Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TROSA KYRKAN 10 - husnr 1, TROSA STADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3280-006.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TROSA STADS KYRKA (akt.)

1694 - 1710

1694 - 1710

Södermanland
Trosa
Södermanland
Trosa stad
Trosa församling
Strängnäs stift
Viktoriagatan 30

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2010

Kyrkan uppfördes mellan åren 1694-1710 och ersatte då en äldre träkyrka. Den byggdes som en enskeppig sal kyrka med tresidigt avslutat kor i öster och valmat sadeltak. Ingångar fanns ursprunglöigen i söder och norr.
Samtida med kyrkan är altaruppsatsen och predikstolen som skänktes av Nils Bielke och Eva Horn, dåvarande ägare av Thureholm.
Sakristian i norr tillbyggdes på 1750-talet då man också diskuterade att uppföra ett torn vilket aldrig fullföljdes. I samband med detta täcktes kyrkans golv med gravstenar från kyrkogården, tidigare hade golvet endast varit jordstampat.

1764 byggdes läktaren i väster och tjugo år senare inf...

Läs mer i eget fönster

År 1613 - 1613 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan göts.

Johan Thon Westdorp, Stockholm (Klockgjutare)

Trosa stads kyrka. Sörmländska kyrkor 13, 1984 (Publikation)

År 1643 - 1643 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan göts.

Jurgen Putenius (Putensen) (Klockgjutare)

Trosa stads kyrka. Sörmländska kyrkor 13, 1984 (Publikation)

År 1672 - 1672 Specifika inventarier - altartavla
Altartavlands spetsiga krön tillkom.

Några historiska märkligheter i Trosatrakten (Publikation)

År 1694 - 1710 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor
År 1694 - 1710 Nybyggnad - Korparti
År 1694 - 1710 Nybyggnad
Kyrkan byggdes med tresidigt avslutat kor och valmat tak, portar i norr och söder, stampat jordgolv och med bänkar från den äldre kyrkan.

Trosa stads kyrka. Sörmländska kyrkor 13, 1984 (Publikation)

År 1711 - 1711 Invigning
Kyrkan invigdes

Trosa stads kyrka. Sörmländska kyrkor 13, 1984 (Publikation)

År 1711 - 1711 Fast inredning - predikstol
Predikstolen skänktes till kyrkan. Som tack försågs kyrkan med en speciell greveport på norra långsidan och donatorerna fick bänkrum i kyrkans kor. Skänktes av fältmarskalken Nils Bielke och grevinnan Eva Horn, Thureholm (Geddeholm).

Daniel Kortz (Konstnär - Bildhuggare)

Trosa stads kyrka. Sörmländska kyrkor 13, 1984 (Publikation)

År 1711 - 1711 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen skänktes till kyrkan.

Trosa stads kyrka. Sörmländska kyrkor 13, 1984 (Publikation)

År 1719 - 1719 Brand
Ryssarna brände Trosa stad. Kyrkan och klockstapeln klarade sig, men kyrkan plundrades.

Trosa stads kyrka. Sörmländska kyrkor 13, 1984 (Publikation)

År 1750 - 1759 Nybyggnad - Sakristia
År 1750 - 1760 Nybyggnad - Sakristia
Sakristian byggdes

Trosa stads kyrka. Sörmländska kyrkor 13, 1984 (Publikation)

År 1751 - 1751 Ändring - ombyggnad, golv
Golvet täcktes av äldre gravstenar, tidigare hade kyrkan stampat jordgolv.
År 1764 - 1764 Fast inredning - läktare
Läktaren i väster byggdes.

Trosa stads kyrka. Sörmländska kyrkor 13, 1984 (Publikation)

År 1784 - 1784 Fast inredning - orgel
Första orgeln införskaffades.

Trosa stads kyrka. Sörmländska kyrkor 13, 1984 (Publikation)

År 1784 - 1784 Ändring - ombyggnad
Nya valvbågar insattes på mellantaket och taket spikades invändigt.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1785 - 1785 Specifika inventarier - altartavla
Målning och förgyllning av gamla altartavlan utfördes.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1785 - 1785 Ändring - ombyggnad, port
Fönster sattes in i norra kyrkodörren.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1787 - 1787 Ändring - ombyggnad, stomme
Kyrkomuren åt öster skulle förstärkas.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1787 - 1787 Underhåll - omputsning
Hela kyrkan vitlimmades.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1800 - 1850 Underhåll - takomläggning
Reparationer av taket utfördes, med spån.

Trosa stads kyrka. Sörmländska kyrkor 13, 1984 (Publikation)

År 1803 - 1803 Underhåll - interiör
Taket skulle ”gipsas” invändigt.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1818 - 1818 Underhåll
Nytt trägolv lades i sakristian. Fönsterluckor och dörr till sakristian beslogs med järnplåtar.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1818 - 1818 Ändring - ombyggnad, golv
Gången under läktaren lades med sten.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1821 - 1823 Fast inredning - altare
Altaret byggdes om

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1821 - 1823 Underhåll - golv
Korgolvet byttes ut mot planstenar eftersom trägolvet var ruttet.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1826 - 1826 Underhåll - golv
Golvet i sakristian lagades

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1826 - 1826 Fast inredning - bänkinredning
Tureholmsbänkarna i koret målades.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1829 - 1829 Fast inredning - orgel
Ny orgel köptes in.

Trosa stads kyrka. Sörmländska kyrkor 13, 1984 (Publikation)

År 1829 - 1829 Underhåll - golv
Nytt golv lades i sakristian.

Trosa stads kyrka. Sörmländska kyrkor 13, 1984 (Publikation)

År 1832 - 1832 Underhåll - interiör
Invändig renovering utfördes. Anvapnen togs ned i förargelse över att Thureholms ägare inte ville bekosta en golvomläggning. . I räkenskaperna nämns ombyggnad av altare och altarring, gångarna lades om. ”Solen på muren vid predikstolen skulle som söndrig borttagas och ersättas med ett drapperi.”

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Trosa stads kyrka. Sörmländska kyrkor 13, 1984 (Publikation)

År 1832 - 1832 Specifika inventarier - altartavla
Ny altartavla föreställande Uppståndelsen sattes upp.

Johan Tecktonius (Konstnär - Dekormålare)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Trosa stads kyrka. Sörmländska kyrkor 13, 1984 (Publikation)

År 1832 - 1832 Underhåll - målningsarbete, interiör
Målningar utfördes på läktarbröstningen.

Johan Tecktonius (Konstnär - Dekormålare)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Trosa stads kyrka. Sörmländska kyrkor 13, 1984 (Publikation)

År 1833 - 1833 Ändring - ombyggnad, port
Nordportalen igenmurades, den s k grevporten, och istället togs en portal i väster upp.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Trosa stads kyrka. Sörmländska kyrkor 13, 1984 (Publikation)

År 1833 - 1833 Underhåll - takomläggning
Spånläggning gjordes av kyrktaket.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Trosa stads kyrka. Sörmländska kyrkor 13, 1984 (Publikation)

År 1833 - 1833 Underhåll - målningsarbete, interiör
Läktartrapporna målades med pärlfärg.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Trosa stads kyrka. Sörmländska kyrkor 13, 1984 (Publikation)

År 1836 - 1836 Ändring
Kulor sattes upp på taket och en ”flagg” förgylldes.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1838 - 1838 Fast inredning - bänkinredning
Bänkarna i koret som var rötskadade skulle repareras.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1839 - 1839 Fast inredning - orgel
Ny orgel med fasad i nygotik och fyra stämmor sattes in.

Pehr Zacharias Strand (Orgelbyggare)

Trosa stads kyrka. Sörmländska kyrkor 13, 1984 (Publikation)

År 1839 - 1839 Underhåll - Omputsning, interiör
Kyrkan vitlimmades innan orgeln sattes in.

Trosa stads kyrka. Sörmländska kyrkor 13, 1984 (Publikation)

År 1845 - 1845 Ändring
Spisen i sakristian skulle nästa sommar ersättas med en enkel kakelugn, och nytt golv skulle läggas.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1880 - 1890 Ändring - restaurering, interiör
Invändig restaurering. Gravstenar i koret flyttades utanför kyrkan.

Trosa stads kyrka. Sörmländska kyrkor 13, 1984 (Publikation)

År 1880 - 1890 Fast inredning - bänkinredning
Ny öppen bänkinredning i nygotik tillkom.

Trosa stads kyrka. Sörmländska kyrkor 13, 1984 (Publikation)

År 1893 - 1893 Fast inredning - orgel
Ny orgel med sex stämmor införskaffades.

A P Lundal (Orgelbyggare)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1895 - 1895 Underhåll - takomläggning
Spåntaket byttes ut mot plåt.

Trosa stads kyrka. Sörmländska kyrkor 13, 1984 (Publikation)

År 1934 - 1934 Fast inredning - orgel
Orgeln byggdes om.

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1938 - 1938 Ändring - restaurering, interiör
Invändig restaurering. Nytt trägolv lades in. Valv och väggar vitströks. Ny värmeledning med oljeeldning. Elektrisk belysning installerades. Nya fönsterbågar och dubbla fönster (nya instickskarmar) sattes in. Nytt golv, med inläggande av sex gravstenar i koret, som tidigare legat där. Oljemålning skänktes.

Trosa stads kyrka. Sörmländska kyrkor 13, 1984 (Publikation)

År 1945 - 1945 Fast inredning - orgel
Orgeln byggdes om till 18 stämmor.

Oskar Sundström, Lövstabruk (Orgelbyggare)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1945 - 1945 Ändring - restaurering, interiör
Invändig renovering. Ett par bärande pelare under läktaren togs bort. Vindfång byggdes vid södra ingången.

Erik Fant (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1945 - 1945 Fast inredning - bänkinredning
Ny sluten bänkinredning sattes in i långhus och kor. Bänkarna byggdes för att likna de som fanns före 1882. Prov på bänkluckor fanns bevarade på läktaren.

Erik Fant (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1947 - 1947 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt i stengöt, konststen, tillverkades.

G Larsson (Konstnär - Skulptör)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1969 - 1969 Ändring
Ett förslag upprättades på ombyggnation av läktaren, med ändrad trappa. Pannrum, garderob, brudkammare, förrådsrum och pentry skulle inredas under läktaren. På läktaren skulle finnas toalett, arkivrum och samlingsrum för kören. Genomfördes dock inte.

Rolf Bergh (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Trosa Annonsblad 19 mars 1965 (Okänd)

År 1969 - 1969 Fast inredning - orgel
Ny mekanisk orgel med 24 stämmor sattes in.

Enock Pettersson (Arkitekt)

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1978 - 1978 Underhåll - takomläggning
Ny takplåt och nya fönsterbleck av fabriksmålad plåt lades. Yttertaken försågs med två takluckor.

ÅBAB (Firma)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Trosa stads kyrka. Sörmländska kyrkor 13, 1984 (Publikation)

År 1978 - 1978 Ändring - tilläggsisolering
Valvet tilläggsisolerades.

ÅBAB (Firma)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Trosa stads kyrka. Sörmländska kyrkor 13, 1984 (Publikation)

År 1978 - 1978 Underhåll - Omputsning, exteriör
Fasader putslagades, med ny ytputs och avfärgning.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Trosa stads kyrka. Sörmländska kyrkor 13, 1984 (Publikation)

År 1978 - 1978 Underhåll - fönster
Målning utfördes av fönstersnickerier och dörrar. Nya fönsterbleck.

ÅBAB (Firma)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Trosa stads kyrka. Sörmländska kyrkor 13, 1984 (Publikation)

År 1981 - 1981 Underhåll
Utvändig och invändig renovering. Väggarna rengjordes och kalkades.

Gunnar Redelius (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Trosa stads kyrka. Sörmländska kyrkor 13, 1984 (Publikation)

År 1981 - 1981 Underhåll - målningsarbete, interiör
Målning invändigt, bl a kyrkbänkar, träpelare under läktare och orgeln.

Gunnar Redelius (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Trosa stads kyrka. Sörmländska kyrkor 13, 1984 (Publikation)

År 1981 - 1981 Specifika inventarier - altartavla
Altartavlan som hade skänkts 1938 sattes in i altaruppsatsen.

Gunnar Redelius (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Trosa stads kyrka. Sörmländska kyrkor 13, 1984 (Publikation)

År 1981 - 1981 Fast inredning - bänkinredning
En kyrkbänk i koret togs bort.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Trosa stads kyrka. Sörmländska kyrkor 13, 1984 (Publikation)

År 1981 - 1981 Fast inredning - altare
Nytt altare till altarskåpet och ny altarskiva av kalksten sattes in.

Gunnar Redelius (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Trosa stads kyrka. Sörmländska kyrkor 13, 1984 (Publikation)

År 1981 - 1981 Ändring - ombyggnad
Nytt kontor byggdes för kantorn på orgelläktaren. Pannrummet ersattes av WC, städ mm, en skorsten revs, taket ilagades med plåt.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Trosa stads kyrka. Sörmländska kyrkor 13, 1984 (Publikation)

År 1981 - 1981 Teknisk installation - el
Ny elcentral. Nya eldragningar utfördes.

Gunnar Redelius (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Trosa stads kyrka. Sörmländska kyrkor 13, 1984 (Publikation)

År 1981 - 1981 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv av kalksten lades in i kyrkorum, sakristia och vapenhus, med en betonggjutning under.

Gunnar Redelius (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Trosa stads kyrka. Sörmländska kyrkor 13, 1984 (Publikation)

År 1981 - 1981 Konservatorsarbeten
Konservering av inventarier utfördes, bl a altarskåp, epitafium och två vapensköldar (Bielke och Horn), oljemålningar, tidigare altartavla och predikstol.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Trosa stads kyrka. Sörmländska kyrkor 13, 1984 (Publikation)

År 1992 - 1992 Underhåll
Utvändig och invändig renovering. Åtgärder genomfördes på läckande tak. Rostskyddsmålnining och lagning av hål, som slutbehandlades med svart linoljefärg. Sanering utfördes mot envis och strimmig trägnagare.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1994 - 1994 Fast inredning - altare
Altaret ändrades

Webjörn Arkitektkontor, Trosa (Arkitektkontor)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1994 - 1994 Ändring - ombyggnad, golv
Golvet innanför altarringen ändrades

Webjörn Arkitektkontor, Trosa (Arkitektkontor)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1996 - 1996 Specifika inventarier - altartavla
Altartavlan från 1832 konserverades och återinsattes i altaruppsatsen.

Peter Tångeberg (Konservator)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1996 - 1996 Specifika inventarier - textilskåp
Ny textilförvaring sattes in i sakristian.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1997 - 1997 Teknisk installation - värme
Kantorsvärmare installerades.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2000 - 2000 Teknisk installation - el
Elarbeten utfördes med ny ljusanläggning.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2008 - 2008 Underhåll - takomläggning
Takets plåttäckning byttes ut mot kopparplåt. Rötskador på underlagstaket och takkupor lagades. Spirorna sågs över och förgylldes.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2009 - 2009 Teknisk installation - värme
Nytt värmesystem installerades. Vattenburen värme som anslöts till fjärrvärmenätet.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)