Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STORFORS ÖSTRA BJURTJÄRN 1:2 - husnr 1, BJURTJÄRNS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BJURTJÄRNS KYRKA (akt.)

1643 - 1643

1643 - 1643

Värmland
Storfors
Värmland
Bjurtjärn
Storfors församling
Karlstads stift
Bjurtjärns kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1996

Komplettering vid inventering 2003:
Under Sveriges stormaktstid var järnframställningen av stor betydelse för landets ekonomi. Från 1600-talets början kom järnhanteringen att starkt sätta sin prägel på Värmlands bergslag. Befolkningen ökade och 1630 bildade Bjurtjärn egen församling. Den första kyrkan som stod färdig omkring 1643, var uppförd i timmer och förhållandevis liten. Den bestod av den främre delen av den nuvarande kyrkans långskepp samt av koret och sakristian. 1658 uppges kyrkan vara försedd med torn, förmodligen fristående. Byggmästarna var från bygden och nämnes vid namn Olu från Stackfallet och Simon från Stenvika.
In...

Läs mer i eget fönster

År 1643 - 1643 Nybyggnad
Långhus med kor och en sakristia uppförs av liggtimmer.
År 1643 - 1643 Nybyggnad - Korparti
År 1643 - 1643 Nybyggnad
År 1658 - 1658 Nybyggnad - Torn
Ett torn uppges vara byggt, troligtvis fristående.
År 1658 - 1658 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Kyrkan blir brådd.
År 1671 - 1671 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängs och sammanbinds med tornet. Byggmästare Oluf Henriksson i Ladufallet.
År 1686 - 1686 Fast inredning - predikstol
Predikstol skänks till kyrkan.
År 1686 - 1686 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats tillkommer, av okänd mästare.
År 1704 - 1706 Nybyggnad - Korsarm/ar
Korarmar tillfogas långhuskyrkan, byggmästare Anders Rang.
År 1706 - 1706 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Kyrkan blir tjärbrådd.
År 1706 - 1706 Fast inredning - bänkinredning
Ny stolsindelning. 22 bänkar i långskeppet och vardera 10 i korsarmarna.
År 1719 - 1719 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Begravningar börjar ske i koret.
År 1724 - 1724 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen ges ytterligare utsirningsdekor.
År 1725 - 1725 Fast inredning - predikstol
En äldre predikstol utbyts mot ny, av okänd mästare.
År 1730 - 1730 Ändring - ombyggnad
Linrotska gravkapellet uppförs, sakristian flyttas?
År 1751 - 1751 Underhåll - exteriör
Spånbeklädnanden uppges omses.
År 1772 - 1774 Ändring - ombyggnad, yttertak
Kyrkan och tornets tak beläggs med plåt, byggmästare Dahlgren.
År 1785 - 1785 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Kyrkorummets tak dekoreras med en målning föreställande himlahavet, troligtvis av klockaren Wikström.
År 1796 - 1796 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Kyrkan rödfärgas för första gången.
År 1814 - 1814 Fast inredning - läktare
Västläktare tillkom.
År 1828 - 1828 Underhåll - exteriör
Reparationer, kyrkan rödfärgas, taket förbättras och sträcktes sedan plåten omlagts mm.
År 1830 - 1830 Fast inredning - orgel
Orgel tillkommer.
År 1857 - 1857 Teknisk installation - värme
Kaminer installeras.
År 1858 - 1858 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Innertakets dekormåleri kalkas över.
År 1858 - 1858 Underhåll - exteriör
Omläggning av stenfot.
År 1858 - 1858 Underhåll - interiör
Interiören uppges renoveras. Trappa till läktare breddas.
År 1862 - 1862 Teknisk installation - värme
Eldstad i sakristian insätts.
År 1879 - 1879 Teknisk installation - värme
Värmeinrättning i kyrkan.
År 1883 - 1883 Teknisk installation
Åskledare.
År 1889 - 1889 Fast inredning - altaruppsats
Renovering uppges ske av altartavlan av artisten Herman Södersten i Karlskoga.
År 1895 - 1895 Fast inredning - bänkinredning
Kyrkan får nya bänkar.
År 1895 - 1895 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv inlades.
År 1900 - 1900 Fast inredning - orgel
Ny orgel.
År 1933 - 1939 Fast inredning - orgel, orgelverk
Ny orgel byggd av Nordfors & C:o Lidköping, 18 stämmor fördelade på två manualer och pedal. Oregln fick behålla sin gamla fasad.

H. Nordfors & Co (Orgelbyggeri)

År 1934 - 1935 Ändring - ombyggnad, interiör
En genomgripande renovering under ledning av Einar Lundberg. Byggmästare var Sven Andersson, Stömne och för målningen svarade J Nyhlén. Genom denna renovering fick kyrkan ehlt och hållet nya färger, en varmt grågrön väggfärg. Taket målades i samma färg som väggarna. Panelen längs väggarna målades i grått med gröna listverk och bänkarna fick en rödbrun färgton. För att ge bänkarna en mer sluten karaktär försågs de sista bänkarna i varje kvarter med bakstycken. Kaminerna flyttades och fick murade rökgångar. Södra korsarmens golv omlades och koret fick slutna bänkar, vars bröstningar togs från den gamla panelen. En ny dörr togs upp från sakristian utåt kyrkogården och koret smyckades med ny matta.

Einar Lundberg (Arkitekt)

År 1935 - 1935 Återinvigning
2 juni återinvigning av biskop Eklund.
År 1947 - 1947 Specifika inventarier - dopfunt
En dopfunt skänks till kyrkan.
År 1949 - 1949 Teknisk installation - värme
Elvärme installeras under bänkarna.
År 1949 - 1949 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Framtagning av äldre målningar under panel, över södra och norra korsarmens dörrar. Konservator Sven Dahlén.

Sven Dalén (Konservator)

År 1950 - 1950 Underhåll - takomläggning
Omtäckning av kopparplåt.
År 1963 - 1963 Konservatorsarbeten
Konservatorsundersökningar äldre färgskikt på altaruppsats och predikstol av konservator Olle Hellström.

Olle Hellström (Konservator)

År 1978 - 1979 Ändring - ombyggnad, interiör
Inbyggnad av brudkammare under västläktaren vilket kortar av kyrkorummet, Skanark Janne Feldt.

Janne Feldt (Arkitekt)

År 1984 - 1984 Teknisk installation
Brottsförebyggande åtgärder.
År 1985 - 1985 Underhåll - exteriör
Renovering av södra fasadernas spåntäckning.
År 1990 - 1992 Ändring - ombyggnad, interiör
Renovering under ledning av Skanark, Janne Feldt. Väggarnas träfiberpanel utbyts mot panel och såväl interiör som exteriör ommålas. Interiören får en ny färgsättning. Elinstallationer förnyas och bänkvärme installeras. Ventilation av vindsutrymme.

Janne Feldt (Arkitekt)

År 1994 - 1994 Fast inredning - orgel, orgelverk
Genomgång av orgeln.
År 1995 - 1995 Teknisk installation
Ljusskåp och högtalaranläggning tillkommer.
År 1996 - 1996 Ändring
Ny ljusbärare i form av glob med lövrankor. Konstsmed från Östersund.
År 2000 - 2000 Teknisk installation - högtalaranläggning
Byte av högtalaranläggning.
År 2000 - 2000 Teknisk installation - el
Spotlights placeras på dargstag.
År 2002 - 2002 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Dekormålning utförs i vapenhuset.
År 2007 - 2008 Konservatorsarbeten
Renovering av altaruppsats, predikstol m.m.
År 2009 - 2009 Ändring
Nytt skrudskåp och målning av skåp sakristia.
År 2011 - 2012 Ändring - ombyggnad, yttertak
Byte av takmaterial på sakristia, vapenhus och södra entrén efter stöld av deras koppartak. På grund av fortsatt hög risk för stöld av kopparplåt väljer man att lägga stålplåt istället.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Magnus Plåt & Montage. (Entreprenör)

Runnäs Bygg AB (Entreprenör)

År 2012 - 2012 Teknisk installation - värme
Installation av luftvärmepump.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Kyltjänst i Molkom AB (Entreprenör)

År 2013 - 2013 Underhåll
Utbyte av takstolpe vid södra entrén samt målning av samtliga 4 takstolpar.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Snickargårdens Möbler & Inredningar (Entreprenör)

År 2014 - 2015 Underhåll - interiör
Reparation och justering av trösklar.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Snickargårdens Möbler & Inredningar (Entreprenör)

År 2015 - 2015 Underhåll - exteriör
Byte av fasadspån.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Deje Husplåt AB (Entreprenör)

Kyrktak bygg och konsult AB (Entreprenör)

År 2017 - 2017 Underhåll - exteriör
Målning av fasad, fönster och dörrar.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Arne Nilsson Fönsterrenoveringar AB (Firma)