Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STRÄNGNÄS KYRKBERGET 7 - husnr 1, STRÄNGNÄS DOMKYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

557-0172.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
STRÄNGNÄS DOMKYRKA (akt.)

1250 - 1339

1250 - 1335

Södermanland
Strängnäs
Södermanland
Strängnäs
Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö
Strängnäs stift
Domkyrkan 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

År 1250 - 1339 Nybyggnad
Långhus och gravkor (ursprungligen sakristia).
År 1250 - 1339 Nybyggnad - Gravkor
Gyllenborgska koret och jungfru Marie psaltares kor
År 1250 - 1335 Nybyggnad
En treskeppig kyrka byggdes med två sakristior i norr, av tegel och med blinderingar på gavlarna. Byggnationen drog ut på tiden eftersom ett ras inträffade år 1290.

Strängnäs domkyrka. Sörmländska kyrkor 124, 1987 (Publikation)

År 1340 - 1349 Nybyggnad - Gravkor
Stenbockska koret (Sturekoret)
År 1340 - 1349 Nybyggnad - Gravkor
Vårfrukoret, med hagioskop
År 1340 - 1345 Nybyggnad - Gravkor
Ett kor, Sturekoret, uppfördes invid den östra delen av långhusets sydsida. Användes från mitten av 1400-talet som gravplats för medlemmar av Stureätten

Strängnäs domkyrka. Sörmländska kyrkor 124, 1987 (Publikation)

Strängnäs domkyrka. Medeltidens byggnadshistoria. Sveriges kyrkor 100. 1:1 (Publikation)

År 1340 - 1345 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönstren på kyrkans östra fasad förstorades.

Strängnäs domkyrka. Sörmländska kyrkor 124, 1987 (Publikation)

Strängnäs domkyrka. Medeltidens byggnadshistoria. Sveriges kyrkor 100. 1:1 (Publikation)

År 1374 - 1381 Nybyggnad - Gravkor
Två kor, Djäknekoret och Gyllenhielmska koret, uppfördes invid långhusets sydsida direkt väster om Sturekoret. Tros vara helgade åt kyrkans patroner, apostlarna Petrus och Paulus.

Strängnäs domkyrka. Sörmländska kyrkor 124, 1987 (Publikation)

Strängnäs domkyrka. Medeltidens byggnadshistoria. Sveriges kyrkor 100. 1:1 (Publikation)

År 1375 - 1384 Nybyggnad - Gravkor
Gyllenhjelmska koret
År 1375 - 1384 Nybyggnad - Gravkor
Djäknekoret
År 1403 - 1404 Nybyggnad - Bönekammare med hagioskop
Vårfrukoret uppfördes invid den västra delen av långhuset sydsida. Byggdes som ett hagiskop, där de spetälska skulle kunna följa gudstjänsten i kapellet. Byggt av ärkedjäknen Gjord Pumpa.

Strängnäs domkyrka. Sörmländska kyrkor 124, 1987 (Publikation)

Strängnäs domkyrka. Medeltidens byggnadshistoria. Sveriges kyrkor 100. 1:1 (Publikation)

År 1404 - 1430 Arkitekturbunden utsmyckning
Vårfrukoret dekorerades. Dekorationer utförda av Unionsmästaren, även kallad Fogdömästaren.

Fogdömästaren, Unionsmästaren . (Konstnär - Dekormålare)

År 1420 - 1429 Nybyggnad - Gravkor
von Hessenska koret
År 1424 - 1444 Nybyggnad - Torn
År 1424 - 1425 Nybyggnad - Sidokapell
Ett dubbelkapell uppfördes invid långhuset sydsida, omedelbart öster om Vårfrukoret, S:t Annas och Helga Lekamens kor, även kallat Hessensteinska koret.

Strängnäs domkyrka. Sörmländska kyrkor 124, 1987 (Publikation)

Strängnäs domkyrka. Medeltidens byggnadshistoria. Sveriges kyrkor 100. 1:1 (Publikation)

År 1424 - 1445 Nybyggnad - Torn
Ett torn uppfördes i väster. Tornet invigdes 1445 i samband med att klockorna flyttades in i det nya tornet.

Strängnäs domkyrka. Sörmländska kyrkor 124, 1987 (Publikation)

Strängnäs domkyrka. Medeltidens byggnadshistoria. Sveriges kyrkor 100. 1:1 (Publikation)

År 1448 - 1462 Nybyggnad - Korparti
År 1448 - 1462 Nybyggnad - Sakristia
Nedre sakristian
År 1448 - 1462 Ändring - tillbyggnad
Silverkammaren
År 1448 - 1462 Nybyggnad - Korparti
Ett mångkantigt högkor med tillhörande sakristia uppfördes. Högaltaret invigdes den 23 juni 1462 av biskop Sigge Ulfsson Sparre. Dekorationer utförda av den så kallade Strängnässkolan.

Strängnäs domkyrka. Sörmländska kyrkor 124, 1987 (Publikation)

Strängnäs domkyrka. Medeltidens byggnadshistoria. Sveriges kyrkor 100. 1:1 (Publikation)

År 1448 - 1462 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia uppfördes

Strängnäs domkyrka. Sörmländska kyrkor 124, 1987 (Publikation)

Strängnäs domkyrka. Medeltidens byggnadshistoria. Sveriges kyrkor 100. 1:1 (Publikation)

År 1448 - 1469 Nybyggnad - Sakristia
Den nedre sakristian och silverkammaren uppfördes invid högkorets norra sida.

Strängnäs domkyrka. Medeltidens byggnadshistoria. Sveriges kyrkor 100. 1:1 (Publikation)

År 1450 - 1499 Nybyggnad - Sidokapell
Invid tornet uppfördes Bibliotekskoret i norr och Själakoret, senare kallat Bondkoret, i söder.

Strängnäs domkyrka. Sörmländska kyrkor 124, 1987 (Publikation)

År 1473 - 1473 Brand
I juni drabbades kyrkan av en eldsvåda varvid tornspira och stora delar av yttertaken förstördes, dock troligen inte högkorets yttertak.

Strängnäs domkyrka. Sörmländska kyrkor 124, 1987 (Publikation)

Strängnäs domkyrka. Medeltidens byggnadshistoria. Sveriges kyrkor 100. 1:1 (Publikation)

År 1473 - 1480 Ändring - påbyggnad
Den ursprungliga kärnkyrkans murar höjdes. Tornets höjdes genom att den övre 1/3-delen uppfördes (ovanför det vita bandet).

Strängnäs domkyrka. Medeltidens byggnadshistoria. Sveriges kyrkor 100. 1:1 (Publikation)

År 1473 - 1480 Ändring - ombyggnad, takstol
Samtliga tillbyggnader mot norr försågs med ett gemensamt yttertak. Vattentaken ombyggdes.

Strängnäs domkyrka. Medeltidens byggnadshistoria. Sveriges kyrkor 100. 1:1 (Publikation)

År 1480 - 1499 Nybyggnad - Sakristia
Övre sakristian

Kort Rogge (Byggherre)

År 1480 - 1499 Nybyggnad - Vapenhus

Kort Rogge (Byggherre)

År 1480 - 1499 Nybyggnad - Gravkor
Bondkoret

Kort Rogge (Byggherre)

År 1480 - 1499 Nybyggnad - Gravkor
Bibliotekskoret

Kort Rogge (Byggherre)

År 1480 - 1499 Ändring - påbyggnad
Torn

Kort Rogge (Byggherre)

År 1480 - 1499 Nybyggnad - Gravkor
Cederkrantska koret

Kort Rogge (Byggherre)

År 1480 - 1499 Nybyggnad - Gravkor
Olivekransska koret

Kort Rogge (Byggherre)

År 1480 - 1499 Ändring - tillbyggnad
Dopkapellet

Kort Rogge (Byggherre)

År 1480 - 1489 Ändring - påbyggnad
Kyrkans murar höjdes ytterligare, sydmuren ca 1,5 m och nordmuren ca 2,3 m.

Strängnäs domkyrka. Medeltidens byggnadshistoria. Sveriges kyrkor 100. 1:1 (Publikation)

År 1480 - 1489 Ändring - ombyggnad, takstol
Kapellen öster om kyrkans sydportal försågs med ett gemensamt pulpettak.

Strängnäs domkyrka. Medeltidens byggnadshistoria. Sveriges kyrkor 100. 1:1 (Publikation)

År 1480 - 1489 Nybyggnad - Vapenhus
Ett vapenhus uppfördes vid kyrkans sydportal.

Strängnäs domkyrka. Medeltidens byggnadshistoria. Sveriges kyrkor 100. 1:1 (Publikation)

År 1485 - 1499 Nybyggnad - Sidokapell
Kapellbyggen tillkom på norrsidan, Dopkapellet, Bibliotekskoret samt Olivenkransska och Cederkrantzska gravkoren.

Strängnäs domkyrka. Sörmländska kyrkor 124, 1987 (Publikation)

Strängnäs domkyrka. Medeltidens byggnadshistoria. Sveriges kyrkor 100. 1:1 (Publikation)

År 1485 - 1499 Nybyggnad - Torn
Ett fristående predikotorn med en yttre predikstol byggdes intill de ovan nämnda kapellen.

Strängnäs domkyrka. Sörmländska kyrkor 124, 1987 (Publikation)

Strängnäs domkyrka. Medeltidens byggnadshistoria. Sveriges kyrkor 100. 1:1 (Publikation)

År 1490 - 1490 Specifika inventarier - altarskåp
Altarskåpet i högaltaret tillverkades. Skänkt av Kort Rogge. Tillverkat i Brüssel.

Strängnäs domkyrka. Sörmländska kyrkor 124, 1987 (Publikation)

År 1490 - 1505 Nybyggnad - Sidokapell
Bondkoret uppfördes vid tornets södra sida.

Strängnäs domkyrka. Medeltidens byggnadshistoria. Sveriges kyrkor 100. 1:1 (Publikation)

År 1490 - 1505 Nybyggnad - Vapenhus
Ett vapenhus uppfördes vid nordportalen.

Strängnäs domkyrka. Medeltidens byggnadshistoria. Sveriges kyrkor 100. 1:1 (Publikation)

År 1490 - 1505 Ändring - ombyggnad
De två äldsta sakristiorna ombyggdes, silverkammaren påbyggdes och alla utbyggnader på norra sidan erhöll ett gemensamt pulpettak.

Strängnäs domkyrka. Medeltidens byggnadshistoria. Sveriges kyrkor 100. 1:1 (Publikation)

År 1490 - 1505 Nybyggnad - Sakristia
Den övre sakristian uppfördes i vinkeln mellan den nedre sakristibyggnadens östsida och högkorets nordmur.

Strängnäs domkyrka. Medeltidens byggnadshistoria. Sveriges kyrkor 100. 1:1 (Publikation)

År 1515 - 1515 Specifika inventarier - altarskåp
Altarskåpet levererades. Jan Bormans ateljé, Brüssel.

Jan Bormans ateljé, Bryssel (Firma)

Strängnäs domkyrka. Sörmländska kyrkor 124, 1987 (Publikation)

År 1535 - 1535 Brand
Kyrkan drabbades av en eldsvåda. Tornspiran och vattentaken fick byggas om.

Strängnäs domkyrka. Sörmländska kyrkor 124, 1987 (Publikation)

År 1551 - 1551 Åsknedslag
Kyrkan drabbades av en eldsvåda i samband med ett blixtnedslag. Tornspiran och vattentaken fick byggas om.

Strängnäs domkyrka. Nyare tidens byggnadshistoria samt beskrivning av kyrkogården och begravningsplatsen. Sveriges kyrkor 124, 1968 (Publikation)

År 1574 - 1575 Ändring - ombyggnad
Vapenhusen ombyggdes och höjdes.

Jöns murmästare . (Hantverkare - Murare)

Strängnäs domkyrka. Nyare tidens byggnadshistoria samt beskrivning av kyrkogården och begravningsplatsen. Sveriges kyrkor 124, 1968 (Publikation)

År 1580 - 1580 Ändring
En gravtumba tillverkades åt prinsessan Isabella, Johan III:s dotter, död 1566.

Willem Boy (Konstnär)

Strängnäs domkyrka. Nyare tidens byggnadshistoria samt beskrivning av kyrkogården och begravningsplatsen. Sveriges kyrkor 124, 1968 (Publikation)

År 1583 - 1584 Brand
Kyrkan drabbades av en eldsvåda, troligen påverkades främst tornet.

Strängnäs domkyrka. Sörmländska kyrkor 124, 1987 (Publikation)

Strängnäs domkyrka. Nyare tidens byggnadshistoria samt beskrivning av kyrkogården och begravningsplatsen. Sveriges kyrkor 124, 1968 (Publikation)

År 1588 - 1590 Ändring - ombyggnad, takstol
Tornets fick en ny tornhuv.

Anders Andersson - (Hantverkare)

Hörne Peder . (Hantverkare)

Strängnäs domkyrka. Nyare tidens byggnadshistoria samt beskrivning av kyrkogården och begravningsplatsen. Sveriges kyrkor 124, 1968 (Publikation)

År 1588 - 1589 Underhåll - Omputsning, interiör
Kyrkan vitlimmades invändigt.

Strängnäs domkyrka. Nyare tidens byggnadshistoria samt beskrivning av kyrkogården och begravningsplatsen. Sveriges kyrkor 124, 1968 (Publikation)

År 1593 - 1599 Ändring - ombyggnad, takstol
Tornhuven rasade troligen och en ny spira uppfördes.

Jacob Reiner (Byggmästare)

Mårten timmerman - (Hantverkare)

Peder timmerman - (Hantverkare)

Strängnäs domkyrka. Nyare tidens byggnadshistoria samt beskrivning av kyrkogården och begravningsplatsen. Sveriges kyrkor 124, 1968 (Publikation)

År 1600 - 1699 Ändring - ombyggnad
En gravkällare byggdes i östra delen av den äldre sakristian för ätterna Sack och Gyllenborg.

Strängnäs domkyrka. Nyare tidens byggnadshistoria samt beskrivning av kyrkogården och begravningsplatsen. Sveriges kyrkor 124, 1968 (Publikation)

År 1600 - 1699 Ändring
S:ta Anna och Helga Lekamens kor med källare togs i bruk som gravkor åt bl a Sparresläkten.
År 1629 - 1652 Ändring - ombyggnad
Det Gyllenhielmska gravkoret iordningställdes. Riksamiralen Karl Karlsson Gyllenhielm, halvbror till Gustav II Adolf, begravdes 1651 i koret. Porträttskulpturer utförda av skulptör Henrik Damer, Lübeck. Järngaller utfördes av Jöran Möller. Stuckatör Daniel Anckerman gjorde vägg- och takreliefer.

Daniel Anckerman (Konstnär - Stuckatör)

Henrik Damer, Lübeck (Konstnär - Skulptör)

Jöran Möller (Konstnär)

Strängnäs domkyrka. Sörmländska kyrkor 124, 1987 (Publikation)

Strängnäs domkyrka. Nyare tidens byggnadshistoria samt beskrivning av kyrkogården och begravningsplatsen. Sveriges kyrkor 124, 1968 (Publikation)

År 1631 - 1631 Brand
Kyrkan drabbades av en eldsvåda.

Strängnäs domkyrka. Nyare tidens byggnadshistoria samt beskrivning av kyrkogården och begravningsplatsen. Sveriges kyrkor 124, 1968 (Publikation)

År 1631 - 1631 Ändring - ombyggnad, takstol
Tornspiran och vattentaken fick byggas om.

Strängnäs domkyrka. Nyare tidens byggnadshistoria samt beskrivning av kyrkogården och begravningsplatsen. Sveriges kyrkor 124, 1968 (Publikation)

År 1643 - 1644 Ändring - ombyggnad
Bibliotekskoret iordningställdes som gravkor för biskop Johannes Matthiae och dennes familj.

Strängnäs domkyrka. Nyare tidens byggnadshistoria samt beskrivning av kyrkogården och begravningsplatsen. Sveriges kyrkor 124, 1968 (Publikation)

År 1644 - 1644 Ändring - ombyggnad, valvslagning
De tre västligaste valven i kyrkan ommurades troligen.

Jonas Nicolaus Molinbergius (Hantverkare)

Strängnäs domkyrka. Nyare tidens byggnadshistoria samt beskrivning av kyrkogården och begravningsplatsen. Sveriges kyrkor 124, 1968 (Publikation)

År 1647 - 1648 Ändring - ombyggnad, port
Den medeltida västportalen ersattes med en ny. Järnporten är tillverkad av mästare Gadd, Arboga. Biskop Zebrozynthius änka lät uppföra den som ett äreminne över maken.

Strängnäs domkyrka. Sörmländska kyrkor 124, 1987 (Publikation)

Strängnäs domkyrka. Nyare tidens byggnadshistoria samt beskrivning av kyrkogården och begravningsplatsen. Sveriges kyrkor 124, 1968 (Publikation)

År 1648 - 1648 Underhåll - Omputsning, interiör
Kyrkan vitlimmades invändigt.

Bengt murmästare - (Hantverkare - Murare)

År 1650 - 1699 Ändring
Stenbockska koret såldes. Köparen var riksamiralen Gustaf Otto Stenbock, Hässelbyholm. Ett monument av marmorimiterande trä beställdes.

Strängnäs domkyrka. Nyare tidens byggnadshistoria samt beskrivning av kyrkogården och begravningsplatsen. Sveriges kyrkor 124, 1968 (Publikation)

År 1655 - 1699 Ändring - ombyggnad
Tynnelsö- och Sparrekoren iordningställs.

Strängnäs domkyrka. Medeltidens byggnadshistoria. Sveriges kyrkor 100. 1:1 (Publikation)

År 1665 - 1668 Ändring - ombyggnad
Det Sack-Gyllenborgska gravkoret iordningställdes.

Strängnäs domkyrka. Nyare tidens byggnadshistoria samt beskrivning av kyrkogården och begravningsplatsen. Sveriges kyrkor 124, 1968 (Publikation)

År 1674 - 1675 Ändring - ombyggnad
I norr iordningställdes det Olivekrantzska gravkoret. Generalguvernör Johan Olivekrans

Strängnäs domkyrka. Nyare tidens byggnadshistoria samt beskrivning av kyrkogården och begravningsplatsen. Sveriges kyrkor 124, 1968 (Publikation)

År 1686 - 1686 Ändring - ombyggnad
I norr iordningställdes ett gravkor åt Johan Cedercrantz, ståthållare på Gotland och Öland.

Nicolaes Millich (Konstnär - Skulptör)

Strängnäs domkyrka. Sörmländska kyrkor 124, 1987 (Publikation)

Strängnäs domkyrka. Nyare tidens byggnadshistoria samt beskrivning av kyrkogården och begravningsplatsen. Sveriges kyrkor 124, 1968 (Publikation)

Strängnäs domkyrka: en bilderbok (Publikation)

År 1695 - 1695 Ändring - ombyggnad, exteriör
Det Cederkrantzska gravkoret försågs med en karolinsk barockgavel.

Strängnäs domkyrka. Nyare tidens byggnadshistoria samt beskrivning av kyrkogården och begravningsplatsen. Sveriges kyrkor 124, 1968 (Publikation)

År 1698 - 1698 Ändring
Gravplatsen i Sturekoret såldes och togs i bruk av den Stenbockska ätten. Såldes till Kristina Katarina De la Gardie, änka efter riksamiralen Gustaf Otto Stenbock

Strängnäs domkyrka. Medeltidens byggnadshistoria. Sveriges kyrkor 100. 1:1 (Publikation)

År 1700 - 1799 Ändring
Fredrik I tog S:ta Anna och Helga Lekamens kor i bruk, och gjorde ett gravmonument åt sin mätress Hedvig Taube, som upphöjdes till riksgrevinna von Hessenstein.

Strängnäs domkyrka. Nyare tidens byggnadshistoria samt beskrivning av kyrkogården och begravningsplatsen. Sveriges kyrkor 124, 1968 (Publikation)

År 1723 - 1723 Brand
Kyrkan drabbades av en eldsvåda

Strängnäs domkyrka. Nyare tidens byggnadshistoria samt beskrivning av kyrkogården och begravningsplatsen. Sveriges kyrkor 124, 1968 (Publikation)

Sörmlandsbygden 1991, Södermanlands hembygdsförbunds årsbok. Strängnäs domkyrka 1:2 (Publikation)

År 1723 - 1723 Ändring - ombyggnad, takstol
Tornspiran och vattentaken fick byggas om. Ny kopparplåt lades

Strängnäs domkyrka. Nyare tidens byggnadshistoria samt beskrivning av kyrkogården och begravningsplatsen. Sveriges kyrkor 124, 1968 (Publikation)

Sörmlandsbygden 1991, Södermanlands hembygdsförbunds årsbok. Strängnäs domkyrka 1:2 (Publikation)

År 1739 - 1745 Ändring - ombyggnad, takstol
Kyrkan fick en ny tornhuv.

Carl Hårleman (Arkitekt)

Peter Gerdes (Byggmästare)

Vård- och underhållsplan Strängnäs domkyrka. Ove Hidemark Arkitektkontor 2003 (Okänd)

Strängnäs domkyrka. Nyare tidens byggnadshistoria samt beskrivning av kyrkogården och begravningsplatsen. Sveriges kyrkor 124, 1968 (Publikation)

År 1789 - 1789 Fast inredning - predikstol
Predikstolen tillverkades.

Per Ljung, hovbildhuggare (Konstnär - Bildhuggare)

Strängnäs domkyrka. Nyare tidens byggnadshistoria samt beskrivning av kyrkogården och begravningsplatsen. Sveriges kyrkor 124, 1968 (Publikation)

År 1810 - 1810 Underhåll - interiör
Kyrkan renoverades invändigt

Carl Fredrik Sundvall (Arkitekt)

Sörmlandsbygden 1991, Södermanlands hembygdsförbunds årsbok. Strängnäs domkyrka 1:2 (Publikation)

År 1810 - 1810 Fast inredning - altaruppsats
Ny klassicistisk altaruppsats

Carl Fredrik Sundvall (Arkitekt)

Sörmlandsbygden 1991, Södermanlands hembygdsförbunds årsbok. Strängnäs domkyrka 1:2 (Publikation)

År 1810 - 1810 Fast inredning - bänkinredning
Nya bänkkvarter

Carl Fredrik Sundvall (Arkitekt)

Sörmlandsbygden 1991, Södermanlands hembygdsförbunds årsbok. Strängnäs domkyrka 1:2 (Publikation)

År 1810 - 1810 Fast inredning - orgel
Orglar byttes ut

Carl Fredrik Sundvall (Arkitekt)

Sörmlandsbygden 1991, Södermanlands hembygdsförbunds årsbok. Strängnäs domkyrka 1:2 (Publikation)

År 1810 - 1810 Underhåll - fönster
Fönster reparerades

Carl Fredrik Sundvall (Arkitekt)

Sörmlandsbygden 1991, Södermanlands hembygdsförbunds årsbok. Strängnäs domkyrka 1:2 (Publikation)

År 1830 - 1830 Underhåll
Yttertaket lades om, murarna reparerades, kyrkan försågs med sex kaminer, norra läktaren togs bort, museum inrättades i Bondkoret mm.

Vård- och underhållsplan Strängnäs domkyrka. Ove Hidemark Arkitektkontor 2003 (Okänd)

År 1870 - 1870 Ändring - restaurering
Kyrkan restaurerades, bl a målningarna i Vårfrukoret.

Strängnäs domkyrka. Nyare tidens byggnadshistoria samt beskrivning av kyrkogården och begravningsplatsen. Sveriges kyrkor 124, 1968 (Publikation)

År 1885 - 1890 Ändring - ombyggnad
Ett domkyrkomuseum inrättades i Bondkoret.

Sörmlandsbygden 1991, Södermanlands hembygdsförbunds årsbok. Strängnäs domkyrka 1:2 (Publikation)

År 1895 - 1895 Underhåll
Kyrkan restaurerades. Valvets målningar bättrades.

Strängnäs domkyrka. Nyare tidens byggnadshistoria samt beskrivning av kyrkogården och begravningsplatsen. Sveriges kyrkor 124, 1968 (Publikation)

År 1907 - 1910 Ändring - restaurering
Kyrkan restaurerades. Ny bänkinredning, armaturer, orgelfasad och skärm bakom altarskåpet tillverkades. Delar av rundgången som löpte utefter kyrkans väggar rekonstruerades. Ett dopkapell inreddes i kyrkans nordvästligaste helgonkapell. Trasiga tegelstenar putsreparerades. Arkitekt Fredrik Lilljekvist, delvis baserat på Zettervalls förslag från 1880-talet.

A P Bloms efterträdare, snickeri (Firma)

Edvard August Bergh (Konstnär - Dekormålare)

Erik Boije (Konstnär - Dekormålare)

Fredrik Lilljekvist (Arkitekt)

? Holm (Konstnär - Bildhuggare)

Sigurd Curman (Antikvarie)

Strängnäs domkyrka. Nyare tidens byggnadshistoria samt beskrivning av kyrkogården och begravningsplatsen. Sveriges kyrkor 124, 1968 (Publikation)

Konst 1900: Strängnäs domkyrka (Publikation)

År 1951 - 1954 Ändring - restaurering, interiör
Kyrkan restaurerades invändigt. Värmeledningen lades om och radiatorer installerades. Invändiga arbeten i sakristian, bl a toalett och kapprum utfördes. Bondkoret inreddes för mindre gudstjänster. Koret sattes i förbindelse med långhuset, genom att dörröppning togs upp i väggen mot södra sidoskeppet. Fönstren försågs med invändiga glas.

Ragnar Hjorth (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Strängnäs domkyrka. Nyare tidens byggnadshistoria samt beskrivning av kyrkogården och begravningsplatsen. Sveriges kyrkor 124, 1968 (Publikation)

Sörmlandsbygden 1991, Södermanlands hembygdsförbunds årsbok. Strängnäs domkyrka 1:2 (Publikation)

År 1957 - 1957 Ändring - ombyggnad, interiör
Själakoret, Bondkoret, renoverades invändigt till en lillkyrka. Arkitekt Axel Rappe. Bildväven komponerad av Kaisa Melanton. Krucifix av Sigurd

Axel Rappe (Arkitekt)

Vård- och underhållsplan Strängnäs domkyrka. Ove Hidemark Arkitektkontor 2003 (Okänd)

Strängnäs domkyrka. Sörmländska kyrkor 124, 1987 (Publikation)

Sörmlandsbygden 1991, Södermanlands hembygdsförbunds årsbok. Strängnäs domkyrka 1:2 (Publikation)

År 1968 - 1968 Underhåll
Tornet renoverades. Skadade träkonstruktioner och kopparplåtsytor på huven byttes ut. Huvens torntupp förgylldes.

Ove Hidemark (Arkitekt)

Strängnäs domkyrka. Sörmländska kyrkor 124, 1987 (Publikation)

År 1971 - 1971 Fast inredning - orgel
Orgeln byggdes om. Kyrkan får en ny kororgel.

Fredriksborgs orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

Vård- och underhållsplan Strängnäs domkyrka. Ove Hidemark Arkitektkontor 2003 (Okänd)

Strängnäs domkyrka. Sörmländska kyrkor 124, 1987 (Publikation)

År 1980 - 1986 Underhåll - exteriör
Kyrkan renoverades utvändigt. Skadat tegel byttes ut, Blinderingar reparerades, ruttet trä i takkonstruktionen ersattes, fönster sågs över. Viss kopparplåtstäckning på taket byttes ut.

Ove Hidemark (Arkitekt)

Sörmlandsbygden 1991, Södermanlands hembygdsförbunds årsbok. Strängnäs domkyrka 1:2 (Publikation)

År 1980 - 1989 Ändring - ombyggnad, exteriör
Avvattningssystemet ändrades, med stuprör med utkastare ovan mark och kullerstensränna.

Vård- och underhållsplan Strängnäs domkyrka. Ove Hidemark Arkitektkontor 2003 (Okänd)

År 1986 - 1991 Ändring - restaurering, interiör
Kyrkan renoverades invändigt. Valvmålningarna rengjordes. Koromgångens östliga del förändrades till en lillkyrka. Bondkoret inreddes med toaletter och dopförberedelserum mm, med grundläggning för nytt bjälklag. Bondkorets övre plan inreddes för kören. Golvet vid de västliga travéerna lades om med tegel och kalksten, stolar och bänkar togs bort vid dessa ytor och vid predikstolen. Nya textilskåp införskaffades, kyrkan fick nytt högtalarsystem och det elektriska sågs över.

Lars Göthberg (Konservator)

Ove Hidemark (Arkitekt)

Vård- och underhållsplan Strängnäs domkyrka. Ove Hidemark Arkitektkontor 2003 (Okänd)

Sörmlandsbygden 1991, Södermanlands hembygdsförbunds årsbok. Strängnäs domkyrka 1:2 (Publikation)

År 1986 - 1991 Specifika inventarier - textilskåp
Nya textilskåp

Ove Hidemark (Arkitekt)

Vård- och underhållsplan Strängnäs domkyrka. Ove Hidemark Arkitektkontor 2003 (Okänd)

Sörmlandsbygden 1991, Södermanlands hembygdsförbunds årsbok. Strängnäs domkyrka 1:2 (Publikation)

År 1986 - 1991 Teknisk installation - högtalaranläggning
Nytt högtalarsystem

Vård- och underhållsplan Strängnäs domkyrka. Ove Hidemark Arkitektkontor 2003 (Okänd)

Sörmlandsbygden 1991, Södermanlands hembygdsförbunds årsbok. Strängnäs domkyrka 1:2 (Publikation)

År 1992 - 1993 Underhåll - takomläggning
Taket reparerades.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1998 - 1998 Underhåll - takomläggning
Renovering av yttertaket.

Ove Hidemark (Arkitekt)

Plåtkonsult Rolf Svensson (Firma)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1999 - 1999 Ändring
Minnesplats för 1900-talets martyrer anordnades i Sack-Gyllenborgska gravkoret.

Birger Boman (Konstnär)

Ove Hidemark (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2000 - 2000 Ändring - ombyggnad, port
Ny stålgrind sattes upp vid trappan till Ceciliasalen.

Ove Hidemark (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2000 - 2002 Teknisk installation - värme
Fjärrvärme installerades.

Vård- och underhållsplan Strängnäs domkyrka. Ove Hidemark Arkitektkontor 2003 (Okänd)

År 2002 - 2003 Teknisk installation
Urverket i kyrkans torn byttes ut mot ett nytt datorstyrt.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2003 - 2003 Ändring
Montrar för visning av silverföremål sattes upp i nedre sakristian.

Ove Hidemark (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2003 - 2003 Teknisk installation
Åskskyddet byggdes ut

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2003 - 2003 Underhåll - fönster
Kyrkfönster reparerades

Ove Hidemark (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2003 - 2003 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Domkyrkans entré handikappanpassades, gatsten lades utanför entrén,

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2003 - 2003 Ändring - ombyggnad
Djäknekoret rustades upp

Ove Hidemark (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2005 - 2005 Underhåll - takomläggning
Yttertaket i sydväst, söder om tornet, renoverades.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2006 - 2006 Ändring - tilläggsisolering
Isoleringen på valvkrönen gjordes om, stålnäten togs bort på grund av risk vid åsknedslag.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2006 - 2007 Underhåll - takomläggning
Yttertaket över sakristian och bälgkammaren renoverades.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)