Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NYKÖPING SVÄRTA PRÄSTBOL 2:1 - husnr 1, SVÄRTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3267-008-tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SVÄRTA KYRKA (akt.)

1175 - 1225

1200 - 1299

Södermanland
Nyköping
Södermanland
Svärta
Nyköpings församling
Strängnäs stift
Svärta kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Flerskeppig

År 1175 - 1225 Nybyggnad
En romansk stenkyrka uppfördes. Den bestod troligen av ett rektangulärt långhus med ett lägre och smalare kor i öster.

Svärta kyrka. Sörmländska kyrkor 69, 2002 (Publikation)

År 1200 - 1299 Nybyggnad
Långhus. I det nuvarande långhuset kvarstår delar av den ursprungliga kyrkan i nord- och sydmuren.
År 1250 - 1275 Ändring - ombyggnad
Kyrkan ombyggdes till en rektangulär salkyrka av gråsten med sakristia i norr.

Svärta kyrka. Sörmländska kyrkor 69, 2002 (Publikation)

År 1400 - 1499 Nybyggnad - Torn
Ett västtorn uppfördes. Bottenvåningen täcktes ursprungligen av ett murat valv. Tornet saknade direkt ingång utifrån, men var förbundet med långhuset.

Svärta kyrka. Sörmländska kyrkor 69, 2002 (Publikation)

År 1400 - 1499 Nybyggnad - Vapenhus
Troligen uppfördes ett vapenhus vid södra ingången vid samma tid.

Svärta kyrka. Sörmländska kyrkor 69, 2002 (Publikation)

År 1430 - 1469 Nybyggnad - Torn
År 1500 - 1500 Nybyggnad - Gravkor
Ett gravkor uppfördes på kyrkans södra sida.

Svärta kyrka. Sörmländska kyrkor 69, 2002 (Publikation)

År 1570 - 1599 Ändring - tillbyggnad
Långhuset breddat i sydväst, ursprungligen byggt som gravkor för ägarna till Sjösa.
År 1640 - 1649 Fast inredning - predikstol
Kyrkan fick en ny predikstol.

Hans Behm (Hantverkare - Snickare)

Svärta kyrka. Sörmländska kyrkor 69, 2002 (Publikation)

År 1656 - 1656 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkan fick en ny storklocka. Fältherren Erik Ryning och hans hustru Maria Elisabeth Kurtzel (donatorer)

Svärta kyrka. Sörmländska kyrkor 69, 2002 (Publikation)

År 1680 - 1680 Underhåll - exteriör
Tornspiran tjärades och kyrkans murar reparerades.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1687 - 1687 Åsknedslag
Kyrkans torn skadades vid ett åskväder den 1 augusti.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1687 - 1687 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan togs som krigsbyte. Lillklockan skänktes av fältherren Erik Ryning och hans hustru Maria Elisabeth Kurtzel.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1688 - 1688 Underhåll
Under året inköptes rödfärg för målning av kyrkans torn.

Svärta kyrka. Sörmländska kyrkor 69, 2002 (Publikation)

År 1689 - 1689 Ändring - tillbyggnad
Långhuset breddat åt norr och ombyggt till treskeppig kyrka.
År 1689 - Okänt Ändring - tillbyggnad
Kyrkan utvidgades. Långhusets norra och södra del förlängdes åt väster.

Christian van Barel (Hantverkare - Murare)

Erich Agner (Arkitekt)

Svärta kyrka. Sörmländska kyrkor 69, 2002 (Publikation)

År 1689 - Okänt Valvslagning
Valven i den gamla delen av kyrkan och i det södra sidokoret bevarades. Nya valv slogs över det norra sidoskeppet och över det södra sidoskeppets sydvästra travé.

Christian van Barel (Hantverkare - Murare)

Erich Agner (Arkitekt)

Svärta kyrka. Sörmländska kyrkor 69, 2002 (Publikation)

År 1689 - Okänt Ändring - ombyggnad
En port med ett fönster över upptogs i tornets västra gavel i samband med att huvudentrén förlades till tornet.

Christian van Barel (Hantverkare - Murare)

Erich Agner (Arkitekt)

Svärta kyrka. Sörmländska kyrkor 69, 2002 (Publikation)

År 1690 - 1691 Fast inredning - bänkinredning
Kyrkan fick ny bänkinredning

Anders Eriksson . (Hantverkare - Snickare)

Mats kyrkvaktare . (Hantverkare)

Sven klockare . (Hantverkare)

Svärta kyrka. Sörmländska kyrkor 69, 2002 (Publikation)

År 1690 - 1691 Fast inredning - port
Kyrkan fick nya gaveldörrar

Anders Eriksson . (Hantverkare - Snickare)

Mats kyrkvaktare . (Hantverkare)

Sven klockare . (Hantverkare)

Svärta kyrka. Sörmländska kyrkor 69, 2002 (Publikation)

År 1690 - 1691 Ändring - ombyggnad, fönster
Järngaller sattes in i sakristians fönster och i fönstren på norra sidan.

Anders Eriksson . (Hantverkare - Snickare)

Mats kyrkvaktare . (Hantverkare)

Sven klockare . (Hantverkare)

Svärta kyrka. Sörmländska kyrkor 69, 2002 (Publikation)

År 1690 - 1691 Ändring - ombyggnad, golv
Kyrkans golv belades med sten

Anders Eriksson . (Hantverkare - Snickare)

Mats kyrkvaktare . (Hantverkare)

Sven klockare . (Hantverkare)

Svärta kyrka. Sörmländska kyrkor 69, 2002 (Publikation)

År 1696 - 1696 Ändring - ombyggnad, exteriör
Tornspiran försågs med ”knappar”.

Hans Behm (Hantverkare - Plåtslagare)

Svärta kyrkoarkiv (Arkiv)

År 1700 - 1700 Ändring - ombyggnad, exteriör
Tornet reparerades. Två små gavlar byggdes på vardera sidan om tornet.

Svärta kyrka. Sörmländska kyrkor 69, 2002 (Publikation)

År 1704 - 1704 Ändring - ombyggnad, port
En ny port tillverkades till huvudingången i tornets västra fasad.

Svärta kyrka. Sörmländska kyrkor 69, 2002 (Publikation)

År 1718 - 1718 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönstren på södra och östra sidan insattes.

Svärta kyrka. Sörmländska kyrkor 69, 2002 (Publikation)

År 1736 - 1736 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan omgöts efter att den blivit förstörd av ett blixtnedslag 1687. Bekostat av grevinnan Wendelsa Stålarm, Sjösa.

Svärta kyrkoarkiv (Arkiv)

Svärta kyrka. Sörmländska kyrkor 69, 2002 (Publikation)

År 1748 - 1755 Ändring - ombyggnad, exteriör
Kyrkans östra gavelmur revs och tillslöts med brädor.

Svärta kyrka. Sörmländska kyrkor 69, 2002 (Publikation)

År 1748 - 1766 Nybyggnad - Gravkor
Ett gravkor uppfördes invid kyrkans östra del. Koret hade stenlagt golv, tre fönster och spåntäckt tak. Under korgolvet byggdes ett gravvalv.

Svärta kyrka. Sörmländska kyrkor 69, 2002 (Publikation)

År 1761 - 1761 Fast inredning - bänkinredning
Högkoret försågs med två bänkar.

Olof Wijbeck (Hantverkare - Snickare)

Svärta kyrka. Sörmländska kyrkor 69, 2002 (Publikation)

År 1789 - 1789 Ritning godkänd / bygglov
Ritningar till kyrkans ombyggnad upprättades.

Anders Sundström, länsbyggmästare Nyköping (Byggmästare)

Svärta kyrka. Sörmländska kyrkor 69, 2002 (Publikation)

År 1802 - 1809 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt åt öster
År 1802 - 1809 Nybyggnad - Korparti
År 1802 - 1809 Nybyggnad - Sakristia
År 1802 - 1809 Ändring - tillbyggnad
Kyrkan utvidgades i nordost och sydost. Ny tornhuv. I öster en absidformad utbyggnad med sakristia vid norra sidan.

Anders Sundström, länsbyggmästare Nyköping (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Svärta kyrka. Sörmländska kyrkor 69, 2002 (Publikation)

År 1802 - 1809 Ändring - påbyggnad
De nya väggarna byggdes högre

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Svärta kyrka. Sörmländska kyrkor 69, 2002 (Publikation)

År 1802 - 1809 Valvslagning
Kyrkorummet täcktes med ett tunnvalv

Anders Sundström, länsbyggmästare Nyköping (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Svärta kyrka. Sörmländska kyrkor 69, 2002 (Publikation)

År 1802 - 1809 Fast inredning - altarring
Kyrkan fick ny altarring

Anders Sundström, länsbyggmästare Nyköping (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Svärta kyrka. Sörmländska kyrkor 69, 2002 (Publikation)

År 1802 - 1809 Specifika inventarier - altartavla
Kyrkan fick ny altartavla

Pehr Hörberg (Konstnär)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Svärta kyrka. Sörmländska kyrkor 69, 2002 (Publikation)

År 1802 - 1809 Fast inredning - bänkinredning
Kyrkan fick ny bänkinredning

Anders Sundström, länsbyggmästare Nyköping (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Svärta kyrka. Sörmländska kyrkor 69, 2002 (Publikation)

År 1810 - 1814 Underhåll - stomme
Tornet besiktigade år 1810. Det var i så dåligt skick att enbart den minsta klockan fick användas vid ringning. Efter nödvändiga reparationer kunde alla klockor åter användas på sommaren 1814.

. Stålberg (Byggmästare)

Svärta kyrkoarkiv (Arkiv)

År 1820 - 1821 Ändring - restaurering
Kyrkan besiktigades och ett förslag till reparation av kyrkans exteriör och interiör upprättades. Reparationerna påbörjades under våren 1821.

Henrik Måsbeck (Byggmästare)

Svärta kyrkoarkiv (Arkiv)

År 1821 - 1821 Ändring - ombyggnad, valvslagning
Mittskeppets tunnvalv sattes igen med brädvalv i kryssvalvsliknande konstruktion som bärs upp av fem par kolonner.

Svärta kyrka. Sörmländska kyrkor 69, 2002 (Publikation)

År 1823 - 1823 Fast inredning - predikstol
Predikstolen flyttades från långhusets nordöstra hörn till den östligaste pelaren i norra raden.

Svärta kyrka. Sörmländska kyrkor 69, 2002 (Publikation)

År 1833 - 1833 Ändring
Kyrkan besiktigades. Väggar och tak, såväl in- som utvändigt, uppgavs vara bristfälligt, i synnerhet taket. Trägolven i sidoskeppens bänkkvarter behövde repareras. Kyrkans fönsteröppningar hade förstorats på grund av sättningar i byggnaden. I november 1833 beslutades att arbeten skulle påbörjas våren 1834.

J Asplund, Nyköping (Byggmästare)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1839 - 1839 Specifika inventarier - kyrkklocka
Ny mellanklocka, ersatte äldre sprucken. Bekostad av friherre B A Löwen på Sjösa.

F Seipel (Klockgjutare)

Jacob Liljedahl (Obestämd yrkestillhörighet)

Svärta kyrka. Sörmländska kyrkor 69, 2002 (Publikation)

År 1855 - 1855 Underhåll - interiör
Kyrkan reparerades. Nytt golv lades i alla 4 bänkkvarter. Förslaget angav att trägolv skulle läggas. Bänkarna i det norra bänkkvarteret reparerades. Predikstolen reparerades. Fönster och dörrar reparerades. Taket ströks med tjära.

Svärta kyrkoarkiv (Arkiv)

År 1858 - 1858 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen försågs med dörrar.

Svärta kyrka. Sörmländska kyrkor 69, 2002 (Publikation)

År 1860 - 1860 Underhåll - stomme
Sprickor i kyrkans norra sida lagades.

Svärta kyrkoarkiv (Arkiv)

År 1861 - 1861 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen målades i ekfärg.

Svärta kyrka. Sörmländska kyrkor 69, 2002 (Publikation)

År 1861 - 1861 Fast inredning - läktare
En orgelläktare uppfördes i kyrkorummets västra del.

Svärta kyrka. Sörmländska kyrkor 69, 2002 (Publikation)

År 1861 - 1861 Fast inredning - orgel
En ny orgel byggdes på läktaren

P. L. Åkerman (Orgelbyggare)

Svärta kyrka. Sörmländska kyrkor 69, 2002 (Publikation)

År 1865 - 1865 Underhåll - takomläggning
Kyrkans och tornets tak täcktes med spån.

Svärta kyrkoarkiv (Arkiv)

År 1873 - 1873 Fast inredning - predikstol
Predikstolen försågs med en vriden kolonn under korgen. Kolonnen vilar på en sten ursprungligen foten till kyrkans medeltida dopfunt.

Svärta kyrka. Sörmländska kyrkor 69, 2002 (Publikation)

År 1884 - 1884 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Kyrktaket tjärades

Svärta kyrkoarkiv (Arkiv)

År 1885 - 1885 Teknisk installation - värme
Kyrkan fick sin första uppvärmningsanordning. Två värmeugnar placerades i kyrkorummets östra hörn.

Svärta kyrka. Sörmländska kyrkor 69, 2002 (Publikation)

År 1889 - 1889 Underhåll - takomläggning
Kyrkans tak täcktes med plåt.

Svärta kyrkoarkiv (Arkiv)

År 1909 - 1909 Underhåll
Reparationer utfördes i kyrkan.

Svärta kyrkoarkiv (Arkiv)

År 1918 - 1918 Fast inredning - orgel
Orgeln utökades med två stämmor.

E A Setterqvist & Son, Örebro (Orgelbyggeri)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1920 - 1920 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Kyrkans tak målades.

Nyköpings Bleckslageri (Firma)

Svärta kyrkoarkiv (Arkiv)

År 1922 - 1922 Underhåll
Kyrkan restaurerades. Ny bänkinredning. Invändig rengöring och kalkning i sakristia och vapenhus. Bänkarna i mittskeppet ombyggdes. Nya lampetter införskaffades. En vedbod uppfördes invid tornets norra sida, i hörnet mot långhuset.

F O Hector, Vadstena (Okänd)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Svärta kyrka. Sörmländska kyrkor 69, 2002 (Publikation)

År 1928 - 1928 Ändring - restaurering, interiör
Sakristian restaurerades. Sakristian fick bland annat ny skåpinredning.

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1929 - 1929 Ändring
Tornkrönet försågs med en kula med ett kors överst.

Arre Essén (Arkitekt)

Svärta kyrka. Sörmländska kyrkor 69, 2002 (Publikation)

År 1932 - 1932 Specifika inventarier - dopfunt
Kyrkan fick en ny dopfunt av kalksten.

Arre Essén (Arkitekt)

Svärta kyrka. Sörmländska kyrkor 69, 2002 (Publikation)

År 1951 - 1951 Teknisk installation - värme
En elektrisk värme- och belysnings-anläggning installerades i kyrkan. Anläggningen ersatte värmeugnarna från 1885.

AB Nyköpings Elektriska Byrå (Firma)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Svärta kyrka. Sörmländska kyrkor 69, 2002 (Publikation)

År 1954 - 1954 Underhåll
Kyrkan restaurerades. Fasaderna putslagades och avfärgades. Invändigt höggs lös puts ned och kompletterades med ny. Väggar och tak målades i en ljus ton. Bänkinredningen ommålades i en något mörkare grå ton. Portar från 1704 sattes åter på plats i tornet. En bod vid tornets norra sida rivs. Orgelläktaren utvidgades. Ett par bänkar under orgelläktaren togs bort. Altartavlan konserverades. Nya elektriska armaturer uppsattes i taket mellan pelarna. Nya lampetter sattes upp på kyrkorummets södra vägg. Ett altare uppmurades i sakristian.

Firma Eriksson & Törnqvist, Nyköping (Firma)

Hjalmar Gustavsson (Konservator)

Ove Leijonhufvud (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Svärta kyrka. Sörmländska kyrkor 69, 2002 (Publikation)

Till hembygden 1955 (Publikation)

År 1955 - 1955 Underhåll - takomläggning
Torntakets tegeltak ersattes med täckning av kopparplåt.

Svärta kyrka. Sörmländska kyrkor 69, 2002 (Publikation)

År 1966 - 1966 Fast inredning - orgel
Orgeln restaurerades.

Magnus Fries (Orgelbyggare)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1978 - 1978 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Kyrktaket målades.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1982 - 1982 Fast inredning - orgel
Orgeln renoverades.

A Mårtenssons Orgelfabrik AB (Orgelbyggeri)

Svärta kyrka. Sörmländska kyrkor 69, 2002 (Publikation)

År 1991 - 1991 Underhåll - takomläggning
Kyrkan taktäckning av svartplåt ersattes med täckning av plastbelagd plåt. Takpapp lades mellan underlagstak och plåt. Stuprör av kopparplåt ersattes med stuprör av plastbelagd plåt.

Hörnsten AB, Nyköping (Firma)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1993 - 1994 Underhåll
En besiktning visade omfattande fuktproblem på kyrkans vind. Problemen bedömdes ha orsakats av att takpappen som lades på år 1991 hade gjort taket för tätt. Ventilationsöppningar anordnades för att förbättra ventilationen.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1998 - 1998 Underhåll - interiör
Kyrkans exteriör restaurerades. Fasaderna putslagades och avfärgades. Tornets takprydnad reparerades och förgylldes. Yttre restaurering med puts- och målningsarbeten.
År 1998 - 1998 Underhåll - interiör
Kyrkans exteriör restaurerades. Fasaderna putslagades och avfärgades. Tornets takprydnad reparerades och förgylldes. Yttre restaurering med puts- och målningsarbeten.

Mälarputs AB (Firma)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Svärta kyrka. Sörmländska kyrkor 69, 2002 (Publikation)

År 1998 - 1998 Teknisk installation - värme
Nya bänkvärmare installerades.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Svärta kyrka. Sörmländska kyrkor 69, 2002 (Publikation)

År 1999 - 1999 Fast inredning - orgel
Kyrkans fick en kororgel som placerades i kyrkorummets sydöstra hörn. Orgeln hörde tidigare till Arnö kyrka.

Grönlunds orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Svärta kyrka. Sörmländska kyrkor 69, 2002 (Publikation)

År 2000 - 2001 Ändring - ombyggnad, interiör
Ett samlingsutrymme skapades i kyrkorummets nordvästra del genom förändring av bänkinredningen, bl a avlägsnades några bänkar. Två ledstänger sattes upp i trappan till koret.

Svärta kyrka. Sörmländska kyrkor 69, 2002 (Publikation)

År 2002 - 2002 Teknisk installation - larm
Inbrotts- och brandlarm installerades i kyrkan.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2009 - 2009 Konservatorsarbeten
Kyrkans altartavla, nummertavlor och predikstol konserverades. Ursprunglig färgsättning på altaruppsatsens postament och pilastrar rekonstruerades med utgångspunkt i utförda färgarkeologiska undersökningar.

Gabor Pasztor (Konservator)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2009 - 2010 Ändring - restaurering, interiör
Kyrkan restaurerades invändigt. Sidoskeppens bänkkvarter togs bort. Vidare togs fyra bänkrader i mittskeppet bort, tre i öster och ett i väster. Tegelgolven i bänkkvarteren höjdes till nivå lika resten av långhuset. En läktarunderbyggnad uppfördes i långhusets västra del. Denna inrymmer bl a pentry, förberedelserum, kapprum och RWC. Kyrkan fick ett nytt flyttbart altare med tillhörande förberedelsebord. Ett nytt vattenburet värmeledningssystem installerades, uppvärmning med bergvärme. En ny digitalorgel ersatte den tidigare kororgeln. Elinstallationerna förnyades. Nya armaturer sattes upp i sidoskepp, vid orgelläktaren och i tornrummet. En ny ljudanläggning installerades. Väggar och valv rengjordes, putslagades och avfärgades i ljusa kulörer. Alla snickerier renskrapades och målades. Bänkar, orgelläktare, fönstersnickerier och läktarunderbyggnad målades i en varm grå kulör. Pelarna marmorerades som grå kalksten. Pelarbaserna marmorerades i svarta, grå och röda kulörer. Belysning och gångbanor anordnades i tornet och på vinden. Utvändigt tjärades portar och ljudluckor. Fönstersnickerier målades i engelskt rött.

Nyköpings Mureritjänst (Firma)

Nyvest AB, Nyköping (Firma)

Stefan Andersson (Arkitekt)

T Lundkvist Måleri (Firma)