Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KARLSTAD ÖSTRA FÅGELVIKS KYRKA 2:1 - husnr 1, ÖSTRA FÅGELVIKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖSTRA FÅGELVIKS KYRKA (akt.)

1715 - 1715

1715 - 1715

Värmland
Karlstad
Värmland
Östra Fågelvik
Väse-Fågelviks församling
Karlstads stift
Östra Fågelvik 209

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Kompettering vid inventering 2004- Den första kyrkan i Östra Fågelvik var en tidig medeltidskyrka i sten från 1100-talet. Den låg ca 600 m nordväst om den nuvarande kyrkan och skall enligt uppgift ha legat på en "sumpig äng" vid gården Björka. På 1830-talet lär man också vid dikesgrävningar på gården ha funnit lämningar som tyder på att här funnits en kristen begravningsplats. Kort tid efter reformationen var kyrkan mycket förfallen och man fick år 1563 hjälp till en större reparation. Medeltidskyrkan övergavs vid 1600-talets slut. Platsen grävdes ut 1970-71 då återfanns grunderna efter en liten stenkyrka med långhus och kordel med ...

Läs mer i eget fönster

År 1715 - 1715 Nybyggnad

Lars Lundstorp (Byggmästare)

År 1715 - 1715 Nybyggnad - Korparti
År 1715 - 1715 Nybyggnad
År 1724 - 1724 Nybyggnad - Sakristia

P Håkansson (Byggmästare)

År 1725 - 1726 Nybyggnad - Torn

Lars Lundstorp (Byggmästare)

År 1728 - 1728 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör

Nils, målarmästare Mård (Hantverkare - Målare)

År 1730 - 1730 Fast inredning - predikstol, ljudtak
Predikstol inköptes från Fellingsbro kyrka i Västmanland. Predikstolen levererades troligen av snickaren Hans Tyske. Uppsattes av snickaren Tobias Wilhelm. Den målades två år senare av Petter Mård.
År 1735 - 1735 Fast inredning - altaruppsats
1735 altaruppsatsen inköptes tillverkad av Isac Schulström och bildhuggarna Wedulin (Hjo) och Bruse (Lidköping).

Isac Schullström (Konstnär - Bildhuggare)

År 1756 - 1756 Fast inredning - läktare
En läktare uppfödes i väster av Hinrik Hofman (gesäll under Haller). Samtidigt förstorades valvet mellan torn och kyrkorum. En stuckrosett sattes i valvtaket: "1756".
År 1759 - 1759 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Läktarbariären målades av mäster Herman, Karlstad.
År 1816 - 1816 Ändring - ombyggnad, yttertak
Det ursprungliga yttre taket i två avsatser ersattes av det nuvarande, lägre taket.
År 1855 - 1855 Ändring - ombyggnad, yttertak
Taket lades med skiffer.
År 1855 - 1855 Ändring - ombyggnad, valvslagning
Ett plant innertak ersattes av det nuvarande välvda brädtaket.
År 1878 - 1878 Fast inredning - orgel, orgelfasad
En orgel inköptes från orgelbyggarfirman Molander & co, Göteborg

Salomon Molander (Orgelbyggare)

År 1899 - 1899 Underhåll - interiör
Interiören renoverades. Ev tillkom nuvarande altarring och psalmnummertavlorna
År 1924 - 1924 Underhåll - interiör
Interiören renoverades
År 1937 - 1937 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgeln byggdes om.
År 1957 - 1957 Underhåll - exteriör
Exteriören renoverades
År 1973 - 1973 Ändring - ombyggnad, interiör
Arkitekt Janne Feldt gav interiören sitt nuvarande utseende med bl a nya bänkar,

Janne Feldt (Arkitekt)

År 1973 - 1973 Fast inredning - orgel
Kororgel, vars fasad är ritad av arkitekt Janne Feldt, och byggd av Grönlunds orgelbyggeri, Gammelstad, insattes på korets södra sida.

Grönlunds orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Janne Feldt (Arkitekt)

År 2002 - 2002 Konservatorsarbeten
Konservering antependier.

Västergötlands Museum (Konservator)

År 2003 - 2003 Specifika inventarier - textilskåp
Textilförvaring insattes under läktaren.

Värmlands Museum (Antikvarie)

År 2005 - 2005 Underhåll - takomläggning
Skiffertaket omlades. Jörgen Lindéns byggnads AB i Grythyttan.
År 2005 - 2005 Underhåll - fönster
Kyrkans fönster renoverades och ommålades.
År 2005 - 2005 Ändring
Dränering.
År 2006 - 2006 Underhåll - port
Den västra kyrkporten ommålades i ny mörkgrön färgställning.
År 2011 - 2011 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Tillgänlighetsanpassning. Ombyggnad av huvudentré , bl.a. nya ramper mot norr och söder, montering av smidesräcke samt dörrautomatik vid ytterporten.

Sten & Vägarbeten AB (Entreprenör)

Värmlands Museum (Antikvarie)