Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KRISTINEHAMN KILSBY 1:3 - husnr 1, VISNUMS-KILS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 342,09

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VISNUMS-KILS KYRKA (akt.)

1754 - 1756

1754 - 1756

Värmland
Kristinehamn
Värmland
Visnums-Kil
Visnums-Kils församling
Karlstads stift
Visnums-Kil kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Komplettering vid inventering 2003:
Visnums-Kils stenkyrka uppfördes i sin helhet vid 1700-talets mitt, men ersatte då en äldre träkyrka av medeltida ursprung. I kyrkans närhet ligger flera herrgårdar från 1700- och 1800-tal. På en till kyrkogården angränsande tomt står ett kyrkstall och ett gravkor (uppfört 1834) av ägaren till Nynäs, kammarherre C F Hammarhielm. Såväl det omgivande kulturlandskapet, miljön kring kyrkan och kyrkobyggnaden har stort bevarandevärde. Kyrkan består av rektangulärt långhus med tresidigt avslutat korparti, vidbyggd sakristia i norr, gravkor för familjen Lindsfelt i söder (senare brukat som förråd) samt v...

Läs mer i eget fönster

År 1754 - 1756 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, torn och vapenhus. Drivande bakom byggnationen var komminister Elias Wennerman och ägaren till Kilsby säter, baron Carl Hierta. Byggmästarna kom från Västra Götaland, Byggmäsatre Brandberg. Inredningen och målningen kompletterades efter hand.
År 1754 - 1756 Nybyggnad
År 1754 - 1756 Nybyggnad - Korparti
År 1754 - 1756 Nybyggnad - Vapenhus
År 1754 - 1756 Nybyggnad - Torn
År 1754 - 1756 Fast inredning - bänkinredning
Snickerier som bänkar mm tillverkas av Lars Vennerström, Visnum.
År 1754 - 1756 Nybyggnad - Sakristia
År 1756 - 1756 Invigning
Kyrkan invigdes 14 november av superintendenten Nils Lagerlöf.
År 1759 - 1759 Ändring - ombyggnad, exteriör
Kyrkan rappas, murmästare Anders Gabrielsson från Amnehärad.
År 1761 - 1761 Fast inredning - bänkinredning
Bengt Andersson i Bäcken tillverkar ljusstakar för bänkarna.
År 1764 - 1764 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Ena takhalvan på tornet bråddes.
År 1765 - 1765 Fast inredning - altarring
Altarringen byggs om.
År 1765 - 1765 Ändring
Psalmnummertavlor.
År 1767 - 1767 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Andra takhalvan tornet bråddes.
År 1771 - 1771 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv i kyrkogången.
År 1771 - 1771 Fast inredning - läktare
Västläktare uppförs.
År 1773 - 1773 Fast inredning - altaruppsats
Nytt överstycke till altaruppsats av Johan Ullberg.

Johan Ullberg d y (Konstnär - Bildhuggare)

År 1773 - 1773 Fast inredning - predikstol, ljudtak
Nytt ljudtak till predikstol (från 1693) av Ullberg.

Johan Ullberg d y (Konstnär - Bildhuggare)

År 1774 - 1774 Underhåll - målningsarbete, interiör
Kyrkan bemålas interiört, förmodligen av Johan Ullberg.
År 1800 - 1800 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Kalkning av fasader.
År 1802 - 1802 Underhåll - takomläggning
Spån inköps till takläggning.
År 1807 - 1807 Underhåll - takomläggning
Spån och tjära inköps till takläggning, murningsarbete på kyrkporten och sakristian.
År 1811 - 1811 Underhåll - takomläggning
Arbeten med spåntaket, sakristian rödfärgades.
År 1814 - 1814 Underhåll - takomläggning
Mer spån inköptes till taket.
År 1816 - 1816 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt trägolv läggs i "kyrkokammaren" och plankgolv i vapenhus ersätts med stengolv.
År 1822 - 1822 Fast inredning - orgel
Orgel inköps. Placeras på västläktaren där bänkar plockas bort.
År 1830 - 1839 Underhåll - exteriör
Reparation av sakristia och fasader. Avfärgning. Reparation av tak, läggning av tegelpannor.
År 1834 - 1834 Nybyggnad - Gravkor
Hindsfeltska gravkoret.
År 1847 - 1847 Fast inredning - orgel, orgelverk
Ombyggnad av orgel.
År 1863 - 1865 Underhåll - omputsning
Fasaderna lagas och avfärgas.
År 1863 - 1865 Ändring - ombyggnad, yttertak
Taket läggs om med skiffer.
År 1868 - 1868 Fast inredning - bänkinredning
Bänkdörrarna tas bort.
År 1873 - 1875 Ändring - ombyggnad, interiör
Överkalkades kyrkorummets målningar.
År 1877 - 1877 Ändring - ombyggnad, exteriör
En täljstenssocken anskaffas till kyrkans yttermur.
År 1878 - 1878 Specifika inventarier - dopfunt
Förgyllning av dopfunt.
År 1882 - 1882 Fast inredning - orgel, orgelverk
Reparation av orgel.
År 1882 - 1882 Teknisk installation
Åskledare monteras.
År 1887 - 1887 Teknisk installation - värme
Värmeldning framdrogs och varmugn installerades.
År 1888 - 1888 Underhåll - fönster
Kyrkfönstren ommålades.
År 1896 - 1896 Fast inredning - bänkinredning
Kyrkbänkarna förses med bönpallar.
År 1900 - 1900 Ändring - ombyggnad, interiör
Ny väggpanel insattes.
År 1901 - 1901 Konservatorsarbeten
Konservering och restaurering av epitafium.
År 1902 - 1902 Konservatorsarbeten
Psalmnummertavla renoveras.
År 1902 - 1903 Fast inredning - orgel
Ny orgel tillverkad av E A Setterqvist.

Setterquist & Son Orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

År 1914 - 1914 Fast inredning - bänkinredning
Nya bänkar införskaffas.
År 1914 - 1914 Ändring - ombyggnad, golv
Golven omläggs.
År 1914 - 1914 Underhåll - interiör
Ommålning av interiören.
År 1920 - 1920 Underhåll - omputsning
Fasadarbeten med puts.
År 1922 - 1922 Underhåll - takomläggning
Tornbeklädnaden ses över och skiffret på långhuset kompletteras.
År 1928 - 1928 Ändring - ombyggnad, yttertak
Tornet bekläs med koppar.
År 1943 - 1943 Konservatorsarbeten
Konservering av triumfkrucifix, madonna, S:t Göran och draken, altarskåpet, sakramentsskåpet, överstycket till en äldre altaruppsats samt ett mindre krucifix av Värmlands konserveringsanstalt.

Värmlands konserveringsanstalt (Konservator)

År 1947 - 1947 Fast inredning - orgel, orgelverk
Två nya stämmor på orgeln, E A Setterqvist & Son.

Setterquist & Son Orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

År 1947 - 1947 Konservatorsarbeten
Restaurering då äldre målningar plockades fram efter att varit överkalkade, viss rekonstrueringsmålning. Predikstol och altaruppsats återfår ursprungsfärgsättning. K J R Johansson, Skövde.

K J R Johansson (Konstnär - Dekormålare)

År 1947 - 1947 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv i hela kyrkorummet.
År 1947 - 1947 Teknisk installation - värme
Under sakristian inreds en värmekammare, pannrum.
År 1947 - 1947 Fast inredning - altarring
Ny klädsel på altarring.
År 1947 - 1947 Fast inredning - bänkinredning
Bänkarna sänks 10 cm och förses med de gamla dörrarna.
År 1947 - 1947 Ändring
Ny kormatta av Agna Österbergs textilateljé Tre Bäckar i Varnhem.
År 1947 - 1947 Återinvigning
Den 23 nov återinvigning av biskop Arvid Runestam.
År 1950 - 1950 Konservatorsarbeten
Psalmnummertavla renoveras.
År 1950 - 1955 Ändring - ombyggnad, stomme
Tegelmur sätts upp inne i Lindsfeldtska gravkoret och skiljer det till två rum. Det yttre får funktion som bårhus, det inre som gravkor.
År 1955 - 1955 Underhåll - omputsning
Putsarbeten på fasaden.
År 1958 - 1958 Fast inredning - orgel, orgelverk
Elektrisk fläkt installeras i orgeln.
År 1969 - 1969 Fast inredning - bänkinredning
Fler bänkar tas bort på västläktaren.
År 1988 - 1988 Underhåll - takomläggning
Skiffret omläggs på plywood. Tidigare var det lagt på öppen läkt. AB Byggnadsvård. Lagning av putsskador. Målning av fönster, dörrar och takfot.
År 1999 - 1999 Underhåll - omputsning
Fasadrenovering och markarbeten, dränering. Bygg och Tempelvård AB.
År 2000 - 2000 Underhåll - fönster
Målning av fönster och andra trädetaljer fasaden. Lars Nilssons måleri.
År 2003 - 2003 Konservatorsarbeten
Restaurering av tornets smidesspira och tupp.
År 2008 - 2008 Konservatorsarbeten
Mögelsanering av väggar i kyrkorum och sakristia.

Ullenius Ateljeer AB (Konservator)

Värmlands Museum (Antikvarie)

År 2011 - 2011 Konservatorsarbeten
Konserveringsarbete på grund av mögelangrepp på inventarier, bl a altarskåp och vapensköld.

Värmlands Museum (Konservator)

År 2011 - 2011 Teknisk installation
Installation av styr- och reglersystem för värme och luftfuktighet.
År 2013 - 2013 Teknisk installation - brandskydd
Installation av automatisk brandlarmsanläggning.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

År 2014 - 2015 Ändring - ombyggnad, interiör
Borttagning bänkar och inrättande av ny textilförvaring.

Aspelid AB (Hantverkare)

Värmlands Museum (Antikvarie)

År 2014 - 2014 Konservatorsarbeten
Konservatorsarbeten glaskrona.

Värmlands Museum (Konservator)