Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NYKÖPING ÖSTER 1:16 - husnr 1, ALLA HELGONA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3269-007.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ALLA HELGONA KYRKA (akt.)

1200 - 1299

1575 - 1610

Södermanland
Nyköping
Södermanland
Nyköping
Nyköpings församling
Strängnäs stift
Östra torget 2

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

År 1200 - 1299 Nybyggnad
Långhus.
År 1575 - 1610 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Alla Helgona kyrka uppfördes enligt tidens byggnadsideal som en treskeppig hallkyrka med tresidigt avslutat kor i öster. Den medeltida sakristian bevarades men förhöjdes och fick innertak i form av ett tunnvalv. Kyrkan, som benämndes ”Lillkyrkan” under 1600-talet, drabbades av en brand varvid kalkstenskolonner-na skadades och kläddes in med tegel. Predikstolen, som troligtvis inte var fäst vid väggen kunde dock räddas.

Alla Helgona kyrka, Sörmländska kyrkor 27, 2000 (Publikation)

År 1590 - 1599 Nybyggnad - Sakristia
År 1590 - 1599 Ändring - tillbyggnad
Den ursprungliga korskyrkans långhus- och vapenhusmurar inlemmades i kyrkans murar när kyrkan breddades och förlängdes och välvdes i tre skepp.
År 1600 - 1699 Brand
Kyrkan som benämndes "Lillkyrkan" under 1600-talet, drabbades av en brand varvid kalkstenskolonnerna skadades och kläddes in med tegel. Predikstolen som troligtvis inte var fäst vid väggen kunde dock räddas

Sörmländska kyrkor 27 (Publikation)

År 1610 - 1619 Nybyggnad - Korparti
År 1626 - 1626 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol inköptes från Holland

Alla Helgona kyrka, Sörmländska kyrkor 27, 1943 (Publikation)

År 1627 - 1927 Fast inredning - orgel
En orgel fanns i kyrkan.

Alla Helgona kyrka, Sörmländska kyrkor 27, 1943 (Publikation)

År 1642 - 1642 Fast inredning - läktare
En orgelläktare fanns i kyrkan.

Alla Helgona kyrka, Sörmländska kyrkor 27, 1943 (Publikation)

År 1650 - 1650 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av brun, polerad Ölandssten anskaffades

Alla Helgona kyrka, Sörmländska kyrkor 27, 2000 (Publikation)

År 1669 - 1669 Nybyggnad - Gravkor
Tungelska gravkoret.
År 1670 - 1680 Nybyggnad - Gravkor
Tungelska gravkoret (Ångakoret) i förenklad barock- stil uppfördes på kyrkans södra sida.

Alla Helgona kyrka, Sörmländska kyrkor 27, 2000 (Publikation)

År 1674 - 1674 Fast inredning - altaruppsats
Ny altaruppsats skänktes av änkefru Maria Elisabet Kurtzel på Sjösa

Nicolaus Enander (Hantverkare)

Alla Helgona kyrka, Sörmländska kyrkor 27, 2000 (Publikation)

År 1675 - 1675 Specifika inventarier - kyrkklocka
En av kyrkans tre klockor göts detta år. En klockstapel byggdes.
År 1675 - 1675 Fast inredning - predikstol
Predikstolen åtgärdades efter skador i branden 1665. Bekostades av ståthållare Adolf Tungel och hans hustru Brita Örnehufvud.

Nicolaus Enander (Hantverkare)

Till Hembygden (Publikation)

Alla Helgona kyrka, Sörmländska kyrkor 27, 1943 (Publikation)

År 1675 - 1675 Ändring - ombyggnad, interiör
Valvpelarna i kyrkan kringmurades så att de fick en fyrkantig form

Till hembygden 1943 (Publikation)

Alla Helgona kyrka, Sörmländska kyrkor 27, 1943 (Publikation)

År 1688 - 1688 Specifika inventarier - kyrkklocka
En av kyrkans tre kyrkklockor göts detta år

Sörmländska kyrkor 27 (Publikation)

År 1697 - 1697 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Korets väggar målades, draperimålning

Alla Helgona kyrka, Sörmländska kyrkor 27, 2000 (Publikation)

År 1716 - 1716 Fast inredning - orgel
Ny orgel införskaffades

Alla Helgona kyrka, Sörmländska kyrkor 27, 2000 (Publikation)

År 1730 - 1730 Ändring - ombyggnad
Porten på norra fasaden murades igen

Till hembygden (Publikation)

Alla Helgona kyrka, Sörmländska kyrkor 27, 2000 (Publikation)

År 1740 - 1740 Ändring - ombyggnad, port
En ny entré, portal, med en rik omfattning, togs upp på västra sidan. Till hembygden 1961:att entré togs upp redan 1722 men att omfattningen inte var klar förrän 1740.

Alla Helgona kyrka, Sörmländska kyrkor 27, 2000 (Publikation)

År 1781 - 1781 Fast inredning - predikstol
Ny fot i rokokostil gjordes till predikstolen som sannolikt skadats i branden 1665.

Schreibe (Hantverkare)

Till hembygden (Publikation)

År 1798 - 1798 Ändring - ombyggnad, exteriör
Ett förgyllt kors sattes upp på taket.

Sörmländska kyrkor 27 (Publikation)

År 1848 - 1848 Specifika inventarier - kyrkklocka
En klocka omgöts.

Sörmländska kyrkor 27 (Publikation)

År 1854 - 1854 Ändring - ombyggnad, port
Den västra porten på södra fasaden murades igen.

Alla Helgona kyrka, Sörmländska kyrkor 27, 1943 (Publikation)

År 1865 - 1867 Fast inredning - läktare
Ny orgelläktare

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

Till hembygden 1911 (Publikation)

Alla Helgona kyrka, Sörmländska kyrkor 27, 1943 (Publikation)

År 1865 - 1867 Fast inredning - orgel
Ny orgel

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

Per Larsson Åkerman (Orgelbyggare)

Till hembygden 1911 (Publikation)

Alla Helgona kyrka, Sörmländska kyrkor 27, 1943 (Publikation)

År 1865 - 1867 Underhåll - takomläggning
Taket belades med plåt, tidigare låg det spån.

Till hembygden 1911 (Publikation)

Alla Helgona kyrka, Sörmländska kyrkor 27, 1943 (Publikation)

År 1865 - 1867 Teknisk installation - värme
Gurneyska ugnar installerades.

Till hembygden 1911 (Publikation)

Alla Helgona kyrka, Sörmländska kyrkor 27, 1943 (Publikation)

År 1865 - 1867 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning

Sörmländska kyrkor 27 (Publikation)

Till hembygden 1911 (Publikation)

År 1865 - 1867 Underhåll - takomläggning
Taket belades med plåt, tidigare spån

Sörmländska kyrkor 27 (Publikation)

Till hembygden 1911 (Publikation)

År 1865 - 1867 Teknisk installation - värme
Gurneyska ugnar installerades

Sörmländska kyrkor 27 (Publikation)

Till hembygden 1911 (Publikation)

År 1882 - 1882 Fast inredning - bänkinredning
Nya bänkar tillverkades

Alla Helgona kyrka, Sörmländska kyrkor 27, 1943 (Publikation)

År 1909 - 1909 Ändring - ombyggnad, exteriör
Västra gavelröstet murades i tegel (ersatte tidigaer plåtbeslagna i trä) takryttare tillkom.

Fredrik Lilljekvist (Arkitekt)

Alla Helgona kyrka, Sörmländska kyrkor 27, 2000 (Publikation)

År 1909 - 1909 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning

Fredrik Lilljekvist (Arkitekt)

Alla Helgona kyrka, Sörmländska kyrkor 27, 2000 (Publikation)

År 1909 - 1909 Teknisk installation - el
Ny elektrisk armatur

Alla Helgona kyrka, Sörmländska kyrkor 27, 2000 (Publikation)

År 1909 - 1909 Ändring - tillbyggnad
Skrudkammare, ursprungligen uppförd som värmekammare

Alla Helgona kyrka, Sörmländska kyrkor 27, 2000 (Publikation)

År 1926 - 1926 Fast inredning - altaruppsats
Altarprydnadens ursprungliga färger togs fram

Alla Helgona kyrka, Sörmländska kyrkor 27, 1943 (Publikation)

År 1927 - 1927 Nybyggnad - Sakristia
Sakristian byggdes om

Erik Lundberg (Arkitekt)

Per Månsson (Hantverkare - Målare)

Alla Helgona kyrka, Sörmländska kyrkor 27, 1943 (Publikation)

År 1932 - 1932 Fast inredning - glasmålning
Nya glasmålningar utfördes i korets fyra fönster

N P Ringström (Konstnär - Glaskonstnär)

Per Månsson (Konstnär - Glaskonstnär)

Antikvarisk-topografiska arkivet (Okänd)

År 1953 - 1953 Fast inredning - glasmålning
Ny glasmålning i Ångakoret

Julia Lüning (Konstnär)

Alla Helgona kyrka, Sörmländska kyrkor 27, 2000 (Publikation)

År 1959 - 1960 Ändring - restaurering
Kyrkan restaurerades. Åtta av tio kalkstenskolonner återställdes med nyhuggen kalksten. På det östligaste kolonnparet bibehöllstegelskalet och därmet pelarformen. Protokoll vid förberedande visitation, 2002.

Erik Lundberg (Arkitekt)

Protokoll vid förberedande visitation 2002 (Okänd)

Till hembygden 1961 (Publikation)

Alla Helgona kyrka, Sörmländska kyrkor 27, 2000 (Publikation)

År 1959 - 1961 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning

Erik Lundberg (Arkitekt)

Protokoll vid förberedande visitation 2002 (Okänd)

Till hembygden 1961 (Publikation)

Alla Helgona kyrka, Sörmländska kyrkor 27, 2000 (Publikation)

År 1959 - 1961 Fast inredning - läktare
Ny orgelläktare

Erik Lundberg (Arkitekt)

Protokoll vid förberedande visitation 2002 (Okänd)

Till hembygden 1961 (Publikation)

Alla Helgona kyrka, Sörmländska kyrkor 27, 2000 (Publikation)

År 1959 - 1960 Fast inredning - orgel
Ny orgel

Erik Lundberg (Arkitekt)

Kemper & Sohn (Orgelbyggeri)

Protokoll vid förberedande visitation 2002 (Okänd)

Till hembygden 1961 (Publikation)

Alla Helgona kyrka, Sörmländska kyrkor 27, 2000 (Publikation)

År 1959 - 1960 Ändring - ombyggnad
Värmekammaren gjordes om till skrudkammare

Erik Lundberg (Arkitekt)

Till hembygden 1911 (Publikation)

Alla Helgona kyrka, Sörmländska kyrkor 27, 2000 (Publikation)

År 1959 - 1960 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt kalkstensgolv

Erik Lundberg (Arkitekt)

Protokoll vid förberedande visitation 2002 (Okänd)

Till hembygden 1961 (Publikation)

Alla Helgona kyrka, Sörmländska kyrkor 27, 2000 (Publikation)

År 1959 - 1960 Teknisk installation - el
Ny elektrisk armatur samt golvvärme installerades

Erik Lundberg (Arkitekt)

Protokoll vid förberedande visitation 2002 (Okänd)

Till hembygden 1961 (Publikation)

Alla Helgona kyrka, Sörmländska kyrkor 27, 2000 (Publikation)

År 1959 - 1960 Konservatorsarbeten
Korväggens draperimålning rekonstruerades efter målningar från 1697

Protokoll vid förberedande visitation 2002 (Okänd)

Till hembygden 1961 (Publikation)

Alla Helgona kyrka, Sörmländska kyrkor 27, 2000 (Publikation)

År 1959 - 1960 Fast inredning - altare
Nytt altare med skiva av grå kalksten

Erik Lundberg (Arkitekt)

Protokoll vid förberedande visitation 2002 (Okänd)

Till hembygden 1961 (Publikation)

Alla Helgona kyrka, Sörmländska kyrkor 27, 2000 (Publikation)

År 1963 - 1964 Underhåll - exteriör
Utvändig renovering. All utvändig puts knackades ner och exteriörerna omputsades och avfärgades

Erik Lundberg (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1973 - 1973 Teknisk installation - larm
Larm installerades

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1979 - 1980 Fast inredning - orgel
En kororgel införskaffades

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Sörmländska kyrkor 27 (Publikation)

År 1979 - 1980 Fast inredning - bänkinredning
En bänkrad togs bort närmast koret

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Alla Helgona kyrka, Sörmländska kyrkor 27, 2000 (Publikation)

År 1979 - 1980 Fast inredning - bänkinredning
En bänkrad togs bort närmast koret

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Alla Helgona kyrka, Sörmländska kyrkor 27, 2000 (Publikation)

År 1982 - 1982 Ändring - ombyggnad
Textilförvaringen byggdes om

Göran Månsson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1989 - 1989 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Fasadernas puts lagades och avfärgades. Snickerier målades

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1992 - 1993 Fast inredning - orgel
Orgeln från 1960 revs och ersattes med en ny

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 2000 - 2001 Fast inredning - altare
Altaret flyttades till korets mitt och försågs med nytt fundament. Flyttbart och delbart knäfall införskaffades

Margit Webjörn (Arkitekt)

Alla Helgona kyrka, Sörmländska kyrkor 27, 2000 (Publikation)

År 2000 - 2001 Fast inredning - orgel, orgelverk
En ny orgel byggdes. Spelbordet gjordes separat och placerades i koret. Fasaden med dess färgsättning från 1961 behölls, men ett nytt ryggparti monterades

Walter Thür (Orgelbyggare)

Alla Helgona kyrka, Sörmländska kyrkor 27, 2000 (Publikation)

År 2000 - 2001 Teknisk installation - el
Ny belysning installerades

Margit Webjörn (Arkitekt)

Alla Helgona kyrka, Sörmländska kyrkor 27, 2000 (Publikation)

År 2000 - 2001 Ändring - ombyggnad, interiör
Nya utrymmen byggdes under södra läktaren, såsom kapprum, förråd och handikapptoalett.

Margit Webjörn (Arkitekt)

Alla Helgona kyrka, Sörmländska kyrkor 27, 2000 (Publikation)

År 2005 - 2005 Underhåll - interiör
Väggar, valv och tak rengjordes invändigt. Stenkonservators-arbeten utfördes på gravhällar. Predikstol, anvapen och porträttmålningar målerikonserverades. Ljuskronor putsades och armaturer rengjordes. Stenkonservators-arbeten utfördes på västportalen. Tungelska gravkorets fasad omfärgades, lister-na stenkonserverades, kors och klot förgylldes. Lanterninen målades. Sprickor lagades på övriga fasader och stuprör av koppar målades in i fasadkulören.

Anders Eronn (Hantverkare)

Karl-Gustaf Eliasson (Hantverkare)

Rikard Larsson (Hantverkare)

Sörmlands museum, antikvarisk rapport 2006:1 (Arkiv)