Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STRÄNGNÄS TORESUNDS KYRKA 1:1 - husnr 1, TORESUNDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3440-021.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TORESUNDS KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1100 - 1199

Södermanland
Strängnäs
Södermanland
Toresund
Stallarholmens församling
Strängnäs stift
Toresunds kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

År 1100 - 1199 Nybyggnad
Långhus
År 1100 - 1199 Nybyggnad
En romansk kyrka uppfördes med ett långhus med lägre och smalare kor försett med absid. Dopfunten av sten är daterad till denna tid.

Toresunds kyrka. Sörmländska kyrkor 75, 1994 (Publikation)

År 1350 - 1424 Nybyggnad - Torn
Tornets övre del revs 1806-1808 och har sedan dess ett med långhuset gemensamt tak.
År 1350 - 1400 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia byggdes till på långhusets norra sida.

Toresunds kyrka. Sörmländska kyrkor 75, 1994 (Publikation)

År 1350 - 1400 Valvslagning
Kryssvalv slogs över kyrkorummet.

Toresunds kyrka. Sörmländska kyrkor 75, 1994 (Publikation)

År 1400 - 1450 Nybyggnad - Torn
Västtornet uppfördes. I tornets södra vägg murades ett gravklot in från 500-800 e Kr. Kryssvalv slogs över bottenvåningens tornrum.

Toresunds kyrka. Sörmländska kyrkor 75, 1994 (Publikation)

År 1400 - 1450 Specifika inventarier - altarskåp
Altarskåpet anskaffades, troligen ett nordtyskt arbete.

Toresunds kyrka. Sörmländska kyrkor 75, 1994 (Publikation)

År 1450 - 1499 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt åt öster.
År 1450 - 1499 Nybyggnad - Korparti
År 1450 - 1499 Nybyggnad - Sakristia
Den ursprungliga sakristians östra vägg ingår i den nuvarande.
År 1450 - 1499 Nybyggnad - Vapenhus
Används numera som bisättningsrum
År 1450 - 1499 Nybyggnad - Korsarm/ar
År 1470 - 1480 Nybyggnad - Korparti
Ett större kor byggdes i öster

Toresunds kyrka. Sörmländska kyrkor 75, 1994 (Publikation)

År 1470 - 1480 Rivning
Sakristian från 1300-talet revs

Toresunds kyrka. Sörmländska kyrkor 75, 1994 (Publikation)

År 1470 - 1480 Nybyggnad - Sakristia
En större sakristia ersatte den rivna

Toresunds kyrka. Sörmländska kyrkor 75, 1994 (Publikation)

År 1470 - 1480 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönster togs upp och gjordes rundbågiga

Toresunds kyrka. Sörmländska kyrkor 75, 1994 (Publikation)

År 1470 - 1480 Nybyggnad - Korsarm/ar
En korsarm byggdes till i söder

Toresunds kyrka. Sörmländska kyrkor 75, 1994 (Publikation)

År 1562 - 1562 Åsknedslag
Blixten slog ned i tornet och brände av yttertak och tornspira

Toresunds kyrka. Sörmländska kyrkor 75, 1994 (Publikation)

År 1562 - 1562 Ändring - ombyggnad
Tornet återuppbyggdes och försågs med spetsig, spånklädd spira

Toresunds kyrka. Sörmländska kyrkor 75, 1994 (Publikation)

År 1652 - 1652 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan göts.

Toresunds kyrka. Sörmländska kyrkor 75, 1994 (Publikation)

År 1658 - 1658 Fast inredning - predikstol
Predikstol i barockstil installerades.

Toresunds kyrka. Sörmländska kyrkor 75, 1994 (Publikation)

År 1730 - 1740 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning installerades med rektangulära fyllningar i dörrarna.

Toresunds kyrka. Sörmländska kyrkor 75, 1994 (Publikation)

År 1748 - 1750 Ändring - ombyggnad
En tornhuv byggdes, möjligen efter ritningar av slottsbyggmästare Eliander.

Lars Ersson (Hantverkare - Snickare)

Toresunds kyrka. Sörmländska kyrkor 75, 1994 (Publikation)

År 1760 - 1769 Specifika inventarier - kyrkklocka
Klockorna flyttades från tornet därför att det ansågs för klent för att klara vibrationerna vid klockringning.

Toresunds kyrka. Sörmländska kyrkor 75, 1994 (Publikation)

År 1785 - 1785 Specifika inventarier - altartavla
En altartavla med ramverk i gustaviansk stil anskaffades.

Carl Fredrik von Breda (Konstnär)

Toresunds kyrka. Sörmländska kyrkor 75, 1994 (Publikation)

År 1808 - 1808 Rivning
Tornets övervåning med huv revs, varpå långhus och vapenhus förenades under gemensamt yttertak.

Toresunds kyrka. Sörmländska kyrkor 75, 1994 (Publikation)

År 1839 - 1839 Fast inredning - orgel
Kyrkans 8-stämmiga orgelverk från 1768 såldes till Kärrbo kyrka i Västmanland. Ny läktarorgel installerades.

J A Josefsson (Orgelbyggare)

Västerås stiftsarkiv (Arkiv)

Protokoll från prostvisitation den 14-15/6 1873 (Okänd)

Toresunds kyrka. Sörmländska kyrkor 75, 1994 (Publikation)

År 1908 - 1908 Ändring - ombyggnad
Inre renovering: Valv och väggar dekorerades med målningar i jugendstil. Öppen bänkinredning byggdes (istället för 1730-talets slutna bänkkvarter) Tresidig altarring byggdes, genombruten med balustrad, målad med blågrön oljefärg. Altare av trä byggdes, marmorerat i grå och turkosblå nyans, förgyllda kannelyrer och lister.

Axel Lindegren (Arkitekt)

Toresunds kyrka. Sörmländska kyrkor 75, 1994 (Publikation)

År 1910 - 1910 Underhåll - exteriör
Fasaderna lagades och avfärgades i en ljusgul nyans.

Södermanlands tidning 1933-08-14 (Okänd)

År 1948 - 1950 Ändring - ombyggnad, exteriör
Grundförstärkning utfördes. Grundmurarnas fogar göts med betong. Grundmurarna asfaltströks. Runt kyrkan lades dränering med 3” tegelrör. Den tidigare spritputsade sockeln ersattes med slätputs av samma slag som fasaderna i övrigt. Kyrkans fasader lagades och avfärgades i terrakotta. Blinderingar på östra gaveln och södra sidoskeppets gavel knackades fram och renoverades. Solbänkarna beslogs med kopparplåt. Grundmurarna efter den ursprungliga sakristian grävdes fram och restaurerades.Kyrkorummets valv avfärgades i gulvit nyans. I de båda västliga valven sparades jugenddekorationer (medeltida kalkmålningar upptäcktes men restaurerades inte, i brist på medel). Vid södra korsarmens östra vägg placerades det gamla altaret med sin sten och över detta hängdes altarskåpet. I koret och södra korsarmen lades ohyvlad kalksten. I koret omlades dessutom gravhällarna. I övriga kyrkorummet och vapenhuset lades mörkrött tegel i ”medeltida storlek” (från Sundby tegelbruk). Gravsten över Anund Sture hittades under kyrkgolvet och sattes upp i koret.

Sven A Söderholm (Arkitekt)

Program för restaurering 4/9 1946 i ATA (Okänd)

Folket 1949-12-28 (Okänd)

Svenska Dagbladet 1950-04-11 (Okänd)

Rapport från fasadrenovering 1948-50 av Iwar Anderson (Okänd)

Toresunds kyrka. Sörmländska kyrkor 75, 1994 (Publikation)

År 1949 - 1949 Specifika inventarier - altarskåp
Altarskåpet restaurerades.

Dagens Nyheter 1949-12-17 (Okänd)

År 1954 - 1954 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen ommålades i olivgrönt.

Folket 1954-10-18 (Okänd)

År 1954 - 1954 Fast inredning - predikstol
Predikstolen marmorerades i brunt och rött, de snidade figurerna i benvitt.

Folket 1954-10-18 (Okänd)

År 1954 - 1954 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen återfick sina 1700-tals figurer.

Folket 1954-10-18 (Okänd)

År 1955 - 1955 Fast inredning - glasmålning
I korets fönster insattes målningen ”Det blommande korset” med de fyra evangelisternas symboler i stiliserad form. Mönstret utfördes av järn med färgat glas på de fria ytorna.

Folke Heybroek (Konstnär)

Folket 1955-12-20 (Okänd)

År 1958 - 1958 Ändring
Lågt korskrank av smitt järn kom på plats, med stiliserade bilder av apostlarna.

Folke Heybroek (Konstnär)

Toresunds kyrka. Sörmländska kyrkor 75, 1994 (Publikation)

År 1960 - 1960 Fast inredning - orgel
Orgeln byggdes ut till 13 stämmor.

Toresunds kyrka. Sörmländska kyrkor 75, 1994 (Publikation)

År 1967 - 1967 Fast inredning - altare
Altarbordet försågs med en kalkstensskiva.

Toresunds kyrka. Sörmländska kyrkor 75, 1994 (Publikation)

År 1980 - 1980 Teknisk installation - el
Arkitektritade belysningsarmaturer uppsattes i kyrkorummet.

Jerk Alton (Arkitekt)

Toresunds kyrka, ärende dnr 3748/80 i ATA (Okänd)

År 1986 - 1986 Fast inredning - orgel
Kororgel invigdes. Fasaden byggdes i furu

Kurt Fredriksson (Konstnär - Dekormålare)

Mats Arvidsson, Stallarholmen (Orgelbyggare)

År 1991 - Okänt Teknisk installation - värme
Nytt elektriskt värmesystem installerades. Bänkvärmare Pyrox BM 800. Fläktelement VLD 13E. För att dölja kabeldragningarna byggdes en list i trä.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Intyg av Kjell Taawo, Sörmlands museum 1999-11-05, dnr 98342 (Okänd)

År 1998 - 1998 Underhåll
Fasaderna högtryckstvättadeslagades och avfärgades i likadan nyans som förut. Skiffertaket tvättades delvis (så långt slangen nådde). Portar och vindskidor tjärades. Nya hängrännor och stuprör av koppar uppsattes på långhus, vapenhus och södra korsarmen. Fönster och dörrar målades. I koret nytillverkades ett innerfönster (södra). Gammal öppning mellan långhus och vapenhus återöppnades. Orgelläktare och pelare ommålades. Dagvattenledningen förnyades.

Fasadbyggnarna (Firma)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Intyg av Kjell Taawo, Sörmlands museum 1988-12-22, dnr 98342 (Okänd)

År 1999 - 2000 Konservatorsarbeten
Altarskåpet konserverades och restaurerades. Lös färg fästes. Alla tidigare kompletteringar borttogs och ytorna beströks med tunn paralloid B72 – lösning. Intoningar utfördes med pigment och dammar.

Peter Tångeberg (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Konservatorsrapport januari 2001 i ATA (Okänd)

År 2004 - 2004 Ändring
Södra korsarmen ändrades till Altare för världens barn: Väggfasta bänkar byggdes. De målades med rödbrun oljefärg. Ingången kompletterades med nytillverkade innerdörrar. Altarskåpet flyttades till sakristian.

Egen dokumentation (Okänd)