Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SUNNE LYSVIKS KYRKBY 3:1 - husnr 1, LYSVIKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

L2005,55

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LYSVIKS KYRKA (akt.)

1753 - 1762

1753 - 1762

Värmland
Sunne
Värmland
Lysvik
Lysviks församling
Karlstads stift
Gamla vägen 31

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Komplettering vid inventering 2004:
I Lysvik skall det ha funnits två tidigare kyrkor. En dopfunt från 1200-talet vittnar om en medeltida kyrka som kan vara identisk med de grundstenar som påträffats väster om nuvarande kyrkobyggnad. Den nuvarande stenkyrkan uppfördes mellan 1753-62, varvid en äldre kyrka ersattes.
Kyrkan uppfördes under ledning av byggmästare Christian Haller, känd byggmästare i Värmland. Haller avled emellertid 1759 och det var hans gesäller som fick färdigställa kyrkan. Lysvik var en liten församling och det var inte utan svårigheter kyrkobygget fullföljdes.
1832-24 rengjordes en genomgripande restaurering av k...

Läs mer i eget fönster

År 1753 - 1762 Nybyggnad
De av Tor Hörlin skapade kormålningarna övermålas med vit färg.

Christian Haller (Byggmästare)

År 1753 - 1762 Nybyggnad - Sakristia

Christian Haller (Byggmästare)

År 1753 - 1762 Nybyggnad - Korparti

Christian Haller (Byggmästare)

År 1753 - 1762 Nybyggnad
År 1755 - 1755 Ändring - ombyggnad, yttertak
Taket kläs med spån.
År 1759 - 1759 Underhåll - exteriör
Kyrktaket tjärbråddes.
År 1760 - 1763 Nybyggnad - Torn
Tornet muras. Spira av trä, spetsig och hög och beklädd med spån. Spånet färgas rött.
År 1762 - 1762 Invigning
Den 27 oktober invigs kyrkan av kyrkoherden i Fryksdalen Johan Fryxell och prosten Bengt Piscator.
År 1765 - 1765 Fast inredning - altaruppsats
En altaruppsats tillkommer. Den gamla altaruppsatsen från 1600-talet kasseras. Den nya altaruppsatsen tillverkades kanske av Isac Schullström. Den hade i sitt mittparti ett inmonterad slagur.

Isac Schullström (Konstnär - Bildhuggare)

År 1832 - 1834 Ändring - ombyggnad, exteriör
Genomgripande renovering. Spiran hotade att störta. Spiran togs ned. Ett nytt avslut byggdes med lanternin och lägre pyramidtak med skiffer. Långhustaket kläs om med skiffer. Taket sänks något. Byggmästare Qvarnlöf och Nils Eriksson i Ransby.
År 1841 - 1841 Fast inredning - bänkinredning
Bänkindelningen klar.
År 1858 - 1858 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsens slagur monteras bort.
År 1858 - 1858 Ändring - ombyggnad, exteriör
Reparation av murarna. De nedrevs till fönstrens nedre kant och ombyggdes till nuvarande höjd.
År 1858 - 1858 Ändring - ombyggnad, interiör
Målare Dahlström från Norra Arneby i Sunne socken oljeströk kyrkan ut- och invändigt, förgyllde altartavlan och predikstolen samt målade bänkar och bänkdörrar i träimitation. Taklisten ommålas.
År 1858 - 1858 Fast inredning - altaruppsats
Altaret höjdes genom att ett extra predellaparti i form av en vertikalställd bräda sköts in under tavlan. Då togs också ett slagur bort som varit inmonterat i altaruppsatsens överdel sedan 1750-talet. Kristusfiguren byttes ut mot ett stort, liggande lamm.
År 1858 - 1858 Fast inredning - bänkinredning
Nu hade läktarutrymmet tillkommit med 10 bänkar.
År 1858 - 1858 Fast inredning - predikstol
År 1867 - 1867 Fast inredning - orgel
Orgel med tio stämmor på västläktaren installeras. Byggd av S E Setterqvist, Örebro.

E A Setterquist & Son Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1878 - 1878 Teknisk installation - värme
Tre järnugnar inköps till uppvärmning.
År 1899 - 1899 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv.
År 1899 - 1899 Fast inredning - bänkinredning
Nya bänkar.
År 1901 - 1901 Nybyggnad - Torn
Det gamla tornet revs. Ett nytt uppbyggdes efter ritning av byggmästare Jon Henriksson i Västanvik.
År 1923 - 1924 Fast inredning - orgel, orgelverk
Rengöring och ombyggnation av orgeln. Tio stämmor utökas till 24. Olof Hammarberg.

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

År 1924 - 1924 Ändring
Mittgångsmattor.
År 1932 - 1932 Fast inredning - altaruppsats
Vid renovering 1932 avlägsnades lammet på altaruppsatsens krön, och flyttades till baldakinen ovan predikstolen. Kristusfiguren kom åter på plats.
År 1932 - 1932 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Korpartiet dekorerades med en drapering med ett landskap och de fyra evangelistena. I taket målades en tronande Kristus på molnen med lagen och evangelisterna, en Kristus Pantokrator.

Tor Hörlin (Konstnär)

År 1932 - 1932 Fast inredning - bänkinredning
Nya gavlar till bänkarna.
År 1932 - 1932 Ändring - ombyggnad, interiör
En genomgripande restaurering under ledning av arkitekt Gustaf Birch-Lindgren, Stockholm och utförd av byggmästare K Olsson gavs kyrksalens väggar och valv en målad dekoration och färgat glas sattes in i korpartiets fönsteröppningar, förställande Dopet och Nattvarden. I stort sett samtliga trä och putsytor fick nu en ny färgsättning. Dessa konstnärliga arbeten utfördes av dekorationsmålaren Tor Hörlin (1899-1985), Stockholm. Korpartiet dekorerades med en drapering med ett landskap och de fyra evangelistena. I taket målades en tronande Kristus på molnen med lagen och evangelisterna, en Kristus Pantokrator. Konstnären Tor Hörlin har förutom i Lysviks kyrka utfört arbeten i bl a Gräsmarks kyrka, Dalby kyrka och Sunne kyrka.

Gustaf Birch-Lindgren (Arkitekt)

Tor Hörlin (Konstnär)

År 1932 - 1932 Återinvigning
Återinvigning av biskopen den 30 oktober.
År 1932 - 1932 Fast inredning - predikstol, ljudtak
Vid renovering 1932 avlägsnades lammet på altaruppsatsens krön, och flyttades till baldakinen ovan predikstolen.
År 1938 - 1938 Underhåll - exteriör
Omläggning av plåten på tornspiran samt nytt trävirke.
År 1946 - 1946 Teknisk installation - el
Indragning av elektriskt ljus.
År 1972 - 1972 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgeln renoverad av Gunnar Carlsson, Borlänge.
År 1972 - 1972 Ändring - ombyggnad, interiör
Kyrkan renoveras invändigt under ledning av arkitekt Hampus Bergman, Stockholm eller Johan Thomé Arkitektkontor. Dubbla uppgifter finns. Nytt värmesystem med oljeeldning, utbyte av kyrkans golv och en viss justering och omändringar av bänkgavlarna. Putslagning av väggar. Läktarunderbyggnader. Ny trappa till orgelläktaren. Isolering av golv i vapenhus. Ommålning av läktare, tak, väggar mm. Lösa stolar på läktaren. AB Tempelvård i Säffle.

Carl Hampus Bergman (Arkitekt)

Johan Thomé (Arkitekt)

År 1972 - 1972 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
De av Tor Hörlin skapade kormålningarna övermålas.
År 1979 - 1979 Fast inredning - orgel
Kororgel tillkommer. Byggd av Jan Straubel, Karlstad.

Jan Straubel (Orgelbyggare)

Lars-Erik Havstad (Arkitekt)

År 1998 - 1999 Underhåll - takomläggning
Skiffertaket omlades.
År 1998 - 1999 Konservatorsarbeten
Konstnär Tor Hörlins kormålning plockades på nytt fram.

Ullenius ateljéer (Konservator)

År 1998 - 1999 Teknisk installation - värme
Ny vattenburen värmeanläggning.
År 1998 - 1999 Ändring - ombyggnad, interiör
Altarordningen ändrades med ett nytt framflyttat altare "versus populum" och nytt fundament till altaruppsats och nybyggnad och förstoring av befintliga läktarunderbyggnader med ny rumsdisposition för brudkammare, kapprum, hwc, städ mm genomfördes. Kyrkorummet fick en ny färgsättning, nya dörrar, nytt vattenburet värmesystem under bänkar och på väggar med styrfunktioner mm.

Karl Karlsén (Arkitekt)

År 2000 - 2000 Underhåll - exteriör
Renovering med ny kopparplåt på tornet.
År 2005 - 2006 Ändring
Snörasskydd.
År 2008 - 2009 Ändring
Ändrad användning av tornrum.

Värmlands Museum (Antikvarie)

År 2010 - 2010 Underhåll - exteriör
Tak- och fasadrenovering.

Puts & Tegel i Örebro AB (Entreprenör)

Värmlands Museum (Antikvarie)