Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BERG KLÖVSJÖ 21:1 - husnr 1, KLÖVSJÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Fasad mot söder 2.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KLÖVSJÖ KYRKA (akt.)

1795 - 1797

1795 - 1797

Jämtland
Berg
Jämtland
Klövsjö
Rätan-Klövsjö församling
Härnösands stift
Kyrkbacken 12

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Klövsjö bröts ur Berg som kapellförsamling under 1500-talets första decennier och senast 1520 uppfördes ett träkapell på platsen för dagens kyrka. Den skicklige och namnkunnige byggmästaren Pål Pehrsson från jämtländska Stugun fick under 1790-talet i uppdrag att uppföra nya kyrkobyggnader i Klövsjö och grannsocknen Rätan. Hans ritningar för de båda kyrkorna refuserades av Överintendentsämbetet som ville stöpa om byggnaderna i en mer tidsenlig nyklassicism. Båda kyrkorna kom emellertid att uppföras i troligen nära anslutning till Pehrssons förslag. Rätans kyrka byggdes om kraftigt på 1850-talet medan Klövsjö är tämligen välbevarad se...

Läs mer i eget fönster

År 1742 - 1742 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats

Jonas Pålsson Granberg (Konstnär - Bildhuggare)

År 1795 - 1797 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, sakristia och torn

Pehr Pålsson (Byggmästare)

Pål Pehrsson, Stugun (Byggmästare)

År 1795 - 1797 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia

Pehr Pålsson (Byggmästare)

Pål Pehrsson, Stugun (Byggmästare)

År 1795 - 1797 Nybyggnad - Torn
Torn

Pehr Pålsson (Byggmästare)

Pål Pehrsson, Stugun (Byggmästare)

År 1795 - 1797 Fast inredning - läktare
Läktare
År 1795 - 1797 Nybyggnad
År 1797 - 1797 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Skenarkitektur

Pehr Sundin d.ä. (Konstnär)

År 1858 - 1858 Fast inredning - predikstol
Predikstol

Edvard von Rothstein (Arkitekt)

Jöns Berglund (Hantverkare)

År 1858 - 1859 Ändring - restaurering
Restaurering

Jöns Berglund (Byggmästare)

År 1900 - 1900 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Orgelfasad
År 1900 - 1900 Ändring - restaurering
Restaurering

Gustaf Hermansson (Arkitekt)

År 1900 - 1900 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning, som avlägsnades 1971
År 1923 - 1929 Ändring - restaurering
Äldre färgsättning togs fram

Fredrik Falkenberg (Arkitekt)

Olof Karlsson (Konservator)

År 1971 - 1972 Ändring - restaurering
Restaurering

Hans Jäderberg (Arkitekt)

År 1972 - 1972 Fast inredning - bänkinredning
Sluten bänkinredning