Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KARLSTAD ED 4:1 - husnr 1, NYEDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 288:28

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
NYEDS KYRKA (akt.)

1703 - 1706

1703 - 1706

Värmland
Karlstad
Värmland
Nyed
Alster-Nyedsbygdens församling
Karlstads stift
Kyrkvägen 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Historik

Inventeringsår 1995

Komplettering vid inventering 2003:
Den nuvarande kyrkan uppfördes mellan åren 1703-06, under ledning av byggmästare Måns Rank, Filipstad. Kyrkan uppfördes som en korskyrka utan torn. Kyrkorummets korsarmar försågs troligen med tre läktare direkt.

Såväl altaruppsats som predikstol är troligen tillverkade av bildhuggare Börje Löfman från Mariestad. Altare och predikstol målades 1718-21 av Johan Aureller (född 1697) från Gävle. Korskrank med två serafer tillkom på 1720-talet.

Kyrkan målades invändigt 1836, eventuellt i en rosa ton. Under 1897-99 genomfördes en omfattande renovering under ledning av disponent Carl Otto Forsberg. Go...

Läs mer i eget fönster

År 1703 - 1706 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, korsarmar och två vapenhus

Måns Rank, Filipstad (Byggmästare)

År 1703 - 1706 Nybyggnad - Korsarm/ar

Måns Rank, Filipstad (Byggmästare)

År 1703 - 1706 Nybyggnad - Korparti

Måns Rank, Filipstad (Byggmästare)

År 1703 - 1706 Nybyggnad - Vapenhus
Två vapenhus.

Måns Rank, Filipstad (Byggmästare)

År 1703 - 1706 Nybyggnad
År 1717 - 1718 Fast inredning - predikstol
Börje Löfman, Mariestad tillverkade troligen predikstolen.

Börje Löfman (Konstnär - Bildhuggare)

År 1717 - 1721 Fast inredning - altaruppsats
Börje Löfman, Mariestad tillverkade troligen altaruppsatsen.

Börje Löfman (Konstnär - Bildhuggare)

År 1718 - 1728 Fast inredning - altaruppsats
Målades av Johan Aurell från Gävle.

Johan Aureller d y (Konstnär)

År 1718 - 1721 Fast inredning - predikstol
Predikstolen målades av Aurell från Gävle.

Johan Aureller d y (Konstnär)

År 1720 - 1730 Fast inredning - skrank
Korskrank med två serafer med språkband som uppmanar till sång.
År 1720 - 1790 Specifika inventarier - dopfunt
År 1725 - 1725 Fast inredning - orgel
Orgel tillverkad av Elias Wittig, bördig från Schlesien. Orgeln, som tillverkats som heminstrument för en Göteborgsfamilj, inköptes till Nyeds kyrka 1725.

Elias Wittig (Orgelbyggare)

År 1836 - 1836 Underhåll - målningsarbete, interiör
Kyrkorummet målades, eventuellt i en rosa kulör.
År 1881 - 1881 Fast inredning - orgel
Ny orgel inköptes. Den gamla orgeln såldes till Molkoms folkhögskola där den fanns fram till 1897 då den såldes till Nordiska Museet.
År 1897 - 1899 Fast inredning - altarring
Altarring med skurna balusterdockor tillverkades efter ritninig av Fredrik Liljenqvist.
År 1897 - 1899 Fast inredning - bänkinredning
En ny öppen, ej väggansluten bänkinredning, insattes. Ersatte en äldre sluten bänkinredning med numrerade dörrar.
År 1897 - 1899 Ändring - ombyggnad, interiör
En omfattande invändig renovering skedde på initiativ och under ledning av disponenten Carl Otto Forsberg. Golvet höjdes, blågrå pärlspontpanel sattes på väggar och i tak, nya bänkar, nya fönster och ny altarring. Altartavlan flyttades fram, vilket innebar att den översta delen, lammet med klotet inte fick plats. Dessa flyttades istället til predikstolen. Gravkammare under kyrkan gjordes om till pannrum. Golven på norra och södra läktarna lades om. Dopfunten restaurerades. Epitafieran flyttades från koret til kyrkorummet.
År 1897 - 1899 Ändring - ombyggnad, fönster
De gamla stora rundbågiga fönster ersattes av mindre treindelade spetsbågiga fönster.
År 1913 - 1913 Ändring - ombyggnad, interiör
Arkivet på norra sidan gjordes om till sakristia. Ingång till arkivet skedde tidigre tidigare genom en dörr på gaveln. Dörren ädrades till ett fönster och ingång sker nu genom kyrkan.
År 1920 - 1925 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning installerades.
År 1927 - 1927 Fast inredning - orgel
En ny orgel insattes.
År 1954 - 1955 Teknisk installation - värme
Nytt bänkvärmesystem insattes.
År 1954 - 1955 Ändring - ombyggnad, interiör
En omfattande renovering genomfördes av kyrkan under leding av arkitekt Åke E Lindqvist.

Åke E Lindqvist (Arkitekt)

År 1954 - 1955 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya kopplade föbnster insattes.
År 1954 - 1955 Fast inredning - altarring
Altarringen med svarvade balusterdockor från 1800-talets slut ersattes av ny altarring med fyllningar.
År 1954 - 1955 Fast inredning - bänkinredning
Bänkarnas gavlar gjordes om.
År 1954 - 1955 Ändring - ombyggnad, port
Nya portar med överljus insattes.
År 1954 - 1955 Ändring - ombyggnad, trappa
En trappa till läktaren insattes i västra vapenhuset.
År 1954 - 1955 Fast inredning - läktare
Orgelläktaren byggdes ut. Den södra av de två trapporna till kyrkorummet togs bort.
År 1954 - 1955 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Äldre måleri bakom altartavlan togs fram. Målningen består av marmoreringar och målade kolonner.
År 1954 - 1955 Fast inredning - predikstol, ljudtak
Klotet och lammet som tidigare suttit på altartavaln placerades på predikstolens ljudtak.
År 1955 - 1955 Återinvigning
Biskop Runestam förrättade återinvigning av kyrkan den 4 december 1955.
År 1958 - 1959 Underhåll
En omfattande invändig renovering skedde på initiativ och under ledning av disponenten Carl Otto Forsberg. Golvet höjdes, blågrå pärlspontpanel sattes på väggarna, nya bänkar, nya fönster och ny altarring. Altartavlan flyttades fram, vilket innebar att den översta delen, lammet med klotet inte fick plats. Dessa flyttades istället til predikstolen. Gravkammare under kyrkan gjordes om till pannrum. Golven på norra och södra läktarna lades om. Dopfunten restaurerades. Epitafieran flyttades från koret til kyrkorummet.
År 1988 - 1988 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Taket tjärades av Höjdservice AB, Hälsingland.
År 1990 - 1990 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnad under västra läktaren tillkom.

Ture Jangvik (Arkitekt)

År 1998 - 1999 Konservatorsarbeten
Renovering mässhakar/kollekthåvar.

Libraria Konsthantverk (Konservator)

År 2001 - 2001 Specifika inventarier - textilskåp
Ett textilskåp insattes bakom altaruppsatsen.
År 2001 - 2001 Specifika inventarier - textilskåp
Skrudskåp insattes bakom altaret.
År 2003 - 2003 Teknisk installation - brandskydd
År 2010 - 2011 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Tillgänglighetsanpassning vid kyrkans västra port, ramp, räcke samt portautomatik.

Värmlands Museum (Antikvarie)

År 2011 - 2011 Konservatorsarbeten
Målningskonservering altaruppsatsen.
År 2011 - 2011 Teknisk installation - larm
Installation av utrymningslarm.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

År 2011 - 2012 Underhåll - exteriör
Tak- och fasadrenovering samt byte av spån på kyrktaket och skadade spån på kyrkans fasad.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Hälsinge Takspån AB, Kilafors (Entreprenör)

NK Byggnads AB (Hantverkare)

År 2014 - 2015 Underhåll - exteriör
Tjärstrykning spåntak.