Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ESKILSTUNA BARVA KYRKA 1:1 - husnr 1, BARVA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3448-003.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BARVA KYRKA (akt.)

1100 - 1349

1100 - 1349

1150 - 1199

Södermanland
Eskilstuna
Södermanland
Barva
Kafjärdens församling
Strängnäs stift
Barva kyrka

Religionsutövning - Kvarn

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, grekisk

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, grekisk

År 1100 - 1349 Nybyggnad
Långhus
År 1100 - 1349 Nybyggnad - Korsarm/ar
År 1100 - 1349 Nybyggnad
År 1150 - 1199 Nybyggnad
En romans kyrka uppfördes. Bestod möjligen av låghus, lägre kor samt absid

Barva kyrka, Sörmländska kyrkor 78 (Publikation)

År 1200 - 1499 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia byggdes på korets norra sida

Barva kyrka, Sörmländska kyrkor 78 (Publikation)

År 1400 - 1499 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus uppfördes vid sydportalen på långhusets västligaste de.

Barva kyrka, Sörmländska kyrkor 78 (Publikation)

År 1630 - 1669 Nybyggnad - Korparti
År 1630 - 1669 Nybyggnad - Sakristia
År 1640 - 1649 Ändring - tillbyggnad
Kyrkan förlängdes åt öster med bibehållande av långhusets bredd

Barva kyrka, Sörmländska kyrkor 78 (Publikation)

År 1640 - 1649 Ändring - ombyggnad, valvslagning
Valv slogs i långhus och sakristia

Barva kyrka, Sörmländska kyrkor 78 (Publikation)

År 1654 - 1654 Fast inredning - predikstol
En predikstol skänktes till kyrkan från Jäders kyrka. Troligen tillverkad av Mäster Mikael Rechners verkstad, Strängnäs

Barva kyrka, Sörmländska kyrkor 78 (Publikation)

År 1790 - 1799 Nybyggnad - Korsarm/ar
År 1795 - 1799 Ändring - tillbyggnad
Kyrkan byggdes till med korsarmar i norr och söder. Sakristian förstorades. Förslag av f d riksrådet greve Nils Bonde, Lindholms gård

Barva kyrka, Sörmländska kyrkor 78 (Publikation)

År 1795 - 1799 Ändring - ombyggnad, valvslagning
Tegelvalven ersattes med tunnvalv av trä, undantaget i sakristian. Korsarmarna försågs med tunnvalv av trä.

Barva kyrka, Sörmländska kyrkor 78 (Publikation)

År 1795 - 1799 Underhåll - interiör
Långhusets västra vägg reparerades troligen.

Barva kyrka, Sörmländska kyrkor 78 (Publikation)

År 1795 - 1799 Underhåll - takomläggning
Kyrkans yttertak belades med spån

Barva kyrka, Sörmländska kyrkor 78 (Publikation)

År 1869 - 1869 Specifika inventarier - dopfunt
Kyrkans medeltida dopfunt omnämndes för sista gången

Barva kyrka, Sörmländska kyrkor 78 (Publikation)

År 1872 - 1872 Fast inredning - orgel
Kyrkan erhöll en orgel med 5 stämmor. Orgeln placerades på en läktare i den västra korsarmen.

Barva kyrka, Sörmländska kyrkor 78 (Publikation)

År 1909 - 1909 Ändring - restaurering, interiör
Interiören restaurerades. Brädtunnvalven gipsades och försågs med dekorationsmålerier. Väggarna försågs med schablonmålade bårder under gesimser och kring fönsteröppningarna.

Barva kyrka, Sörmländska kyrkor 78 (Publikation)

År 1909 - 1909 Specifika inventarier - altartavla
Ny altarprydnad med ett restaurerat medeltida krucifix tillkom. På altarprydnaden uppsattes även fyra skulpturer som ursprungligen suttit på predikstolen.

Barva kyrka, Sörmländska kyrkor 78 (Publikation)

År 1909 - 1909 Fast inredning - glasmålning
Korets fönster försågs med en blyinfattad glasmålning föreställande Kristi uppståndelse. Skänkt av Anna Sofia Altberg, Arphus

Carl Wilhelm Pettersson (Konstnär)

Barva kyrka, Sörmländska kyrkor 78 (Publikation)

År 1909 - 1909 Fast inredning - bänkinredning
Den fasta bänkinredningen ersattes med öppna bänkar.

Barva kyrka, Sörmländska kyrkor 78 (Publikation)

År 1909 - 1909 Fast inredning - predikstol
Predikstolen restaurerades

Barva kyrka, Sörmländska kyrkor 78 (Publikation)

År 1909 - 1909 Underhåll - takomläggning
Kyrkans spåntak ersattes av täckning med järnplåt
År 1942 - 1942 Ändring - restaurering, interiör
Kyrkans interiör restaurerades. Dekormålningarna från 1909 avlägsnades. Korfönstret flyttades till den norra korsarmens fönster. Fönsteröppningen i koret omvandlades till nisch. En piscina inrättades på altarets norra sida.

Frej Klemming (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Barva kyrka, Sörmländska kyrkor 78 (Publikation)

År 1942 - 1942 Fast inredning - altare
Ett murat altare ersatte det tidigare träaltaret

Frej Klemming (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Barva kyrka, Sörmländska kyrkor 78 (Publikation)

År 1942 - 1942 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen justerades och ommålades.

Frej Klemming (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Barva kyrka, Sörmländska kyrkor 78 (Publikation)

År 1942 - 1942 Fast inredning - predikstol
Predikstolen konserverades

John Österlund (Konservator)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Barva kyrka, Sörmländska kyrkor 78 (Publikation)

År 1942 - 1942 Ändring - ombyggnad, interiör
Ett dopkapell inrättades i norra korsarmen. Ett murat altare uppfördes under fönstret.

Frej Klemming (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Barva kyrka, Sörmländska kyrkor 78 (Publikation)

År 1942 - 1942 Specifika inventarier - dopfunt
En dopfunt av ek införskaffades

Erik Sand (Konstnär - Skulptör)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Barva kyrka, Sörmländska kyrkor 78 (Publikation)

År 1942 - 1942 Ändring - ombyggnad
Ett vindfång uppfördes vid den västar ingången

Frej Klemming (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Barva kyrka, Sörmländska kyrkor 78 (Publikation)

År 1942 - 1942 Fast inredning - orgel
Orgeln ombyggdes och flyttades till ett podium i södra korsarmen

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Barva kyrka, Sörmländska kyrkor 78 (Publikation)

År 1942 - 1942 Fast inredning - läktare
Den tidigare orgelläktaren i den västra korsarmen revs

Frej Klemming (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Barva kyrka, Sörmländska kyrkor 78 (Publikation)

År 1949 - 1949 Underhåll - Omputsning, exteriör
Utvändiga reparationsarbeten utfördes. Kyrkan omputsades

Frej Klemming (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Barva kyrka, Sörmländska kyrkor 78 (Publikation)

År 1951 - 1951 Ändring - ombyggnad, interiör
En nisch för kyrksilvret anordnades i sakristian.

Frej Klemming (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1959 - 1959 Ändring
Nya dörrar installerades

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1966 - 1966 Teknisk installation
Eventuellt monterades en åskledaranläggning

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1968 - 1968 Underhåll - takomläggning
Kyrkans yttertak ersattes med kopparplåt

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Barva kyrka, Sörmländska kyrkor 78 (Publikation)

År 1968 - 1968 Underhåll - omputsning
Kyrkan avfärgades in- och utvändigt

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Barva kyrka, Sörmländska kyrkor 78 (Publikation)

År 2000 - 2005 Fast inredning - orgel
Orgeln renoverades

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2001 - 2001 Underhåll - port
Kyrkans ytterportar renoverades

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2001 - 2001 Underhåll - målningsarbete
Sockeln lagades och målades
År 2002 - 2003 Underhåll - golv
Golvet framför altaret var angripet av trägnagare. Nytt kalkstensgolv lades in vid altaret.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2002 - 2003 Underhåll - interiör
Panelen mot östra väggen flyttades ut för att tillåta fuktvandring

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2002 - 2003 Underhåll - målningsarbete, interiör
Altarringen och panelen målades i grön umbra lasyr

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)