Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SUNNE SUNNE KLOCKARGÅRD 18:1 - husnr 1, SUNNE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Sunne 623

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SUNNE KYRKA (akt.)

1641 - 1641

1641 - 1641

1886 - 1888

Värmland
Sunne
Värmland
Sunne
Sunne församling
Karlstads stift
Kyrkogatan 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Historik

Inventeringsår 1992

Komplettering vid inventering 2005:
Redan under tidig medeltid byggdes en liten kyrka vid Frykensundet. Kyrkor av olika storlek och utseende har därefter avlöst varandra genom tiderna. Den nuvarande kyrkan byggdes upp efter en brand 1886 på murarna av 1600-talskyrkan, efter ritningar av arkitekt Adrian C Peterson (känd Göteborgsarkitekt men ursprungligen från Värmland). Kyrkan fick ett för arkitekten typiskt nygotiskt uttryck, med korsarmar och en interiör också typisk för arkitekten med öppna takvalv av trä, randig behandling av väggar och ganska mörk färgsättning. Läktare uppfördes i väster med läktare och som fortsatte ut efter d...

Läs mer i eget fönster

År 1641 - 1641 Nybyggnad
Långhus
År 1641 - 1641 Nybyggnad
År 1667 - 1667 Nybyggnad - Torn
År 1798 - 1798 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt åt öster
År 1798 - 1798 Nybyggnad - Korparti
År 1886 - 1888 Nybyggnad
Den nuvarande kyrkan byggdes upp efter en brand 1886 på murarna av 1600-talskyrkan efter ritningar av arkitekt Adrian C Peterson.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1886 - 1886 Brand
År 1887 - 1887 Fast inredning - orgel
Orgeln byggs av orgelbyggare A V Lundahl efter ritningar av Peterson.

Anders Victor Lundahl (Orgelbyggare)

År 1913 - 1913 Fast inredning - orgel, orgelverk
Läktarorgel byggs om av Åkerman och Lund.
År 1933 - 1934 Ändring - ombyggnad, interiör
Interiör renovering och ombyggnad under ledning av arkitekt Gustaf Birch-Lindgren, Stockholm. Det tidigare innertaket i träpanel ersattes då med valvtak i murverk. Det gamla trägolvet ersattes med tegelgolv i koret och gångarna, de tidigare korfönstren ändrades och bytte delvis plats och ett nytt sådant efter förlaga av konstnären Tor Hörlin tillkom. Koret avgränsades med ett järngaller i konstsmide och dopplatsen inrättades vid den södra korväggen. Läktaren förminskades och sänktes och bänkarna kortades av. Predikstolen från 1888 inbyggdes och gjordes rymligare. Korets ursprungliga krucifix flyttades till den södra korväggen. Konstnärlig utsmyckning av Tor Hörlin på läktarbröstningen med bilder ur Jesu liv. På predikstolen målade samma konstnär gestalter ur Sveriges kyrkohistoria. Belysningen elektrifierades.

Gustaf Birch-Lindgren (Arkitekt)

Tor Hörlin (Konstnär)

År 1934 - 1934 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol byggs utanpå den gamla.
År 1946 - 1946 Ändring - ombyggnad, interiör
Förändring av sakristian.
År 1954 - 1954 Fast inredning - altaruppsats
Målning av Simon Sörman och skulpturer av Arvid Knöppel.

Arvid Knöppel (Konstnär - Skulptör)

Simon Sörman (Konstnär)

År 1956 - 1956 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket byggs om.
År 1962 - 1962 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket byggs om.
År 1969 - 1969 Ändring - ombyggnad, yttertak
Omtäckning av kyrkans tak med kopparplåt.
År 1969 - 1969 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Avfärgning kyrkans fasad.
År 1973 - 1973 Ändring - ombyggnad, interiör
Interiör renovering under ledning av arkitekt Lars- Erik Havstad, Karlstad. Under läktaren i väster skapades nya utrymmen för brudkammare mm. Borttagning av bänkar i koret.

Lars-Erik Havstad (Arkitekt)

År 1975 - 1975 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Kompletterande belysning och skyddsräcken. Handikappsanpassning genom sträckmetallbrygga vid norra portalen.
År 1979 - 1981 Fast inredning - orgel
Kororgel med 13 stämmor efter ritning av P A Andersen i Köpenhamn, byggs av Grönlunds Orgelbyggeri AB. Målas av Nilssons måleri. Kyrkans krucifix byter plats, längre österut mellan två korfönster.

Grönlunds orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1979 - 1979 Teknisk installation
Översyn av elanläggning, värme.
År 1992 - 1993 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnation av kyrkans interiör under ledning av arkitekt Karl Karlsen. Omdisponering av koret och inrättande av en krypta under koret. Nytt centralaltare framför trappan upp till koret. Ändring av möblering i denna del. Kyrktorg i långhusets bakre del. Upptagande av igensatta fönster vid korsarmarnas läktare. Förbättrad belysning och översyn av värmeanläggningen. Omdisponering i sakristian och utökningar av rum under västläktaren. Isolering av tak. Konservatorsarbeten på takvälvningar och väggar, predikstol och läktarbarriär, altarring, pelare under läktare, orgelfasad och altaruppsats, bänkgavlar mm av Urban Ullenius och måleri med delvis ny färgsättning av K Nilsson Måleri AB.

Karl Karlsén (Arkitekt)

Urban Ullenius (Konservator)

År 1998 - 1998 Underhåll - takomläggning
Fasadrenovering utförs av ARKO bygg.
År 1998 - 1998 Underhåll - omputsning
Fasadrenovering utförs av ARKO bygg.
År 2006 - 2007 Fast inredning - orgel
Restaurering orgel. Slutavsyn Ulf Oldaeus Orgelkonsult
År 2016 - 2016 Underhåll - exteriör
Exteriör renovering av fasad och lagning koppartak.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Deje Husplåt AB (Hantverkare)

Karl Nilsson Måleri AB (Hantverkare)

Puts & Tegel i Örebro AB (Hantverkare)