Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KATRINEHOLM FLODA KYRKA 1:1 - husnr 4, FLODA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3222-048.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FLODA KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1100 - 1199

1880 - 1888

Södermanland
Katrineholm
Södermanland
Floda
Katrineholmsbygdens församling
Strängnäs stift
Floda kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

År 1100 - 1199 Nybyggnad
Långhus. Kvarstår som del av kyrkans norra skepp
År 1100 - 1199 Nybyggnad - Torn
År 1100 - 1199 Nybyggnad
Kyrka av sten uppförd med torn i väster

Floda kyrka. Sörmländska kyrkor 2, 1990 (Publikation)

År 1380 - 1419 Ändring - tillbyggnad
Kyrkan utvidgades åt öster, östgaveln gjordes bredare än västra

Floda kyrka. Sörmländska kyrkor 2, 1990 (Publikation)

År 1380 - 1419 Nybyggnad - Sakristia
En sakristia tillfogades norr om koret

Floda kyrka. Sörmländska kyrkor 2, 1990 (Publikation)

År 1400 - 1529 Nybyggnad - Sakristia
År 1400 - 1499 Nybyggnad - Korparti
År 1400 - 1499 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt mot öster
År 1414 - 1414 Brand
Kyrkan härjades av en brand

Floda kyrka. Sörmländska kyrkor 2, 1990 (Publikation)

År 1450 - 1450 Valvslagning
Kyrkan valvslogs

Floda kyrka. Sörmländska kyrkor 2, 1990 (Publikation)

År 1450 - 1450 Specifika inventarier - altarskåp
Nytt altarskåp införskaffades, förmodligen nordtyskt arbete

Floda kyrka. Sörmländska kyrkor 2, 1990 (Publikation)

År 1480 - 1489 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Valven försågs med kalkmålningar.

Albertus Pictor (Konstnär - Dekormålare)

Floda kyrka. Sörmländska kyrkor 2, 1990 (Publikation)

År 1630 - 1669 Ändring - tillbyggnad
Långhuset tillbyggt mot söder med ett sidoskepp.

Lars Kagg (Byggherre)

År 1630 - 1669 Ändring - tillbyggnad
Kor

Lars Kagg (Byggherre)

År 1630 - 1639 Ändring - ombyggnad
Kyrkan utvidgades i söder och blev tvåskeppig. Medeltida murpelare i söder omformades till fristående valvstöd. Port anordnades i sydväggens östligaste travé samt söder om tornet i den nya västgaveln. Donation av Lars Kagg

Lars Kagg (Byggherre)

Floda kyrka. Sörmländska kyrkor 2, 1990 (Publikation)

År 1661 - 1666 Nybyggnad - Gravkor
Lars Kaggs gravkor

Agneta Ribbing (Byggherre)

Erik Dahlbergh (Arkitekt)

År 1662 - 1662 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol i renässansstil införskaffades. Skänkt av Elisabeth Månesköld

Floda kyrka. Sörmländska kyrkor 2, 1990 (Publikation)

År 1665 - 1667 Nybyggnad - Gravkor
Gravkor uppfördes för Lars Kagg och hans hustru Agneta Ribbing

Carlo Carove (Konstnär - Stuckatör)

Erik Dahlbergh (Arkitekt)

Floda kyrka. Sveriges Kyrkor vol 205, 1988 (Publikation)

År 1665 - 1667 Ändring - tillbyggnad
Sakristian utvidgades troligtvis vid detta tillfälle

Carlo Carove (Konstnär - Stuckatör)

Erik Dahlbergh (Arkitekt)

Floda kyrka. Sveriges Kyrkor vol 205, 1988 (Publikation)

År 1665 - 1667 Valvslagning
Sakristian försågs med två valv

Carlo Carove (Konstnär - Stuckatör)

Erik Dahlbergh (Arkitekt)

Floda kyrka. Sveriges Kyrkor vol 205, 1988 (Publikation)

År 1670 - 1699 Ändring - tillbyggnad
Sakristia
År 1671 - 1671 Specifika inventarier - dopfunt
Ny dopfunt av sten med lock, buren av en putto, inforskaffades. Skänkt av assessor P Kyronius

Floda kyrka. Sörmländska kyrkor 2, 1990 (Publikation)

Floda kyrka. Sörmländska kyrkor 2, 1942 (Publikation)

År 1818 - 1818 Åsknedslag
Tornspiran och kyrkans yttertak förstördes efter ett blixtnedslag

Floda kyrka. Sveriges Kyrkor vol 205, 1988 (Publikation)

År 1872 - 1872 Ändring
Övre delen av det medeltida tornet rasade

Floda kyrka. Sveriges Kyrkor vol 205, 1988 (Publikation)

År 1880 - 1888 Nybyggnad
Ny kyrka uppfördes i nygotisk stil av tegel, med detaljer i kalksten, tak och tornspira belades med skiffer. Den gamla medeltida kyrkan bl a sakristian, norra sidoskeppet och gravkoret ingick i den nya kyrkan. Ett nytt sidoskepp i söder tillfogades, kyrkan blev treskeppig. Mittskeppet omgelstaltades helt. Ett dopkapell byggdes till i vinkeln till tornet.

Axel Herman Hägg (Arkitekt)

Carl Johan Dyfverman (Konstnär - Skulptör)

Floda kyrka. Sörmländska kyrkor 2, 1990 (Publikation)

Floda kyrka. Sörmländska kyrkor 2, 1942 (Publikation)

Till hembygden 1906 (Publikation)

År 1880 - 1888 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönstren i den medeltida delen förstorades och försågs med fönster lika resten av kyrkan.

Axel Herman Hägg (Arkitekt)

Carl Johan Dyfverman (Konstnär - Skulptör)

Floda kyrka. Sörmländska kyrkor 2, 1990 (Publikation)

Floda kyrka. Sörmländska kyrkor 2, 1942 (Publikation)

Till hembygden 1906 (Publikation)

År 1880 - 1888 Nybyggnad - Torn
Nyuppfört torn

Axel Herman Hägg (Arkitekt)

Carl Johan Dyfverman (Konstnär - Skulptör)

Floda kyrka. Sörmländska kyrkor 2, 1990 (Publikation)

Floda kyrka. Sörmländska kyrkor 2, 1942 (Publikation)

Till hembygden 1906 (Publikation)

År 1880 - 1888 Fast inredning - altaruppsats
Ny altaruppsats

Axel Herman Hägg (Arkitekt)

Carl Johan Dyfverman (Konstnär - Skulptör)

Floda kyrka. Sveriges Kyrkor vol 205, 1988 (Publikation)

Floda kyrka. Sörmländska kyrkor 2, 1990 (Publikation)

Till hembygden 1906 (Publikation)

År 1880 - 1888 Fast inredning - orgel
Ny orgel

Axel Herman Hägg (Arkitekt)

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Floda kyrka. Sörmländska kyrkor 2, 1990 (Publikation)

Floda kyrka. Sörmländska kyrkor 2, 1942 (Publikation)

Till hembygden 1906 (Publikation)

År 1880 - 1888 Specifika inventarier - dopfunt
Ny dopfunt av sandsten med lock av ek

Axel Herman Hägg (Arkitekt)

Carl Johan Dyfverman (Konstnär - Skulptör)

Floda kyrka. Sörmländska kyrkor 2, 1990 (Publikation)

Floda kyrka. Sörmländska kyrkor 2, 1942 (Publikation)

Till hembygden 1906 (Publikation)

År 1885 - 1888 Nybyggnad - Torn
I tornets bottenvåning är ett dopkapell inrett.

Axel Herman Hägg (Arkitekt)

År 1885 - 1888 Ändring - tillbyggnad
Långhuset breddades med ett tredje skepp i söder.

Axel Herman Hägg (Arkitekt)

År 1885 - 1888 Nybyggnad - Torn
Ett mindre hörntorn vid södra ingångens vindfång.

Axel Herman Hägg (Arkitekt)

År 1885 - 1888 Ändring - tillbyggnad
Kor

Axel Herman Hägg (Arkitekt)

År 1890 - 1930 Underhåll
Mindre reparationer med utbyte av söndervittrat tegel

Floda kyrka. Sveriges Kyrkor vol 205, 1988 (Publikation)

År 1926 - 1926 Underhåll
Sakristian reparerades

Floda kyrka. Sveriges Kyrkor vol 205, 1988 (Publikation)

År 1934 - 1934 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning installerades

Floda kyrka. Sveriges Kyrkor vol 205, 1988 (Publikation)

År 1935 - 1935 Ändring - restaurering
Kaggska gravkoret renoverades

Floda kyrka. Sörmländska kyrkor 2, 1942 (Publikation)

År 1937 - 1937 Teknisk installation - el
Elektriska installationer gjordes

Floda kyrka. Sveriges Kyrkor vol 205, 1988 (Publikation)

År 1941 - 1942 Konservatorsarbeten
Medeltidsmålningarna konserverades

Floda kyrka. Sveriges Kyrkor vol 205, 1988 (Publikation)

År 1950 - 1959 Fast inredning - orgel
Orgelns stämmor omdisponerades

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1952 - 1953 Ändring - restaurering
Sakristian förnyades och inreddes som gudstjänstlokal

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

Till Hembygden 1953 (Okänd)

År 1952 - 1953 Fast inredning - altare
Nytt altare

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

Till Hembygden 1953 (Okänd)

År 1954 - 1954 Underhåll - takomläggning
Takarbeten

Floda kyrka. Sveriges Kyrkor vol 205, 1988 (Publikation)

År 1960 - 1966 Underhåll - exteriör
Reparationer av tegelfasaderna

Floda kyrka. Sveriges Kyrkor vol 205, 1988 (Publikation)

År 1963 - 1963 Underhåll - exteriör
Åtgärder för vattenavrinning på tornet genomfördes

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1974 - 1974 Underhåll - interiör
Medeltidsmålningarna i kyrkan rengjordes. Invändiga målningsarbeten utfördes

Floda kyrka. Sveriges Kyrkor vol 205, 1988 (Publikation)

År 1978 - 1978 Underhåll - exteriör
Reparationer på Kaggska gravkorets yttertak

Floda kyrka. Sveriges Kyrkor vol 205, 1988 (Publikation)

År 1978 - 1978 Fast inredning - orgel
Ny orgel placerades i södra sidoskeppet

Ove Hidemark (Arkitekt)

Floda kyrka. Sörmländska kyrkor 2, 1990 (Publikation)

År 1979 - 1979 Konservatorsarbeten
Restaurering av masverk, glasmålningar, oljemålningar på duk, väggparti med dekor i korpartiet (i höjd med galleriet och uppåt).

Lars Göthberg (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1983 - 1983 Specifika inventarier - textilskåp
Textilskåp till sakristian skaffades

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1987 - 1990 Ändring - restaurering, exteriör
Yttre renovering av Kaggska gravkoret

Prolithos Stenkonservering AB (Firma)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1987 - 1989 Konservatorsarbeten
Altarskåp, altaruppsats och Anna Wudds epitafium konserverades.

Peter Tångeberg (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1995 - 1996 Konservatorsarbeten
Uppföljande stenkonservering av Kaggska gravkoret gjordes

Prolithos Stenkonservering AB (Firma)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2001 - 2001 Konservatorsarbeten
Stenkonservering av masverket i västfönstret

Prolithos Stenkonservering AB (Firma)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2002 - 2004 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Handikappanpassning

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2006 - 2006 Konservatorsarbeten
Västra portalen konserverades

Närke-konservatorn (Konservator)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)