryds av inskriptioner och växtornamentbårder.

Göteborgs Mekaniska Verkstad (Klockgjuteri)

År 1894 - 1894 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen är ursprunglig, samtida med kyrkan 1894 och förmodligen ritad av Gustaf Pettersson. Altaruppsatsen har ett arkitektoniskt uppbyggt bakstycke med en tornprydd nisch i centrum. Den omges av fält med dekor av sädesax och vinrankor. Bakstycket avslutas uppåt med bårder av trepass. Målad i gulbrunt, rött och förgyllning.

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

År 1894 - 1894 Fast inredning - altarring
Altarringen är ursprunglig, samtida med kyrkan 1894 och ritad av Gustaf Pettersson. Räcket är genombrutet med spetsbågiga öppningar, målat gulbrunt med röda lister och förgyllningar. Överliggare och knäfall är tygklätt. Planformen är femkantig.

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

År 1894 - 1894 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten är ursprunglig, samtida med kyrkan 1894 och förmodligen ritad av Gustaf Pettersson. Funten av trä är målad i samma färgskala som övrig inredning, gulbrunt, rött och förgyllning. Fot, skaft och cuppa är åttasidiga. Skaftet är smalare med fyllningar. Fot och cuppa är profilerade och har dekor med tandsnitt.

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

År 1894 - 1894 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen är ursprunglig, samtida med kyrkan 1894 och förmodligen ritad av Gustaf Pettersson. Bänkarna är öppna. Gavlarna är rödlaserade med runda överstycken och volutformade armstöd. I gavlarnas övre del finns dekoration i form av en nedsänkt ring och i den nere delen ett utskuret fyrpass. Framskärmar och ryggar är utförda i ramverkskonstruktion med fyllningar, målade likt övrig inredning i rött, gulbrunt och förgyllning.

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

År 1894 - 1894 Fast inredning - predikstol
Predikstolen, är ursprunglig, samtida med kyrkan 1894, och ritad av Gustaf Pettersson. Korgen har sexsidig planform med fyra sidor i ramverkskonstruktion och två sidor öppna mot den raka trappan. Korgens sidor har trepassformade välvningar ställda på halvkolonner. Bibelcitat är målade i fyllningarna. I ovankant finns profilerade lister och tandsnitt. Skaftet är sexsidigt, smalare och profilerat. Trappan har genombrutet räcke. Målad i gulbrunt, rött och förgyllning.

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

År 1898 - 1898 Underhåll - takomläggning
Tegelstenar och skifferplattor har bytts ut vid flera tidpunkter. Redan 1898 byttes 500 skifferplattor
År 1907 - 1907 Underhåll - exteriör
Tegelstenar och skifferplattor har bytts ut vid flera tidpunkter. 1907 byttes 1000 tegelstenar.
År 1935 - 1935 Teknisk installation - värme
1935 byggdes ett pannrum under sakristian och ny värmeanläggning installerades.
År 1942 - 1942 Ändring - ombyggnad, fönster
1942 kompletterades kyrkans fönster med yttre skyddsbågar av trä.
År 1949 - 1950 Ändring - ombyggnad
1949 fick kyrkan el. 1950 monterades nya klockstockar av ek.
År 1969 - 1969 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Orgeln, byggd 1969 av Anders Persson i Viken, har 13 stämmor, två manualer och ett pedalverk. Orgelfasaden är samtida med orgelverket. De fem pipfälten har varierande höjder med högst mittparti. Pipfälten har förgyllt raster i ovankant. Orgeln är målad i ljus- och mörkblåa färger. Spelbordet är av ek.

Anders Persson (Orgelbyggare)

År 1982 - 1982 Underhåll - målningsarbete, interiör
1982 gjordes en interiör ommålning av väggar och valv. Kvadermålningen utfördes med en grå linje, tidigare målat med rött och grått.
År 2002 - 2002 Ändring - restaurering, exteriör
2002-2003 gjordes en exteriör restaurering under ledning av Ponnert Arkitekter. Samtliga takfall fick nya skifferplattor med mönsterläggning lika den ursprungliga. Ny takavvattning av titanzink enligt äldre förebild, takkuporna kläddes med titanzink. Senare tillagd kopparplåt på solbänkar togs bort. Vittrat tegel byttes.

Hans Ponnert (Arkitektkontor)

År 2008 - 2008 Ändring - ombyggnad, fönster
2008 byttes enkelglaset till lamellglas i yttre befintlig båge i fönstrens nedre partier.
År 2013 - 2013 Underhåll
Skadade delar i bjälklaget i klockvåningen i tornet har bytts ut respektive skarvats med nya furubjälkar 2013.
År Okänt Fast inredning - altare
Altaret är en tygklädd träkonstruktion. I altaret finns förvaringsutrymme som nås från baksidan via en lucka klädd med pärlspontpanel.