Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FILIPSTAD NORDMARKSHYTTAN 7:1 - husnr 1, NORDMARKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 352.36

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
NORDMARKS KYRKA (akt.)

1727 - 1731

1727 - 1731

Värmland
Filipstad
Värmland
Nordmark
Filipstads församling
Karlstads stift
Nordmarks församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, grekisk

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, grekisk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1992

Komplettering vid inventering 2003:
Kyrkan i Nordmarks bergslagsbygd uppfördes 1727-31. Den timrade kyrkan har korsformad plan med tresidigt avslutat korparti i öster. Under det fortsatta 1700-talet vidbyggdes en sakristia i öster samt vapenhus framför de västra, södra och norra korsarmsgavlarna. Ingångar via vapenhusen. Kyrkans planform har därefter förändrats i marginell omfattning.
Kyrkan uppfördes av trä såsom korskyrka i liggtimmer efter ritning och under ledning av byggmästare Johan Junger med biträde av snickarmästaren Olof Holmstedt i Filipstad. Kyrkans fönster, vart ett med 48 blyinfattade rutor, blev skänkta av olika sock...

Läs mer i eget fönster

År 1727 - 1731 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och korsarmar uppförs.

J Junger (Byggmästare)

År 1727 - 1731 Nybyggnad - Korparti

J Junger (Byggmästare)

År 1727 - 1731 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1727 - 1731 Nybyggnad - Korsarm/ar

J Junger (Byggmästare)

År 1737 - 1737 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats uppsätts.
År 1740 - 1740 Valvslagning
Innertaket välvs.
År 1744 - 1744 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia vidbyggs koret i öster.
År 1745 - 1745 Specifika inventarier - dopfunt
Kyrkan mottar en medeltida dopfunt.
År 1758 - 1759 Fast inredning - predikstol
Predikstol tillkommer.

Isac Schullström (Konstnär - Bildhuggare)

År 1760 - 1760 Nybyggnad - Vapenhus
Tre vapenhus, framför de västra, södra och norra korsarmarna tillkommer.
År 1760 - 1760 Fast inredning - skrank
Ett skrank plockas bort, då detta skymmer altaret, och ett nytt tillverkas av bildhuggaren mäster Moberg.

Mäster Moberg (Konstnär - Bildhuggare)

År 1761 - 1767 Fast inredning - altaruppsats
Ny altartavla i rokokostil tillkommer, möjligen gjord av bildhuggare Moberg. Den gamla såldes till Värmskogs kyrka

Mäster Moberg (Konstnär - Bildhuggare)

År 1766 - 1766 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen står klar, snickare Johan Andersson.
År 1767 - 1767 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen förses med målning av Carl Hjulström.

Carl Hjulström (Konstnär - Dekormålare)

År 1767 - 1767 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Kyrkans interiör och inventarier målas av Carl Hjulström från Lindesberg. Tak med himling, moln och över altaret strålande sol, listverk och altare marmoreras och väggar målas ljusa med marmorering

Carl Hjulström (Konstnär - Dekormålare)

År 1796 - 1796 Fast inredning - läktare
Läktare byggs i västra korsarmen, en trappa dit utvändigt från norra sidan.
År 1797 - 1797 Fast inredning - orgel
Kyrkans första orgel, med åtta stämmor, tillkommer byggd av Mathias Svanberg och Nils Söderström.
År 1875 - 1875 Ändring - ombyggnad, interiör
Renovering och ombyggnation då trappa till orgelläktaren flyttas innanför kyrkan strax intill västra kyrkodörren på norra sidan om mittgången, bänkdörrar tas bort liksom de blyinfattade fönstren samt ommålning i "lingon och mjölk påminnande" kulörer.
År 1880 - 1880 Fast inredning - orgel
Ny orgel med nio stämmor, byggs av E A Setterquist & Son, Örebro

Setterquist & Son Orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

År 1895 - 1895 Teknisk installation - värme
Värmekamin installeras i källare.
År 1933 - 1933 Teknisk installation - el
Installation av elektrisk belysning.
År 1935 - 1938 Konservatorsarbeten
Konservering av Sven Dalén, predikstol, altaruppsats.

Sven Dalén (Konservator)

År 1935 - 1938 Underhåll - exteriör
Exteriör upprustning. Byte av skadad spån samt tjärning.
År 1935 - 1938 Ändring - ombyggnad, interiör
Inre restaurering under ledning av arkitekt Einar Lundberg, Stockholm, med syfte att återföra kyrkan till sitt gamla utseende. Golvet förses med trossbotten. Ny vägg uppförs under den västra läktaren. Bevarade gamla bänkdörrar återinsattes och nya bänkar tillverkades med de gamla som förlaga. Ny värmeanläggning. Kyrkans målades i kulör lika före 1875. Två nya psalmnummertavlor. Under arbetet med golvläggning upptäcktes en bortglömd gravkammare, två präster.

Einar Lundberg (Arkitekt)

År 1950 - 1950 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket ombyggs av Nils Hammarberg i Göteborg, omfattar 23 stämmor

Nils Hammarberg (Orgelbyggare)

År 1950 - 1950 Specifika inventarier - dopfunt
Dopaltare tillkommer.
År 1955 - 1955 Teknisk installation - el
Ny kompletterande belysningsarmatur.
År 1955 - 1955 Konservatorsarbeten
Konservering av textilier.
År 1955 - 1955 Teknisk installation
Värmeanläggning ses över. Bänkvärmare tillkommer. Motor till orgelfläkt.
År 1960 - 1961 Ändring
Ett bokbord och en piscina tillkommer samt series pastorum och series cantorum.
År 1972 - 1972 Teknisk installation - el
Belysning av altare med spotlights.
År 1978 - 1978 Fast inredning - altarring
Ändring inom altarring, avlägsnande av gradualet.
År 1981 - 1981 Ändring
Ljusbärare i smide tillkommer.
År 1983 - 1983 Ändring
Ambo tillkommer.
År 1984 - 1984 Ändring - ombyggnad, exteriör
Omläggning och renovering av spåntak och fasader.
År 1985 - 1985 Ändring - ombyggnad, interiör
Viss invändiga ombyggnationer. Tar bort bänkar för plats av bokbord under läktaren. Framflytt av vägg under läktaren för plats åt toalett och ett större väntrum.
År 1986 - 1986 Underhåll - interiör
Målning av interiören. Gångarna får nytt furugolv. Slipning av korgolvet.
År 1986 - 1986 Teknisk installation
Installation av vatten och avlopp samt toalett. Automatisk klockringning. Hörselslingor och högtalare.
År 1986 - 1986 Ändring
Psalmboksvagn och bokbord tillkommer.
År 1986 - 1986 Underhåll - interiör
Vindsisolering med vitull. Spåntaket läggs om. Tjärning. Skadad fasadpanel utbyts. Ommålning.
År 2005 - 2005 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Rödfärgning av fasad. Vitmålning av snickerier.
År 2012 - 2012 Teknisk installation - värme
Installation av styr- och reglersystem för värme och luftfuktighet.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Filipstads Elbyrå AB (Entreprenör)

År 2012 - 2012 Underhåll - exteriör
Tjärning av tak samt byte av enstaka spån.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Hälsinge Takspån AB, Kilafors (Entreprenör)

År 2014 - 2014 Underhåll - takomläggning
Renovering och omläggning av takspån, ca 410 m² på långhusets södra takfall.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Deje Husplåt AB (Entreprenör)

Kyrktak bygg och konsult AB (Byggherre)

År 2016 - 2016 Underhåll - exteriör
Tjärning spåntak.

Kyrktak bygg och konsult AB (Hantverkare)