Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HÄRJEDALEN LILLHÄRDALS PRÄSTBORD 1:2 - husnr 2, LILLHÄRDALS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Torn nord-väst.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LILLHÄRDALS KYRKA (akt.)

1770 - 1771

1770 - 1771

Jämtland
Härjedalen
Härjedalen
Lillhärdal
Svegsbygdens församling
Härnösands stift
Lillhärdals kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2006

Lillhärdals kyrka byggdes 1770-1771 med Pehr Olofsson från Dillne som byggmästare. Den uppfördes med sakristia, långhus och korparti. På platsen fanns en tidigare kyrka från 1407 som till större delen revs 1770. Den nuvarande kyrkan är delvis byggd på medeltida murar. Tornet i träkonstruktion byggdes 1805 under ledning av byggmästare Pål Pehrsson i Stugun.

Kyrkas exteriör har genomgått en del förändringar, men präglas av långhusets oförändrade volym sedan byggnadstiden med kompletterande tornbyggnad. I samband med en restaurering 1880 ersattes kyrkans dåvarande söderportal, troligen en medeltida portal, med en bredare portal med...

Läs mer i eget fönster

År 1770 - 1771 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och sakristia

Pehr Olofsson i Dillne (Byggmästare)

År 1770 - 1771 Nybyggnad - Korparti
Kor

Pehr Olofsson i Dillne (Byggmästare)

År 1770 - 1771 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia

Pehr Olofsson i Dillne (Byggmästare)

År 1770 - 1771 Nybyggnad
Lillhärdals kyrka byggdes 1770-1771 med Pehr Olofsson från Dillne som byggmästare. Den uppfördes med sakristia, långhus och korparti. På platsen fanns en tidigare kyrka från 1407 som till större delen revs 1770. Den nuvarande kyrkan är delvis byggd på medeltida murar. Tornet i träkonstruktion byggdes 1805 under ledning av byggmästare Pål Pehrsson i Stugun.

Pehr Olofsson i Dillne (Byggmästare)

År 1805 - 1805 Nybyggnad - Torn
Torn

Pål Pehrsson, Stugun (Byggmästare)

År 1805 - 1805 Nybyggnad - Torn
Tornet i träkonstruktion byggdes 1805 under ledning av byggmästare Pål Pehrsson i Stugun.

Pål Pehrsson, Stugun (Byggmästare)