Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ESKILSTUNA SUNDBY 6:4 - husnr 1, SUNDBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

f9916832

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SUNDBY KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1100 - 1199

Södermanland
Eskilstuna
Södermanland
Sundby
Kafjärdens församling
Strängnäs stift
Sundbyholm

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

År 1100 - 1199 Nybyggnad
Långhus och torn
År 1100 - 1199 Nybyggnad - Torn
Torn
År 1100 - 1199 Nybyggnad
En romansk stenkyrka uppfördes. Kyrkan bestod av långhus med torn i väster och ett lägre, smalare kor i öster. Invändigt täcktes kyrkorummet möjligen av ett platt trätak.

SK 105, Sörmländska kyrkar 105 (Publikation)

År 1400 - 1499 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan göts

SK 105, Sörmländska kyrkar 105 (Publikation)

År 1400 - 1550 Nybyggnad - Vapenhus
Ett vapenhus uppfördes vid långhusets sydportal

SK 105, Sörmländska kyrkar 105 (Publikation)

År 1400 - 1550 Nybyggnad - Sakristia
En sakristia uppfördes invid korets norra sida

SK 105, Sörmländska kyrkar 105 (Publikation)

År 1400 - 1550 Ändring - ombyggnad, yttertak
Tornet försågs med en hög tornspira

SK 105, Sörmländska kyrkar 105 (Publikation)

År 1400 - 1550 Valvslagning
Tegelvalv slogs i torn och långhus samt möjligen även i koret

SK 105, Sörmländska kyrkar 105 (Publikation)

År 1630 - 1630 Specifika inventarier - kyrkklocka
Två klockor skänktes till kyrka av riksamiral Karl Karlsson Gyllenhielm, Sundbyholm

SK 105, Sörmländska kyrkar 105 (Publikation)

År 1700 - 1790 Fast inredning - läktare
En läktare uppfördes troligen i långhusets västra del

SK 105, Sörmländska kyrkar 105 (Publikation)

År 1740 - 1740 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkans mellan- och storklockor göts om

Johan Fahlström (Klockgjutare)

SK 105, Sörmländska kyrkar 105 (Publikation)

År 1773 - 1773 Ändring - ombyggnad, takstol
Den höga medeltida tornspiran revs och ersattes av en ny tornhuv.

Anders Ersson (Byggmästare)

SK 105, Sörmländska kyrkar 105 (Publikation)

År 1786 - 1786 Ändring
Tornets romanska öppningar murades igen för att yrsnö ej skulle komma in genom dem.

SK 105, Sörmländska kyrkar 105 (Publikation)

År 1790 - 1799 Nybyggnad - Korparti

Salomon Bodström (Byggmästare)

Salomon Bodström (Arkitekt)

År 1790 - 1799 Nybyggnad - Vapenhus
År 1790 - 1792 Ändring - ombyggnad
Kyrkan byggdes om. Vapenhuset, sakristian, koret och tegelvalven revs. Ett stort åttahörningt kor ersatte det gamla

Salomon Bodström (Byggmästare)

SK 105, Sörmländska kyrkar 105 (Publikation)

År 1790 - 1792 Ändring - ombyggnad, fönster
Kyrkans fönster förstorades

Salomon Bodström (Byggmästare)

SK 105, Sörmländska kyrkar 105 (Publikation)

År 1790 - 1792 Ändring
Vid tornets nord- respektive sydvästra hörn uppfördes två strävpelare för att motverka sprickor i tornets murar

Salomon Bodström (Byggmästare)

SK 105, Sörmländska kyrkar 105 (Publikation)

År 1790 - 1792 Ändring - ombyggnad, port
I tornets västra vägg togs en portal upp

Salomon Bodström (Byggmästare)

SK 105, Sörmländska kyrkar 105 (Publikation)

År 1790 - 1792 Nybyggnad - Vapenhus
Ett vapenhus uppfördes mellan strävpelarna

Salomon Bodström (Byggmästare)

SK 105, Sörmländska kyrkar 105 (Publikation)

År 1790 - 1792 Ändring - ombyggnad, interiör
I koret östra del inreddes en sakristia, altarpredikstol och en läktare ovanpå sakristian

Salomon Bodström (Byggmästare)

SK 105, Sörmländska kyrkar 105 (Publikation)

År 1790 - 1792 Fast inredning - läktare
En orgelläktare uppfördes i långhusets västra del.

Salomon Bodström (Byggmästare)

SK 105, Sörmländska kyrkar 105 (Publikation)

År 1790 - 1792 Fast inredning - orgel
En orgel med 6 stämmor byggdes på läktaren i väster. Orgelverket donerat av rådman Österberg i Ostra

SK 105, Sörmländska kyrkar 105 (Publikation)

År 1790 - 1792 Valvslagning
Kyrkorummet täcktes med gipstäckta trätunnvalv

Salomon Bodström (Byggmästare)

SK 105, Sörmländska kyrkar 105 (Publikation)

År 1858 - 1858 Nybyggnad - Sakristia
År 1858 - 1858 Ändring - ombyggnad, interiör
Inredningen i korets östra del revs ut

SK 105, Sörmländska kyrkar 105 (Publikation)

År 1858 - 1858 Nybyggnad - Sakristia
En sakristietillbyggnad uppföres norr om koret

SK 105, Sörmländska kyrkar 105 (Publikation)

År 1866 - 1866 Fast inredning - orgel
En orgel byggdes

Per Larsson Åkerman (Orgelbyggare)

SK 105, Sörmländska kyrkar 105 (Publikation)

År 1909 - 1909 Underhåll - interiör
Kyrkans interiör renoverades

SK 105, Sörmländska kyrkar 105 (Publikation)

År 1909 - 1909 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönstret i korets östra del murades igen

SK 105, Sörmländska kyrkar 105 (Publikation)

År 1909 - 1909 Ändring - ombyggnad, golv
Tegelgolvet bröts upp och ersattes med cementgolv i gångarna samt svart och vit marmor i koret

SK 105, Sörmländska kyrkar 105 (Publikation)

År 1938 - 1938 Ändring - ombyggnad, port
Portalen i den södra korsarmen breddades och försågs med nya dörrar.

Ernst Söderberg (Konstnär)

SK 105, Sörmländska kyrkar 105 (Publikation)

År 1954 - 1954 Ändring - restaurering, interiör
Kyrkans interiör renoverades

Erik Fant (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

SK 105, Sörmländska kyrkar 105 (Publikation)

År 1954 - 1954 Underhåll - golv
Golvet lades om

Erik Fant (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

SK 105, Sörmländska kyrkar 105 (Publikation)

År 1954 - 1954 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen justerades

Erik Fant (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

SK 105, Sörmländska kyrkar 105 (Publikation)

År 1954 - 1954 Underhåll - målningsarbete, interiör
Väggar och valv avfärgades

Erik Fant (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

SK 105, Sörmländska kyrkar 105 (Publikation)

År 1954 - 1954 Teknisk installation - el
Elektriska installationer för uppvärmning och belysning utfördes

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

SK 105, Sörmländska kyrkar 105 (Publikation)

År 1954 - 1954 Fast inredning - orgel
Orgeln utökades

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

SK 105, Sörmländska kyrkar 105 (Publikation)

År 1955 - 1955 Tillståndsbeslut från länsstyrelse KML 4 kap.
Tillstånd lämnas för omgjutning av storklockan

Bergholtz Klockgjuteri AB (Klockgjuteri)

År 1957 - 1957 Underhåll - takomläggning
Torntaket och vapenhuset täckets med kopparplåt

Aug. Karlsson & Son, Plåtslageri, Eskilstuna (Firma)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1976 - 1976 Fast inredning - orgel
Ett nytt orgelverk installerades

Åkerman och Lund (Orgelbyggare)

SK 105, Sörmländska kyrkar 105 (Publikation)

År 1996 - 1996 Underhåll
Kyrkan renoverades ut- och invändigt. Utvändigt lagades och avfärgades kyrkans fasader. Fasaderna avfärgades i brutet vitt. Fönster och dörrar målades med linoljefärg, ockragul. Yttertaket målades med svart linoljefärg. Invändigt rengjordes och lagades putsen på kyrkorummets väggar och tak. Putsade ytor avfärgades med Gotlandskalk med ljusockerpigment, 92:1 enligt Kalkfärg 90. Taklisten i långhus och kor avfärgades med kalkfärg innehållande något mer ljusockerpigment, 92:3 enligt Kalkfärg 90. Fönsterbågarnas insidor målades med linoljefärg, ockragul. Vapenhusets och sakristians innertak målades med grå linoljefärg. Diverse el-arbeten utfördes.

Ekeboms Glasmästeri, Eskilstuna (Firma)

Fasadrenoveringar Roland Karlsson AB (Firma)

Kjula El (Firma)

Tremans Fasad AB, Hedemora (Firma)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

SK 105, Sörmländska kyrkar 105 (Publikation)

År 2001 - 2001 Underhåll - Omputsning, exteriör
Putsskador på tornet åtgärdades

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)