Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NYKÖPING S:T NIKOLAUS 10 - husnr 1, SANKT NICOLAI KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3271-021.tif  (b)

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
S:T NICOLAI KYRKA (akt.), SANKT NICOLAI KYRKA (akt.)

1200 - 1299

1267 - 1299

Södermanland
Nyköping
Södermanland
Nyköping
Nyköpings församling
Strängnäs stift
S:t Nikolai kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

År 1200 - 1299 Nybyggnad
Långhus
År 1267 - 1299 Nybyggnad
En liten korsformad gråstenskyrka med västtorn uppfördes. Kyrkan hade ett enskeppigt långhus samt tvärskepp.

S:t Nicolai kyrka. Sörmländska kyrkor 97, 1947, 1957, 1976 (Publikation)

År 1300 - 1399 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt åt väster.
År 1300 - 1399 Rivning
Västtornet revs.

S:t Nicolai kyrka. Sörmländska kyrkor 97, 1947, 1957, 1976 (Publikation)

År 1300 - 1399 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängdes i väster och pryddes med en trappgavel av tegel.

S:t Nicolai kyrka. Sörmländska kyrkor 97, 1947, 1957, 1976 (Publikation)

År 1300 - 1399 Valvslagning
Det gamla plana träinnertaket ersattes med tegelvalv, vilande på utskjutande väggpilastrar.

S:t Nicolai kyrka. Sörmländska kyrkor 97, 1947, 1957, 1976 (Publikation)

År 1380 - 1419 Ändring - tillbyggnad
Långhuset breddat till tre skepp.
År 1380 - 1419 Nybyggnad - Torn
Nytt tornkrön 1797 efter ritning av Olof Tempelman
År 1390 - 1410 Brand - delvis förstörd
Kyrkan brann. Valven förstördes och rasade in, dock ej södra tvärskeppets valv som klarade sig.

S:t Nicolai kyrka. Sörmländska kyrkor 97, 1947, 1957, 1976 (Publikation)

År 1400 - 1450 Ändring - ombyggnad
Kyrkan försågs med nya sidoskepp väster om de gamla korsarmarna. Norra och södra sidoskeppsmurarna samt västra sidan av tvärskeppet revs. De nuvarande långhusmurarna uppfördes i anslutning till de gamla tvärskepps- gavlarna.

S:t Nicolai kyrka. Sörmländska kyrkor 97, 1947, 1957, 1976 (Publikation)

År 1400 - 1450 Nybyggnad - Torn
Västtornet uppfördes med gråsten i bottenvåningen och tegel i övriga våningar. Tornet hade en gotisk spira.

S:t Nicolai kyrka. Sörmländska kyrkor 97, 1947, 1957, 1976 (Publikation)

År 1430 - 1500 Ändring - tillbyggnad
I hörnet mellan koret och norra korsarmen byggdes ett utrymme, troligtvis en sakristia i två våningar. Även i hörnet mellan koret och södra korsarmen byggdes ett kvadratiskt kor.

S:t Nicolai kyrka. Sörmländska kyrkor 97, 1947, 1957, 1976 (Publikation)

År 1430 - 1500 Ändring - ombyggnad, takstol
Ett enhetligt tak lades över hela kyrkan.

S:t Nicolai kyrka. Sörmländska kyrkor 97, 1947, 1957, 1976 (Publikation)

År 1574 - 1582 Nybyggnad - Korparti
År 1575 - 1582 Nybyggnad - Sakristia
År 1579 - 1583 Nybyggnad - Korparti
Ett större kor byggdes till i öster med mångkantigt avslut

S:t Nicolai kyrka. Sörmländska kyrkor 97, 1947, 1957, 1976 (Publikation)

År 1579 - 1583 Nybyggnad - Sakristia
Ny sakristia uppfördes i norr

S:t Nicolai kyrka. Sörmländska kyrkor 97, 1947, 1957, 1976 (Publikation)

År 1630 - 1639 Ändring - ombyggnad, exteriör
Tornet fick en ny spira.
År 1644 - 1644 Ändring - ombyggnad, exteriör
Ny sandstensportal murades i sydväst. Skänkt av Holger von Scheiding och hans hustru Kristina Nilsdotter Natt och dag

S:t Nicolai kyrka. Sörmländska kyrkor 97, 1947, 1957, 1976 (Publikation)

År 1665 - 1665 Brand
Nyköping brann. Kyrkan eldskadades. Störst skador uppstod i torn samt i de tre valven närmast tornet.

S:t Nicolai kyrka. Sörmländska kyrkor 97, 1947, 1957, 1976 (Publikation)

År 1665 - 1699 Specifika inventarier - kyrkklocka
Den äldsta och minsta klockan göts omedelbart efter brand-katastrofen och stämdes i A.

S:t Nicolai kyrka. Sörmländska kyrkor 97, 1947, 1957, 1976 (Publikation)

År 1665 - 1699 Ändring - ombyggnad, exteriör
Tornspiran återuppfördes.

S:t Nicolai kyrka. Sörmländska kyrkor 97, 1947, 1957, 1976 (Publikation)

År 1668 - 1668 Ändring - ombyggnad, exteriör
Den östra portalen färdigställdes och utsmyckades med broskornamentik. Bekostad av borgmästare Anders Bergius och hans hustru Ingel Thun.

S:t Nicolai kyrka. Sörmländska kyrkor 97, 1947, 1957, 1976 (Publikation)

År 1668 - 1668 Specifika inventarier - kyrkklocka
Mellanklockan göts och stämdes i Fiss.

S:t Nicolai kyrka. Sörmländska kyrkor 97, 1947, 1957, 1976 (Publikation)

År 1675 - 1675 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan tillverkades innehållande kanonmetall från Nyköpingshus. Den stämdes i D.

S:t Nicolai kyrka. Sörmländska kyrkor 97, 1947, 1957, 1976 (Publikation)

År 1719 - 1719 Brand
Nyköping brann. Branden förstörde alla mittskeppsvalv i kyrkan fram till koret.

S:t Nicolai kyrka. Sörmländska kyrkor 97, 1947, 1957, 1976 (Publikation)

År 1719 - 1719 Valvslagning
Nya valv murades upp igen. Nya valv slogs av murare från Dalarna.

Petter Frimodig (Byggmästare)

S:t Nicolai kyrka. Sörmländska kyrkor 97, 1947, 1957, 1976 (Publikation)

År 1733 - 1733 Fast inredning - orgel
Ny orgel byggdes och placerades på en läktare i väster. Orgelkonstnär Johan Niclas Cahmans

Johan Niclas Cahman (Orgelbyggare)

S:t Nicolai kyrka. Sörmländska kyrkor 97, 1947, 1957, 1976 (Publikation)

År 1734 - 1734 Fast inredning - orgel
Fyra änglabilder höggs till orgeln.

Johannes Vaupell, Norrköping (Konstnär)

S:t Nicolai kyrka. Sörmländska kyrkor 97, 1947, 1957, 1976 (Publikation)

År 1739 - 1739 Specifika inventarier - altartavla
Ny altartavla skänktes till kyrkan av drottning Ulrika Eleonora

Georg Engelhard Schröder (Konstnär)

S:t Nicolai kyrka. Sörmländska kyrkor 97, 1947, 1957, 1976 (Publikation)

År 1748 - 1748 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol i barockstil tillverkades.

Niklas Österbom (Konstnär - Bildhuggare)

S:t Nicolai kyrka. Sörmländska kyrkor 97, 1947, 1957, 1976 (Publikation)

År 1797 - 1797 Ändring - ombyggnad, exteriör
Ny tornhuv byggdes i form av en lanternin, den tidigare förstördes i branden 1719.

Anders Sundström, länsbyggmästare Nyköping (Byggmästare)

Olof Tempelman (Arkitekt)

S:t Nicolai kyrka. Sörmländska kyrkor 97, 1947, 1957, 1976 (Publikation)

År 1800 - 1899 Fast inredning - bänkinredning
Den fasta bänkinredningen togs bort

S:t Nicolai kyrka. Sörmländska kyrkor 97, 1947, 1957, 1976 (Publikation)

År 1800 - 1899 Fast inredning - predikstol
Predikstolen målades

S:t Nicolai kyrka. Sörmländska kyrkor 97, 1947, 1957, 1976 (Publikation)

År 1873 - 1873 Fast inredning - orgel, orgelverk
Rester av ett orgelverk hittades bakom orgelfasaden.

P. L. Åkerman (Okänd)

S:t Nicolai kyrka. Sörmländska kyrkor 97, 1947, 1957, 1976 (Publikation)

År 1923 - 1925 Ändring - restaurering, interiör
Invändig renovering. Läktaren i mittskeppet, väster, samt inredningen togs bort. Cahmanorgeln flyttades till kyrkans nordvästliga valvtravé. Altare och altartavla flyttades fram och altaret placerades på en förhöjning. Ny koromgång anordnades bakom högaltaret. Ny fast bänkinredning, korbänkar och korskrank byggdes. Gravhällar över adelsmän, präster och borgare lades in i kalkstensgolvet. Gravminnen infogades i koromgången där fönster målades av Yngve Lundström. Invändig renovering forts. Predikstolens originalfärg togs fram. Nytt skrudskåp införskaffades. Ett tyskt senmedeltida altarskåp inköptes. Doprummet i tornet anordnades. En igenmurad portal togs upp i tornväggen. Draperimålningar utfördes. I doprummets västra vägg monterades ett fönster med glasmålning av Einar Forseth. En dopfunt från 1200-talet, funnen i Stigtomta socken, Åsby gård, sattes in på en förhöjd sockel. Nya kopparportar sattes in i de södra portalerna. Nya fönster sattes in. Över norra portalen gjordes en relief, Kristi gravläggning.

Bror Pedersen (Konstnär)

Einar Forseth (Konstnär)

Erik Fant (Arkitekt)

Erik Lundberg (Arkitekt)

Filip Månsson (Konstnär)

Gunnar Torhamn (Konstnär)

Per Månsson (Konstnär)

Sigurd Curman (Arkitekt)

Vårdplan för S:t Nicolai kyrka, Webjörn arkitektkontor (Okänd)

S:t Nicolai kyrka. Sörmländska kyrkor 97, 1947, 1957, 1976 (Publikation)

Till hembygden 1925 (Publikation)

År 1967 - 1967 Ändring - restaurering
Utvändig och invändig renovering. Fasaden omputsades. All puts knackades bort. Det tidigare svartplåttäckta taket lades om med kopparplåt. Tornet och koret förstärktes. Tornet som stod på lergrund, stöddes med cement. Tornets dekorationer, löpande hund och blinderingar, togs fram av konstnären Uno Dewoon. Det gamla pannrummet byggdes om till väntrum och körövningsrum. Sakristians väggmålningar konserverades. Delar av sakristians golv byttes ut. En äldre trappa ned till en vinkällare frilades. WC byggdes i mur vid sakristian, VA- och el-installationer ändrades.

Rolf Bergh (Arkitekt)

Vårdplan för S:t Nicolai kyrka, Webjörn arkitektkontor (Okänd)

S:t Nicolai kyrka. Sörmländska kyrkor 97, 1947, 1957, 1976 (Publikation)

Till hembygden 1973 (Publikation)

År 1973 - 1973 Fast inredning - orgel
Ny kororgel införskaffades.

Marcussen & Søn Orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

Uno Dewoon (Konservator)

S:t Nicolai kyrka. Sörmländska kyrkor 97, 1947, 1957, 1976 (Publikation)

Till hembygden 1973 (Publikation)

År 1973 - 1973 Underhåll - interiör
Väggarna var kraftigt nedsotade och kalkmålades 5 gånger.

S:t Nicolai kyrka. Sörmländska kyrkor 97, 1947, 1957, 1976 (Publikation)

Till hembygden 1973 (Publikation)

År 1973 - 1973 Konservatorsarbeten
Konservatorsarbet-en utfördes på altartavlan samt på doprummets väggmålningar och på bänkinredningen.

Uno Dewoon (Konservator)

S:t Nicolai kyrka. Sörmländska kyrkor 97, 1947, 1957, 1976 (Publikation)

Till hembygden 1973 (Publikation)

År 1973 - 1973 Teknisk installation - el
Nya eldragningar utfördes.

S:t Nicolai kyrka. Sörmländska kyrkor 97, 1947, 1957, 1976 (Publikation)

Till hembygden 1973 (Publikation)

År 1987 - 1987 Specifika inventarier - kyrkklocka
Ett nytt klockspel i tornet bekostades av sponsorer till stadens 800-årsjubileum.

Vårdplan för S:t Nicolai kyrka, Webjörn arkitektkontor (Okänd)

År 1995 - 1995 Underhåll - exteriör
Fasaderna avfärgades och tak sågs över. Fönster och andra målade ytor målades om. Vissa reparationer gjordes i tornets tegelmur och lanternin. Korset och urtavlor omförgylldes.

Vårdplan för S:t Nicolai kyrka, Webjörn arkitektkontor (Okänd)

År 2002 - 2002 Fast inredning - bänkinredning
Bänkkvarter bakom tvärgången togs bort

Margit Webjörn (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Vårdplan för S:t Nicolai kyrka, Webjörn arkitektkontor (Okänd)

År 2002 - 2002 Ändring - ombyggnad, golv
Trägolvet ersattes med kalkstensgolv

Margit Webjörn (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Vårdplan för S:t Nicolai kyrka, Webjörn arkitektkontor (Okänd)

År 2002 - 2002 Fast inredning - orgel
Chamanska orgeln rengjordes och flyttades.

Gabor Pasztor (Konservator)

Margit Webjörn (Arkitekt)

Tomas Lundqvist (Hantverkare - Målare)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Vårdplan för S:t Nicolai kyrka, Webjörn arkitektkontor (Okänd)

År 2002 - 2002 Specifika inventarier - textilskåp
Ett nytt textilskåp för liggande textilförvaring byggdes, vilket tillsammans med det gamla skåpet utgör ett litet textilmuseum.

Margit Webjörn (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Vårdplan för S:t Nicolai kyrka, Webjörn arkitektkontor (Okänd)

År 2002 - 2002 Ändring - ombyggnad, interiör
I tornutbyggnaden byggdes om för WC, väntrum samt städutrymme. I doprummet togs förhöjningen för dopfunten bort. De fyra stolarna i rummet kläddes om med äkta gyllenläder. Väggar och valv rengjordes i kyrkorummet och sakristian. Vissa väggpartier omkalkades.

Gabor Pasztor (Konservator)

Margit Webjörn (Arkitekt)

Rolf Bergh (Arkitekt)

Tomas Lundqvist (Hantverkare - Målare)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Vårdplan för S:t Nicolai kyrka, Webjörn arkitektkontor (Okänd)