Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TORSBY TEMPLET 10 - husnr 1, FRYKSÄNDE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 457.30

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FRYKSÄNDE KYRKA (akt.)

1896 - 1898

1896 - 1898

Värmland
Torsby
Värmland
Fryksände
Fryksände församling
Karlstads stift
Tingshusgatan 26

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Historik

Inventeringsår 1999

Komplettering vid inventering 2004:
Fryksände nygotiska tegelkyrka är uppförd 1896-98 efter ritningar av arkitekten Adrian C Peterson. Kyrkan är byggd i det latinska korsets form och har treskeppigt långhus, korsarmar i norr och söder, femsidigt avslutat kor och ett resligt västtorn. Den nuvarande kyrkan är den fjärde i ordningen. En kraftig befolkningsökning under senare delen av 1800-talet ledde fram till byggandet av en ny och större kyrka. Den föregående timmerkyrkan, uppförd under 1740-talet med bl a målningar av Erik Jonaeus, revs 1899.
1926-27 företogs en genomgripande renovering av kyrkan under ledning av arkitekten Bror Alm...

Läs mer i eget fönster

År 1896 - 1898 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, korsarmar, sakristia, arkivrum, torn samt två vapenhus

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1896 - 1898 Nybyggnad - Torn

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1896 - 1898 Nybyggnad - Sakristia

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1896 - 1898 Nybyggnad - Vapenhus
Två vapenhus

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1896 - 1898 Nybyggnad - Korparti

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1896 - 1898 Ändring - tillbyggnad
Arkivrum

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1896 - 1898 Nybyggnad - Korsarm/ar

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1896 - 1898 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1926 - 1927 Ändring - ombyggnad, interiör
Renovering av kyrkan under ledning av arkitekten Bror Almquist varvid det befintliga innertaket av pelare och trävalv igensattes med puts i en sk rabitz-konstruktion, koret ombyggdes med en koromgång, fönstren förenklades och glasmålningar utförda efter förlagor av konstnären Yngve Lundström insattes. Innerväggarna putsades, den tidigare kyrkans praktfulla altaruppsats och predikstol i barockstil fick en ny central placering, trägolv ersattes med tegelgolv och ny bänkinredning anskaffades.

Bror Almquist (Arkitekt)

År 1926 - 1927 Fast inredning - glasmålning

Yngve Lundström (Konstnär)

År 1926 - 1927 Ändring - ombyggnad, golv
Trägolv ersätts med tegelgolv.
År 1926 - 1927 Ändring - ombyggnad, exteriör
Fönsteröppningar ändrade form och ett i mönster lagt skiffertak ersattes med skivtäckt kopparplåt.

Bror Almquist (Arkitekt)

År 1927 - 1927 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats i barockstil flyttas till koret.
År 1932 - 1932 Fast inredning - skrank
År 1979 - 1979 Fast inredning - skrank
Ett teglat korskrank från 1932 monterades bort.
År 1979 - 1979 Fast inredning - bänkinredning
Två bänkkvarter närmast koret byttes mot lösa stolar.
År 1979 - 1979 Ändring - ombyggnad, golv
På platsen för de borttagna bänkarna ersattes tegelgolvet mot kalksten.
År 1979 - 1979 Ändring - ombyggnad, interiör
Utrymmen avskärmades under såväl orgelläktaren i väster som under respektive korsarms läktare för samling, kapprum, toaletter och förråd.

Janne Feldt (Arkitekt)

År 1979 - 1979 Teknisk installation
Ny belysningsarmatur tillkom över korsmitt och med placering på sidoskeppens pelare.
År 1997 - 1998 Underhåll - målningsarbete, interiör
Olika grader av rengöring, lagning och omfärgning av putsade väggar och valv utfördes. Vid arbetena med väggarnas måleri ändrades kulören på bröstbandet efter ytterväggarna till en beigegrå kulör och avslutades upptill med ett smalt tegelrött fält. I bänkkvarteren avslipades och inoljades trägolven. Bänkarna rengjordes från smuts och stearinstänk och skador retuscherades. Övriga trädetaljer gavs en översyn, bland annat ommålades orgelläktargolvet och samtliga utrymmen bakom koret. Även tornets olika utrymmen ommålades. Målningsarbetena utfördes av Per Halvarssons Måleriateljé AB, Lit.
År 1997 - 1998 Underhåll - exteriör
Översyn av kyrkobyggnadens yttre fasader. Fukt- och frostskador i såväl fogar som på tegelstenar ledde till att ca 150 kvm tegel utbyttes, samt fogning upplagades. Långhusets yttertak av kopparplåt gavs en översyn och underhållsarbeten skedde beträffande tak- och tornprydnader av smide.

Skanark Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

År 1997 - 1998 Fast inredning - bänkinredning
Man monterade bort de resterande bänkarna i korsmitten.
År 1997 - 1998 Teknisk installation - värme
Ny värmeanläggning.
År 1997 - 1998 Ändring - ombyggnad, golv
Tegelgolvet ersattes i korsmitt med ett ljusare kalkstensgolv med golvvärme.
År 1997 - 1998 Konservatorsarbeten
Konservator Henrik Ullenius.
År 1997 - 1998 Ändring - ombyggnad, interiör
Bakgrunden till de interiöra arbetena var en stark önskan från församlingen av större närhet i kyrkorummet samt att få ett gudstjänstrum som var användbart och fexibelt samtidigt som det skulle fungerar bra liturgiskt.

Skanark Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

År 1998 - 1998 Specifika inventarier - textilskåp
Nytt textilskåp.
År 1998 - 1998 Fast inredning - orgel
Ny kororgel.
År 1998 - 1998 Fast inredning - altarring
Nytt tyg och stoppning på befintlig altarring.
År 1998 - 1998 Fast inredning - altare
Mobilt altare.
År 1998 - 1998 Fast inredning - altarring
Nytt knäfall till det mobila altaret.
År 1998 - 1998 Fast inredning - läktare
Förhöjning av räcken med smidesledare.
År 1998 - 1998 Ändring
Koret fick ny konstnärlig utsmyckning genom en mängd ikoner och på den södra korsarmens väggar uppsattes deponerade gamla takmålningar
År 2001 - 2002 Konservatorsarbeten
Renovering antependium.

Handarbetets Vänner Licium (Konservator)

År 2003 - 2003 Teknisk installation - brandskydd
Sprinklersystem.
År 2004 - 2004 Teknisk installation - högtalaranläggning
År 2012 - 2012 Underhåll
Omläggning av koppartak, lagning av rötskador på underlagstak och takåsar samt målning av trepassfönster.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Deje Husplåt AB (Hantverkare)

År 2012 - 2012 Teknisk installation - värme
Styrsystem.
År 2013 - 2017 Fast inredning - orgel
Renovering av läktarorgeln.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Sunne Byggnads AB (Firma)

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB, (Orgelbyggeri)