Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NYKÖPING BÄLINGE KYRKA 1:1 - husnr 1, BÄLINGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3242-019.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BÄLINGE KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1100 - 1299

Södermanland
Nyköping
Södermanland
Bälinge
Tystbergabygdens församling
Strängnäs stift
Bälinge kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2011


Översiktlig historik
1200-tal:
I slutet av 1100 eller början av 1200-talet byggdes en stenkyrka med långhus och ett lägre, smalare kor.

1300-tal-1400-tal:
Kyrkans kor revs och ersattes med ett större kor med samma bredd som långhuset. På norrsidan byggdes och valvslogs en sakristia, eventuellt i en byggnadsetapp efter korutvidgningen.

1500-tal:
Kyrkan utvidgades i väster och i söder tillkom Björksundskoret och vapenhuset. Tegelvalven i långhuset och de nybyggda delarna slogs, förutom Björksundskorets östra valv som sannolikt slogs, alternativt slogs om, vid mitten av 1600-talet.

1600-tal:
1621-1622 utförde Peder må...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1199 Nybyggnad
Långhus.
År 1100 - 1299 Nybyggnad
Bälinge kyrka uppfördes. Kyrkan bestod av ett oregelbundet långhus, bredare i väster än i öster, och ett rakt smalare kor i öster. Kyrkans mittparti innehåller delar av den ursprungliga romanska sockenkyrkan.

Bälinge kyrka. Sörmländska kyrkor 1, 1986 (Publikation)

År 1300 - 1499 Nybyggnad - Sakristia
År 1300 - 1499 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt mot öster.
År 1300 - 1500 Nybyggnad - Sakristia
Sakristian uppfördes

Bälinge kyrka. Sörmländska kyrkor 1, 1986 (Publikation)

År 1300 - 1399 Nybyggnad - Korparti
Det ursprungliga koret ersattes med ett nytt i samma bredd som långhuset.

Bälinge kyrka. Sörmländska kyrkor 1, 1986 (Publikation)

År 1300 - 1399 Valvslagning
I långhuset byggdes troligen ett trätunnvalv

Bälinge kyrka. Sörmländska kyrkor 1, 1986 (Publikation)

År 1500 - 1599 Nybyggnad - Vapenhus
År 1500 - 1599 Ändring - tillbyggnad
Sidokapell i söder, Björksundskoret, möjligen bekostat av Nils Karlsson Gyllenstierna på Nynäs (död 1564).
År 1500 - 1599 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt åt väster.
År 1550 - 1565 Ändring - tillbyggnad
Kyrkan utvidgades i väster

Bälinge kyrka. Sörmländska kyrkor 1, 1986 (Publikation)

År 1550 - 1565 Nybyggnad - Gravkor
Björksundska koret byggdes

Bälinge kyrka. Sörmländska kyrkor 1, 1986 (Publikation)

År 1550 - 1565 Nybyggnad - Vapenhus
Nybyggnad vapenhus

Bälinge kyrka. Sörmländska kyrkor 1, 1986 (Publikation)

År 1550 - 1565 Valvslagning
Tegelvalven slogs i långhuset och i Björksundskorets västra del

Bälinge kyrka. Sörmländska kyrkor 1, 1986 (Publikation)

År 1600 - 1650 Fast inredning - läktare
En läktare har funnits sedan 1600-talets mitt.

Bälinge kyrka. Sörmländska kyrkor 1, 1986 (Publikation)

År 1620 - 1629 Underhåll - takomläggning
Taken spånlades och tjärades.
År 1620 - 1629 Underhåll - takomläggning
Taken spånlades och tjärades.

Några blad ur Bälinge kyrkas historia. I Sörmlands museums arkiv (Publikation)

År 1621 - 1622 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningar utfördes på väggar och valv i långhuset, gamla koret samt i Björksundskorets västra del. Målningarna utfördes efter förlagor, tyska bibelsträsnitt och nederländska kopparstick från 1500-talet. Målningarna är utförda av Peder målare på uppdrag av fru Ingeborg Bielkenstierna, Anna Gyllenstierna och jungfru Anna Kändelin.

Peder Målare . (Konstnär - Dekormålare)

Bälinge kyrka. Sörmländska kyrkor 1, 1986 (Publikation)

År 1629 - 1629 Fast inredning - predikstol
Predikstolen reparerades och målades.

Några blad ur Bälinge kyrkas historia. I Sörmlands museums arkiv (Publikation)

År 1634 - 1635 Underhåll - omputsning
Utvändig rappning av kyrkans murar genomfördes.

Några blad ur Bälinge kyrkas historia. I Sörmlands museums arkiv (Publikation)

År 1650 - 1656 Nybyggnad - Korparti
Nynäskoret, usprungligen uppfört som gravkor för riksrådet Erik Gyllenstierna och hans maka.
År 1650 - 1659 Ändring - ombyggnad, golv
Kyrkans golv lades med 4 000 tegel

Bälinge kyrka. Sörmländska kyrkor 1, 1986 (Publikation)

Några blad ur Bälinge kyrkas historia. I Sörmlands museums arkiv (Publikation)

År 1650 - 1659 Ändring
Sakristian försågs med järngaller

Bälinge kyrka. Sörmländska kyrkor 1, 1986 (Publikation)

Några blad ur Bälinge kyrkas historia. I Sörmlands museums arkiv (Publikation)

År 1650 - 1659 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Björksundska korets östra valv dekorerades

Bälinge kyrka. Sörmländska kyrkor 1, 1986 (Publikation)

Några blad ur Bälinge kyrkas historia. I Sörmlands museums arkiv (Publikation)

År 1656 - 1656 Nybyggnad - Gravkor
Ett gravkor, Nynäskoret, byggdes öster om koret med formen av ett åttkantigt torn med lanterninkrönt huv. Ursprungligen var gravkoret avskilt från kyrkorummet med ett järngaller där stiftarnas vapensköldar var fastsatta. Sköldarna var målade på järnplåt Uppfördes av Riksrådet Erik Gyllenstierna (1602-1657) på Nynäs och hans hustru Beata von Yxkull (1618-1667).

Bälinge kyrka. Sörmländska kyrkor 1, 1986 (Publikation)

År 1660 - 1669 Ändring - ombyggnad, golv
Tegelgolv lades i sakristian

Några blad ur Bälinge kyrkas historia. I Sörmlands museums arkiv (Publikation)

År 1700 - 1706 Ändring - ombyggnad
Nynäskoret omvandlades till högkor. Korets galler togs bort och högaltaret flyttades in dit. I samband med detta bör altaruppsatsen ha tillkommit. I början av 1700-talet skänkte grevinnan Eva Levenhaupt på Nynäs en orgel med 6 stämmor.

Bälinge kyrka. Sörmländska kyrkor 1, 1986 (Publikation)

År 1708 - 1708 Fast inredning - orgel
Orgeln byggdes om av orgelbyggaren och rådmannen Olof Lax i Nyköping.

Olof Lax (Orgelbyggare)

Bälinge kyrka. Sörmländska kyrkor 1, 1986 (Publikation)

År 1709 - 1709 Ändring
Nynäskoret förändrades till högkor med högaltare

Bälinge kyrka. Sörmländska kyrkor 1, 1986 (Publikation)

År 1709 - 1709 Fast inredning - predikstol
Predikstol i senbarock sattes upp. Predikstolen ersatte en äldre predikstol och uppsattes på samma plats, vid murpelaren vid ingången till Björksundskoret. Stockholmsbildhuggaren Daniel Kortz.

Daniel Kortz (Konstnär - Bildhuggare)

Bälinge kyrka. Sörmländska kyrkor 1, 1986 (Publikation)

År 1712 - 1712 Ändring - ombyggnad, fönster
Ett fönster i norrväggen mitt för predikstolen förstorades.

Några blad ur Bälinge kyrkas historia. I Sörmlands museums arkiv (Publikation)

År 1729 - 1729 Ändring - ombyggnad, fönster
Nytt fönster sattes in i sakristian

Några blad ur Bälinge kyrkas historia. I Sörmlands museums arkiv (Publikation)

År 1734 - 1734 Ändring - ombyggnad
Björksundskoret försågs med sin nuvarande lanterninprydda huv och en ingång togs upp i väster. Predikstolen flyttades. Björksundskoret inköptes och ombyggdes av fru Ulrika Juliana Brahe, Björksund.

Bälinge kyrka. Sörmländska kyrkor 1, 1986 (Publikation)

Några blad ur Bälinge kyrkas historia. I Sörmlands museums arkiv (Publikation)

År 1734 - 1734 Fast inredning - predikstol
Predikstolen flyttades nu sannolikt till norrväggen.

Bälinge kyrka. Sörmländska kyrkor 1, 1986 (Publikation)

Några blad ur Bälinge kyrkas historia. I Sörmlands museums arkiv (Publikation)

År 1739 - 1739 Underhåll
Utvändig och invändig rappning genomfördes.

Några blad ur Bälinge kyrkas historia. I Sörmlands museums arkiv (Publikation)

År 1759 - 1759 Fast inredning - orgel
En ny orgel byggdes av Jonas Gren och Petter Stråhle. Läktaren byggdes om. Snickerierna återanvändes.

Jonas Gren (Orgelbyggare)

Petter Stråhle (Orgelbyggare)

Bälinge kyrka. Sörmländska kyrkor 1, 1986 (Publikation)

År 1767 - 1767 Underhåll - interiör
Valven över läktaren vitlimmades

Några blad ur Bälinge kyrkas historia. I Sörmlands museums arkiv (Publikation)

År 1767 - 1767 Underhåll - Omputsning, exteriör
Utvändig rappning genomfördes

Några blad ur Bälinge kyrkas historia. I Sörmlands museums arkiv (Publikation)

År 1775 - 1775 Underhåll - interiör
Vägg och takmålningar kalkades över.

Bälinge kyrka. Sörmländska kyrkor 1, 1986 (Publikation)

År 1799 - 1799 Ändring
En mindre restaurering genomfördes. Detta erinrar en inskrift samt ett blinderat kors på västgaveln om. Gravhällen över Nils Karlsson Gyllenstierna till Nynäs flyttades från sakristieingången till norra väggen vid koret där den murades in. Förmodligen försvann och skadades fler gravhällar.

Bälinge kyrka. Sörmländska kyrkor 1, 1986 (Publikation)

Bälinge kyrka. Sörmländska kyrkor 1, 1940 (Publikation)

År 1849 - 1849 Ändring
Gravhällen över Nils Karlsson Gyllenstierna vid Nynäs togs ner och lades under golvet eftersom den ansågs ”sårande för den allmänna blygsamheten”.

Bälinge kyrka. Sörmländska kyrkor 1, 1986 (Publikation)

År 1850 - 1859 Underhåll - takomläggning
Takspån lades om

Några blad ur Bälinge kyrkas historia. I Sörmlands museums arkiv (Publikation)

År 1860 - 1869 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv lades i sakristian

Några blad ur Bälinge kyrkas historia. I Sörmlands museums arkiv (Publikation)

År 1869 - 1869 Teknisk installation - värme
Eldstad murades i sakristian

Några blad ur Bälinge kyrkas historia. I Sörmlands museums arkiv (Publikation)

År 1874 - 1874 Ändring
Gravhällen över Nils Karlsson Gyllenstierna vid Nynäs återuppsattes på sin nuvarande plats. Det Gyllenstiernska valvet öppnades, för att under en kortare tid förvara Johan August Gripenstedts stoft. I valvet förvarades drygt 20 kistor. På 5 av kistorna kunde inskfrifterna fortfarande läsas. Kistorna var av koppar, överdragna med sammet och försedda med förgyllda ornament, vapen och namnplåtar.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Bälinge kyrka. Sörmländska kyrkor 1, 1986 (Publikation)

År 1877 - 1877 Teknisk installation - värme
Första värmekällan sattes in i kyrkan i form av en järnkamin. Kaminen placerades i trappnischen i murpelaren mellan valvbågarna till Björksundskoret. Trappan gick upp till predikstolen fram till predikstolens flytt 1734.

Bälinge kyrka. Sörmländska kyrkor 1, 1986 (Publikation)

Några blad ur Bälinge kyrkas historia. I Sörmlands museums arkiv (Publikation)

År 1890 - 1890 Ändring - restaurering, interiör
Invändig restaurering. Nya öppna bänkar sattes in. Orgeln byggdes om. Valv och väggar putsades och kalkades. Nya gjutjärnsfönster sattes in. Ny fönsteröppning togs upp på norrsidan, västgavelns fönster förstorades. Cementgolv göts i delar av kyrkan. Brädgolv lades in i bänkkvarteren. Altarringen ändrades. Predikstolen flyttades närmare sakristiedörren, samt målades och förgylldes.

Bälinge kyrka. Sörmländska kyrkor 1, 1986 (Publikation)

Några blad ur Bälinge kyrkas historia. I Sörmlands museums arkiv (Publikation)

År 1891 - 1891 Fast inredning - orgel
Orgeln ersattes med en ny.

E A Setterqvist & Son, Örebro (Orgelbyggeri)

Bälinge kyrka. Sörmländska kyrkor 1, 1986 (Publikation)

År 1906 - 1906 Ändring - restaurering, exteriör
Utvändig reparation genomfördes av bl a Nynäskoret.
År 1930 - 1939 Underhåll - takomläggning
Björksundskorets huv kopparkläddes.

Bälinge kyrka. Sörmländska kyrkor 1, 1986 (Publikation)

År 1940 - 1940 Ändring - restaurering, interiör
Invändig restaurering. Spåren efter 1890-talets restaurering avlägsnades. Målningar från 1600-talet togs fram. Den nuvarande slutna bänkinredningen tillkom. Altarringen tillkom. Orgeln elektrifierades. Elektriska uppvärmning installerades med radiatorer och bänkvärmare. Begravninsvapen fördes till en konservatorsateljé, en del konserverades, andra inte (2 huvudbanér och 4 anvapen).

Alfred Nilsson (Konservator)

Ove Leijonhufvud (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Bälinge kyrka. Sörmländska kyrkor 1, 1986 (Publikation)

År 1971 - 1971 Underhåll - exteriör
Utvändig restaurering. Fasaderna målades med modern silikatfärg på den gamla kalkytan.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Bälinge kyrka. Sörmländska kyrkor 1, 1986 (Publikation)

År 1982 - 1982 Underhåll - takomläggning
Spåntaket lades om.

Rydbergs Bygg AB (Firma)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1988 - 1988 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Kyrktaket tjärades

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1997 - 1997 Ändring - restaurering, exteriör
Utvändig restaurering. Markarbeten genomfördes för dränering och vattenavledning. Murlagningar utfördes på grund och sockel vid Nynäskoret. Hela kyrkan putslagades och avfärgades. Vid putsningen noterades på norra fasaden underliggande puts med lodräta röda streck, möjligen en målad hörnkedja. Fönster och port målades. Grindar och grindstolpar justerades/målades och putslagades. Betongsolbänkar byttes ut mot solbänkar av kopparplåt. Träpanel på Nynäskorets lanternin målades. Dåliga stuprör och hängrännor byttes ut. Nya renstrattar monterades vid stuprörsanslutningar. Tornprydnader på Björksundskoret omförgylldes. Trasiga spån på tak byttes ut. Tak och klockstapeln tjärades. Åskledaranläggning monterades

Fredrikssons Fasad (Entreprenör)

Margit Webjörn (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1999 - 1999 Tillståndsbeslut från länsstyrelse KML 4 kap.
Församlingen fick tillstånd att fälla 2 st träd.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)