Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FILIPSTAD RÄMSNÄS 3:1 - husnr 1, RÄMMENS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 370.32

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
RÄMMENS KYRKA (akt.)

1781 - 1787

1781 - 1787

Värmland
Filipstad
Värmland
Rämmen
Filipstads församling
Karlstads stift
Rämmen

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, grekisk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, grekisk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, grekisk

Historik

Inventeringsår 1995

Komplettering vid inventering 2003: Bruksägarna vid Rämmen anhöll 1775 om tillstånd att få uppföra egen kyrka. Då tillstånd gavs blev också kyrkobyggandet en ekonomisk angelägenhet för brukspatron Christopher Myhrman d y och hans son. Kyrkan uppfördes 1781-86 som salkyrka med torn, och den brädfodrades 1791. Några år senare uppfördes korsarmarna. År 1851 revs det gamla tornet och ett nytt västtorn uppfördes efter ritningar av professor C. G. Brunius. Tornet hade rik utsmyckning i fornnordisk stil. Ett tornur tillkom 1868.

År 1899 genomfördes en renovering efter handlingar av arkitekt Georg R Ringström, Stockholm, byggmästare var A...

Läs mer i eget fönster

År 1781 - 1787 Nybyggnad
Långhus och kor
År 1781 - 1787 Nybyggnad - Korparti
År 1781 - 1787 Nybyggnad
År 1840 - 1849 Nybyggnad - Vapenhus
År 1840 - 1849 Nybyggnad - Korsarm/ar
År 1840 - 1849 Nybyggnad - Sakristia
År 1847 - 1847 Fast inredning - orgel
Kyrkans första orgel insattes år 1847.
År 1851 - 1851 Nybyggnad - Torn
Ersatte ett äldre torn. Tornet gavs en fornnordisk prägel med inslag av gotiska element.

Carl Georg Brunius (Arkitekt)

År 1868 - 1868 Specifika inventarier - tornur
Ett tornur tillkom 1868.
År 1879 - 1879 Fast inredning - orgel
Orgel inköptes. Den hade tretton stämmor och två manualer.

E A Setterquist & Son Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1899 - 1899 Ändring - ombyggnad, exteriör
Arbetet innebar bland annat nya väggspånor och listverk, vissa lövsågsdetaljer tillkom och ett nytt taklag och taket lades med skiffer.

Georg Robert Ringström (Konstnär)

År 1899 - 1899 Ändring - ombyggnad, interiör
År 1899 genomfördes en renovering efter handlingar av arkitekt Georg R Ringström, Filipstad och utfördes av byggmästare A Engborn, Grythyttan. Ett nytt innertak sattes upp, detta dekormålades. Golv och väggar reparerades och nya öppna bänkar sattes in. Ändringsarbeten genomfördes på orgelläktaren, predikstolen och altaret. Målningsarbetet genomfördes av målarmästaren Hedin, Grythyttan och förgyllningen av dekorationsmålaren Berg, Stockholm. Återinvignig den 10 december 1899.

Georg Robert Ringström (Konstnär)

År 1946 - 1946 Ändring - ombyggnad, interiör
Invändigt skedde en renovering 1946 efter förslag av arkitekten Einar Lundberg, Stockholm. Arbetet utfördes av byggmästare J Eriksson, Arvika. Nya bänkar monterades, antikglas insattes i fönstren, hela interiören ommålades, inklusive taket där dekormåleriet övermålades. Kaminen togs bort och istället installerades elvärme (Malmbergs Elektriska i Kristinehamn). Belysning installerades och orgeln byggdes om då nytt spelbord insattes liksom en elektrisk fläkt. Parkett lades i mittgången och nytt brädgolv i kvarteren. Golvet sluttades mot vapenhuset. Läktarens golv lades om. Koret gjordes större och lades med bokparkett. Ny altartavla i form av en triptyk av Simon Sörman "Kallad av Gud" tillkom. Vapehusets dörr mot väster togs bort och vindfång gjordes om till en bönekammare. Nya kopplade fönster insattes. Ett nytt altare tillkom i koret liksom litet altare i böne- och skrudkammaren.

Einar Lundberg (Arkitekt)

Simon Sörman (Konstnär)

År 1946 - 1946 Återinvigning
Återinvigning efter ombyggnad med predikan av biskop Arvid Runestam den 18 augusti.
År 1946 - 1946 Fast inredning - orgel
Den gamla orgeln byggdes om och kompletterades. Den fick ett nytt spelbord och elektrisk fläkt.

E A Setterquist & Son Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1956 - 1956 Ändring - ombyggnad, exteriör
Kyrkans exteriör genomgick förändringar efter förslag av arkitekt Einar Lundberg, Stockholm. Tornet byggdes om och kläddes likt övriga fasader och tak med spånor och skiffer. Det fick på så sätt en enklare form. Lövsågeriarbeten från 1800-talets slut togs bort, nya smala foder kring portar och fönster. Sockeln av slaggsten renskrapades och putsades med KC-bruk, målades med asfalt. Trappan vid sakristian göts om och lades med skifferhällar. Nya portar insattes.

Einar Lundberg (Arkitekt)

År 1979 - 1979 Fast inredning - orgel
Den nuvarande orgeln byggdes 1979 med tretton stämmor och två manualer. Den byggdes av E A Setterqvist, Örebro

Setterquist & Son Orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

År 1987 - 1987 Underhåll - exteriör
Fasaden ommåladespå nytt. Fasadens oljefärg togs bort och istället påfördes rödtjära. Dessutom reparerades sockelputsen, tornluckor och skiffertaket sågs över.
År 2001 - 2001 Underhåll - takomläggning
Skiffertaket lades om .
År 2005 - 2006 Underhåll
Åtgärder pga svampangrepp och fuktproblem.

Värmlands Museum (Antikvarie)

År 2005 - 2005 Underhåll - exteriör
Exteriören målades om med röd slamfärg.

Karl Karlsén (Arkitekt)

År 2005 - 2006 Ändring - ombyggnad, interiör
En läktarunderbyggnad med WC och kammare tillfogades kyrkorummet. Bergvärme installerades liksom nya eldragningar och ny vattenburen bänkvärme. Interiören målades om med ny färgsättning och takmålningar från 1899 framskrapades. Arbetet genomfördes efter program av arkitekt Karl Karlsén, Sunne.

Karl Karlsén (Arkitekt)

Ullenius ateljéer (Konservator)

År 2006 - 2006 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Tillgänglighetsanpassning av norra entrén.

Värmlands Museum (Antikvarie)