Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NYKÖPING LIDS KYRKA 1:1 - husnr 1, LIDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3256-016.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LIDS KYRKA (akt.)

1180 - 1219

1190 - 1225

Södermanland
Nyköping
Södermanland
Lid
Rönö församling
Strängnäs stift
Lids kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

År 1180 - 1219 Nybyggnad
Långhus och kor
År 1180 - 1219 Nybyggnad - Korparti
År 1190 - 1225 Nybyggnad
Kyrkan uppfördes av gråsten med ett rektangulärt långhus med ett lägre smalare kor. Triumfkrucifixet är troligtvis från denna tid. Kyrkan var sannolikt helgad åt S:t Olof.

Lids kyrka. Sörmländska kyrkor 107, 1987 (Publikation)

Kyrkan i Lid med Albertus Pictor (Publikation)

År 1250 - 1520 Ändring - ombyggnad, interiör
Triumfbågen vidgades.

Lids kyrka. Sörmländska kyrkor 107, 1987 (Publikation)

År 1400 - 1499 Nybyggnad - Sakristia
År 1440 - 1460 Ändring - ombyggnad, valvslagning
Kyrkan valvslogs med tre kryssvalv av tegel. Väggar och valv försågs med kalkmålningar (1460 –tal). Sannolikt tillkom även sakristian och vapenhuset vid denna tid.

. Albertus Pictor (Konstnär - Dekormålare)

Lids kyrka. Sörmländska kyrkor 107, 1987 (Publikation)

År 1580 - 1619 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt åt väster
År 1590 - 1610 Ändring - ombyggnad
Kyrkan förlängdes mot väster, och försågs med ett stjärnvalv.

Lids kyrka. Sörmländska kyrkor 107, 1987 (Publikation)

År 1689 - 1689 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol köptes in från Ripsa kyrka. Den tillverkades 1625.

Lids kyrka. Sörmländska kyrkor 107, 1987 (Publikation)

År 1691 - 1691 Specifika inventarier - altartavla
En altartavla föreställande nattvarden skänktes. Joel von Halle, Taxinge säteri

Lids kyrka. Sörmländska kyrkor 107, 1987 (Publikation)

År 1691 - 1691 Fast inredning - bänkinredning
Nya bänkar och gångjärn tillverkades

Lids kyrka. Sörmländska kyrkor 107, 1987 (Publikation)

År 1691 - 1691 Underhåll - interiör
Kyrkan vitlimmades

Lids kyrka. Sörmländska kyrkor 107, 1987 (Publikation)

År 1700 - 1799 Ändring - restaurering, interiör
Målningarna överkalkades.

Lids kyrka. Sörmländska kyrkor 107, 1987 (Publikation)

År 1753 - 1753 Fast inredning - bänkinredning
Ny sluten bänkinredning sattes in.

Lids kyrka. Sörmländska kyrkor 107, 1987 (Publikation)

År 1760 - 1760 Ändring
Den träskulpterade omramningen vid korfönstret skänktes. Troligen tillverkades den vid 1700-talets början. Nummertavlan skänktes. Ramverket skänkt av kvartersmästaren C. Lundberg, Ånsta

Lids kyrka. Sörmländska kyrkor 107, 1987 (Publikation)

År 1800 - 1825 Underhåll - Omputsning, exteriör
Kyrkans fasader täcktes med tjock spritputs.

Lids kyrka. Sörmländska kyrkor 107, 1987 (Publikation)

År 1825 - 1825 Ändring - ombyggnad
Vapenhuset revs och portalen ersattes med ett nytt fönster. En ny huvudingång öppnades i västgaveln.

Lids kyrka. Sörmländska kyrkor 107, 1987 (Publikation)

År 1868 - 1868 Fast inredning - orgel
Ny orgel införskaffades.

Åkerman och Lund (Orgelbyggeri)

Lids kyrka. Sörmländska kyrkor 107, 1987 (Publikation)

År 1870 - 1870 Fast inredning - predikstol
Förändringar gjordes på predikstolen, listverk hyvlades bort och rombiska plattor spikades på korgens sidor. Nummertavla, predikstol och korfönsteromfattning målades i imiterande ek.

Lids kyrka. Sörmländska kyrkor 107, 1987 (Publikation)

Kyrkan i Lid med Albertus Pictor (Publikation)

Sörmländska handlingar. 1936 (Publikation)

År 1870 - 1870 Fast inredning - läktare
Ny läktarbarriär med lyror och dockor sattes upp

Lids kyrka. Sörmländska kyrkor 107, 1987 (Publikation)

Kyrkan i Lid med Albertus Pictor (Publikation)

Sörmländska handlingar. 1936 (Publikation)

År 1870 - 1870 Ändring - restaurering
Fornforskaren Karl af Schmidt kunde i samband med renoveringen konstatera att det under den invändiga kalkavfärgningen fanns underliggande målningar, som nu delvis hade blottats. Korets väggar och valv preparerades extra omsorgsfullt med ny puts för att på denna måla en ljusblå grund med guldstjärnor. Resten av kyrkorummet vitkalkades.

Lids kyrka. Sörmländska kyrkor 107, 1987 (Publikation)

Kyrkan i Lid med Albertus Pictor (Publikation)

Sörmländska handlingar. 1936 (Publikation)

År 1870 - 1870 Fast inredning - glasmålning
Ljus glasmålning sattes in i koret.

Lids kyrka. Sörmländska kyrkor 107, 1987 (Publikation)

Kyrkan i Lid med Albertus Pictor (Publikation)

Sörmländska handlingar. 1936 (Publikation)

År 1870 - 1900 Fast inredning - bänkinredning
Ny öppen bänkinredning sattes in.

Lids kyrka. Sörmländska kyrkor 107, 1987 (Publikation)

År 1900 - 1910 Ändring - restaurering, interiör
Invändiga arbeten. Triumfbågen avlägsnades helt. Ett förhöjt trägolv lades in under bänkarna. Korets blå målning togs bort. Ny puts lades på och kalkades på nytt.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Lids kyrka. Sörmländska kyrkor 107, 1987 (Publikation)

År 1934 - 1934 Fast inredning - glasmålning
Ny glasmålning sattes in i korets östra fönster, en flygande duva i blågrön ton mot en gul fond. Skänktes av Carl Wachtmeister, Ånsta, till minne av grevinnan Jutta Wachtmeister.

Torsten Nordberg (Konstnär)

Till hembygden 1954 (Publikation)

Lids kyrka. Sörmländska kyrkor 107. 1948 (Publikation)

År 1937 - 1937 Specifika inventarier - dopfunt
Fragment av medeltida dopfunt hittades på skoltomten väster om kyrkan.

Lids kyrka. Sörmländska kyrkor 107. 1948 (Publikation)

År 1938 - 1938 Fast inredning - orgel
Orgeln om– och tillbyggdes.

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

Lids kyrka. Sörmländska kyrkor 107, 1987 (Publikation)

År 1952 - 1952 Ändring - ombyggnad, interiör
Triumfbågen rekonstruerades delvis.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Lids kyrka. Sörmländska kyrkor 107, 1987 (Publikation)

Till hembygden 1954 (Publikation)

År 1952 - 1952 Konservatorsarbeten
Väggarna och valvens kalkmålningar togs fram

David Sundbaum (Konservator)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Lids kyrka. Sörmländska kyrkor 107, 1987 (Publikation)

Till hembygden 1954 (Publikation)

År 1952 - 1952 Specifika inventarier - dopfunt
Ny dopfunt av kalksten tillverkades, fragmentet av den medeltida dopfunten skulle förvaras i kyrkan på ett betryggande sätt.

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Lids kyrka. Sörmländska kyrkor 107, 1987 (Publikation)

Till hembygden 1954 (Publikation)

År 1952 - 1952 Fast inredning - predikstol
Predikstolen rekonstruerades, ljudtaket lades undan. Bestod av delar av den spegelram som omger korfönstret). Ekimiterande målning på predikstol, korfönstrets omfattning mm togs bort.

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Lids kyrka. Sörmländska kyrkor 107, 1987 (Publikation)

Till hembygden 1954 (Publikation)

År 1952 - 1952 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning sattes in

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Lids kyrka. Sörmländska kyrkor 107, 1987 (Publikation)

Till hembygden 1954 (Publikation)

År 1952 - 1952 Fast inredning - altare
Altaret försågs med en altarskiva av kalksten, med fem invigningskors

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Lids kyrka. Sörmländska kyrkor 107, 1987 (Publikation)

Till hembygden 1954 (Publikation)

År 1952 - 1952 Specifika inventarier - textilskåp
Nytt textilskåp sattes in i sakristian.

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Lids kyrka. Sörmländska kyrkor 107, 1987 (Publikation)

Till hembygden 1954 (Publikation)

År 1952 - 1952 Teknisk installation - värme
Elektrisk uppvärmning installerades.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Lids kyrka. Sörmländska kyrkor 107, 1987 (Publikation)

Till hembygden 1954 (Publikation)

År 1953 - 1953 Ändring - restaurering, exteriör
Utvändig renovering. Västfönstret togs bort.

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Lids kyrka. Sörmländska kyrkor 107, 1987 (Publikation)

Till hembygden 1954 (Publikation)

År 1953 - 1953 Ändring - ombyggnad, takstol
Takstolarna över långhuset diskuterades att bytas ut. (På vinden ser man att flera av takstolarna är utbytta)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Lids kyrka. Sörmländska kyrkor 107, 1987 (Publikation)

Till hembygden 1954 (Publikation)

År 1984 - 1984 Teknisk installation
Brottsförebyggande åtgärder genomfördes.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1993 - 1993 Konservatorsarbeten
Triumfkrucifixet konserverades.

Peter Tångeberg (Konservator)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1993 - 1993 Underhåll - exteriör
Utvändig renovering. Rötskadat virke på sakristians tak byttes ut och teglet på taket lades om. Vissa plåtdetaljer på sakristians tak byttes ut och kompletterades

BPA Bygg AB (Firma)

Ludgo Bygg AB (Firma)

Margit Webjörn (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2001 - 2001 Underhåll - takomläggning
Tegeltaket lades om. Eventuellt lades oljehärdad masonit under.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)