Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STRÄNGNÄS ÖVERSELÖ KYRKA 1:1 - husnr 1, ÖVERSELÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3444-002.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖVERSELÖ KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1180 - 1219

Södermanland
Strängnäs
Södermanland
Överselö
Stallarholmens församling
Strängnäs stift
Överselö 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, grekisk

År 1100 - 1199 Nybyggnad
En romansk stenkyrka uppfördes med västtorn, långhus och ett smalare kor i öster

Överselö kyrka. Sörmländska kyrkor 76, 1999 (Publikation)

År 1180 - 1219 Nybyggnad
Långhus och torn
År 1180 - 1219 Nybyggnad - Torn
År 1240 - 1250 Ändring - ombyggnad
Kolonetter placerades i tornets ljudgluggar.

Överselö kyrka. Sörmländska kyrkor 76, 1999 (Publikation)

År 1300 - 1399 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt åt öster.
År 1300 - 1399 Nybyggnad - Korparti
År 1300 - 1399 Nybyggnad - Sakristia
År 1300 - Okänt Ändring - ombyggnad
Kyrkan omvandlades till en salkyrka. Det romanska koret försvann och långhuset fördubblades genom en utvidgning österut, vilket är dess nuvarande sträckning. Den nya kyrkans väggar blev högre än den gamlas och taket fick en spetsig resning. Invändigt försågs kyrkan med tunnvalv i trä. Korfönstret är antagligen ursprungligt.

Överselö kyrka. Sörmländska kyrkor 76, 1999 (Publikation)

År 1350 - 1450 Nybyggnad - Sakristia
Sakristian uppfördes

Överselö kyrka. Sörmländska kyrkor 76, 1999 (Publikation)

År 1400 - 1450 Valvslagning
Kyrkorummet täcktes med fyra murade valv på tegelpilastrar.

Överselö kyrka. Sörmländska kyrkor 76, 1999 (Publikation)

År 1400 - 1450 Nybyggnad - Vapenhus
På sydsidan byggdes även ett vapenhus, vilket inte längre finns kvar.

Överselö kyrka. Sörmländska kyrkor 76, 1999 (Publikation)

År 1400 - 1450 Specifika inventarier - altarskåp
Altaret pryddes med det senmedeltida altarskåpet.

Överselö kyrka. Sörmländska kyrkor 76, 1999 (Publikation)

År 1450 - 1450 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Långhusets fyra valv dekorerades med kalkmålningar (ett intressant exempel på det vitt förgrenade Mälardalsmåleri som blomstrade omkring mitten av 1400-talet).

Överselö kyrka. Sörmländska kyrkor 76, 1999 (Publikation)

År 1626 - 1626 Ändring - tillbyggnad
Sidokapell i söder. Västväggen kvarstår från ett vapenhus uppfört mot medeltidens slut, rivet 1881-82
År 1626 - 1626 Nybyggnad - Korsarm/ar
Kyrkan försågs med en korsarm på södra sidan.

Landsarkivet i Uppsala (Arkiv)

Beskrivning av F G Dahl 1880 (Okänd)

Överselö kyrka. Sörmländska kyrkor 76, 1999 (Publikation)

År 1626 - 1626 Fast inredning - läktare
För att rymma fler besökare byggdes en läktare, kallad soldatläktaren, i södra korsarmen.

Överselö kyrka. Sörmländska kyrkor 76, 1999 (Publikation)

År 1641 - 1641 Brand
Kyrkan härjades av en brand efter ett åsknedslag. Tornspiran och yttertaket förstördes, och även målningarna i valven skadades. Tornets bjälklag avbrändes och kyrkklockan föll ned och slogs sönder/smälte.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Överselö kyrka. Sörmländska kyrkor 76, 1999 (Publikation)

År 1660 - 1670 Fast inredning - predikstol
Nuvarande predikstol insattes. Den pryddes med evangelisternas bilder och namn under med förgyllda bokstäver och årtelet 1667.

Landsarkivet i Uppsala (Arkiv)

Brandförsäkringsbesiktning 1832 (Okänd)

År 1671 - 1672 Ändring - ombyggnad, yttertak
Tornets nuvarande karakteristiska huv uppfördes.

Överselö kyrka. Sörmländska kyrkor 76, 1999 (Publikation)

År 1728 - 1731 Underhåll - takomläggning
Kyrkans tak reparerades.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1731 - 1731 Ändring - ombyggnad
Tornets nedre gluggar igenmurades. Luckor gjordes till de övre gluggarna.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1744 - 1744 Ändring - ombyggnad
En klockbock uppfördes i tornet. En grundval av tegel uppmurades omkring tornrummets valv. Den nedre gluggen på tornets södra sida togs upp för att möjliggöra upphissning av kyrkklockorna.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1749 - 1749 Ändring - ombyggnad, fönster
Ett fönster med blyinfattning insattes i den nedre torngluggen på södra sidan.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1753 - 1754 Fast inredning - orgel
8-stämmig läktarorgel byggdes. Orgelfasaden formades i senbarockstil. Orgelbyggare Jonas Gren och Peter Stråhle. Orgelfasaden av ”bildhuggare Kihlman”.

Jonas Gren (Orgelbyggare)

Petter Stråhle (Orgelbyggare)

Landsarkivet i Uppsala (Arkiv)

Brandförsäkringsbesiktning 1832 (Okänd)

År 1762 - 1762 Fast inredning - bänkinredning
Nya bänkar

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1762 - 1762 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1762 - 1762 Fast inredning - predikstol
Predikstolen flyttades från kyrkans mitt till nuvarande placering invid triumfbågen.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1771 - 1771 Fast inredning - bänkinredning
Bänkkvarter anordnades i tornets bottenvåning.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1780 - 1780 Teknisk installation - värme
En kakelugn av tegel uppmurades i sakristian på grund av problem med fukt och mögel.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1797 - 1797 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv lades in i kyrkan.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1822 - 1822 Specifika inventarier - altartavla
Ny altartavla anskaffades. Målningen framställde den heliga nattvardens instiftande.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1851 - 1851 Fast inredning - orgel
Läktarorgeln renoverades.

Landsarkivet i Uppsala (Arkiv)

Brandsyn 17/9 1872 (Okänd)

År 1869 - 1869 Teknisk installation - värme
Kyrkorummet försågs med två kaminer, ”kaloriferer” den ena i södra korsarmens östra hörn och den andra mitt på norra sidan.

Landsarkivet i Uppsala (Arkiv)

Brandsyn 17/9 1872 (Okänd)

Brandsyn 19/6 1893 (Okänd)

År 1881 - 1882 Nybyggnad - Korsarm/ar

Frans Gustaf Abraham Dahl (Arkitekt)

År 1881 - 1882 Rivning
Vapenhuset på södra sidan revs. Sakristians gavel mot norr revs, så att dess yttertak kunde sänkas till dagens valmade fall. I södra korsarmen revs en läktare, som varit avsedd för soldater.

Frans Gustaf Abraham Dahl (Arkitekt)

J E Kajerdt (Byggmästare)

Landsarkivet i Uppsala (Arkiv)

Beskrivning av F G Dahl 1880 (Okänd)

Brandförsäkringsbesiktning 1883 (Okänd)

År 1881 - 1882 Nybyggnad - Korsarm/ar
Kyrkan fick en andra korsarm, utbyggd på norra sidan. Upp till takfoten murades väggarna av gråsten, delvis med återanvändande av sten från den samtidigt rivna kyrkogårdsmuren. Gavelspetsen murades av tegel. Korsarmen fick spåntäckt yttertak, i likhet med långhuset.

Frans Gustaf Abraham Dahl (Arkitekt)

J E Kajerdt (Byggmästare)

Landsarkivet i Uppsala (Arkiv)

Brandförsäkringsbesiktning 1883 (Okänd)

År 1881 - 1882 Ändring - ombyggnad, yttertak
Sakristians tak täcktes med plåt.

Frans Gustaf Abraham Dahl (Arkitekt)

J E Kajerdt (Byggmästare)

Landsarkivet i Uppsala (Arkiv)

Beskrivning av F G Dahl 1880 (Okänd)

Brandförsäkringsbesiktning 1883 (Okänd)

År 1881 - 1882 Ändring - ombyggnad, fönster
Några av kyrkans fönster förstorades, i samtliga sattes nya bågar av gjutjärn.

Frans Gustaf Abraham Dahl (Arkitekt)

J E Kajerdt (Byggmästare)

Landsarkivet i Uppsala (Arkiv)

Beskrivning av F G Dahl 1880 (Okänd)

Brandförsäkringsbesiktning 1883 (Okänd)

År 1881 - 1882 Underhåll - interiör
Kyrkorummets valvpelare murades på med hårdbränt tegel. Kyrkorummets väggar avjämnades, varvid en runsten plockades ur murverket. Valv och väggar avfärgades på nytt. I gångar, kor och i tornets nedre våning lades kalkstensgolv, med delvis återanvänd äldre sten.

Frans Gustaf Abraham Dahl (Arkitekt)

J E Kajerdt (Byggmästare)

Landsarkivet i Uppsala (Arkiv)

Beskrivning av F G Dahl 1880 (Okänd)

Brandförsäkringsbesiktning 1883 (Okänd)

År 1881 - 1882 Fast inredning - bänkinredning
Ny öppen bänkinredning

Frans Gustaf Abraham Dahl (Arkitekt)

J E Kajerdt (Byggmästare)

Landsarkivet i Uppsala (Arkiv)

Beskrivning av F G Dahl 1880 (Okänd)

Brandförsäkringsbesiktning 1883 (Okänd)

År 1881 - 1882 Ändring - ombyggnad, golv
Nya brädgolv

Frans Gustaf Abraham Dahl (Arkitekt)

J E Kajerdt (Byggmästare)

Landsarkivet i Uppsala (Arkiv)

Beskrivning av F G Dahl 1880 (Okänd)

Brandförsäkringsbesiktning 1883 (Okänd)

År 1881 - 1882 Fast inredning - altarring
Ny altarring

Landsarkivet i Uppsala (Arkiv)

Beskrivning av F G Dahl 1880 (Okänd)

Brandförsäkringsbesiktning 1883 (Okänd)

År 1881 - 1882 Fast inredning - predikstol
Ny uppgång till predikstolen byggdes.

Frans Gustaf Abraham Dahl (Arkitekt)

J E Kajerdt (Byggmästare)

Landsarkivet i Uppsala (Arkiv)

Beskrivning av F G Dahl 1880 (Okänd)

Brandförsäkringsbesiktning 1883 (Okänd)

År 1882 - 1882 Rivning
Vid kyrkans ombyggnad 1882 hittades en runsten på tornets södra sida, under golvnivå. Ytterligare en hittades ovanför ingången till vapenhuset, som revs.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1954 - 1954 Fast inredning - orgel
Ett nytt orgelverk med sjutton stämmor tillkom.

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

Överselö kyrka. Sörmländska kyrkor 76, 1999 (Publikation)

År 1955 - 1955 Ändring - restaurering, interiör
Stor renovering / ombyggnad: I bänkkvarteren lades delvis nya brädgolv, delvis tegelgolv. Orgelläktaren i väster togs bort och orgeln flyttades till norra korsarmen. Altarskåp hämtades från kyrkomuseet i Strängnäs och sattes upp i koret. Även ett flertal medeltida skulpturer hämtades. Några av dem placerades i södra korsarmen, vars målningar rengjordes. Södra korsarmen fick karaktär av ett sidokapell.

Ragnar Jonsson (Arkitekt)

Landsarkivet i Uppsala (Arkiv)

Förslag 1951 (Okänd)

Överselö kyrka. Sörmländska kyrkor 76, 1999 (Publikation)

År 1965 - 1965 Underhåll - takomläggning
En takrenovering genomfördes. Taket kläddes med djupimpregnerad spån. Spiran med vindflöjel på mittskeppet togs ner för reparation.

Eskilstuna Kuririen 15/9 1965 (Okänd)

År 1967 - 1967 Underhåll - exteriör
Tornets murverk förstärktes med dragjärn i murkrönet, infästa med betong. I tornets södra vägg förstärktes valv över fönster med betong. Fasaderna putsades på nytt, med KC-bruk, tillsatt plastocrete D 600 och avfärgades med opigmenterad (vit) aktivan. Spåntaket lagades och nya vindskivor av tryckimpregnerat virke uppsattes. Nya ränndalar av koppar uppsattes. Nya droppbleck av kopparplåt uppsattes.

Byggnadsfirma E F Bonthron (Firma)

Erik Andersson (Arkitekt)

LBF, Landsbygdens Byggnadsförening (Arkitektkontor)

Landsarkivet i Uppsala (Arkiv)

Arbetsbeskrivning 1965, byggkotroller 1967 (Okänd)

År 1973 - 1973 Konservatorsarbeten
Långhusets målningar var starkt nedsotade och rengjordes därför. Valvens ovansidor isolerades med mineralull.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Överselö kyrka. Sörmländska kyrkor 76, 1999 (Publikation)

År 1980 - 1980 Ändring - restaurering, interiör
Odekorerade vägg- och valvytor rengjordes, putslagades och färgbättrades. Bänkar, altarring och orgelfasad målades. Nytt värmesystem och nya väggarmaturer installerades. Ordnande av skärmvägg för omklädning i tornkammaren samt ”småkyrka” i norra korsarmen.

Jerk Alton (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1992 - 1992 Konservatorsarbeten
Altarskåpet, triumkrucifixet och 1300-tals madonna konserverades.

Peter Tångeberg (Konservator)

Överselö kyrka. Sörmländska kyrkor 76, 1999 (Publikation)

År 1992 - 1992 Underhåll - exteriör
Fasadrenovering och målning av plåttak utfördes.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1993 - 1993 Ändring - ombyggnad, fönster
Innanfönster monterades.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2004 - 2004 Underhåll
På grund av invändiga fuktproblem utfördes en utvändig dränering.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2007 - 2007 Underhåll
Kyrkans yttre dagvattenledning och dränering förnyades. Ny ringledning lades ned. Runstenar flyttades till söder om grusgången vid södra korsarmen. Ny takavvattning. Kyrkan försågs med frånluftsventilationsanläggning samt styr- och övervakningssystem för inomhusklimatet. Kyrkans vind städades och försågs med landgångar. Skadade delar av muralmåleri i södra korsarmens valv fästes in.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)