Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KROKOM ÅS PRÄSTBORD 4:1 - husnr 2, ÅS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4207-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÅS KYRKA (akt.)

1872 - 1877

1875 - 1877

Jämtland
Krokom
Jämtland
Ås
Ås församling
Härnösands stift
Ösavägen 8

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 2005

Den nuvarande kyrkan hade en medeltida föregångare som låg ett tiotal meter sydost om den nuvarande. Vid den gamla kyrkplatsen finns en murad stiglucka med årtalet 1762. Den medeltida stenkyrkan revs 1875. Den bestod av ett rektangulärt långhus med ett smalare och lägre rakt avslutat korparti i öster och sakristia i norr. Vid västra gaveln låg ett vapenhus i trä med entré åt söder. Kyrkan täcktes av ett sadeltak och hade en putsad exteriör. En klockstapel var placerad i väster.

Den nya kyrkan uppfördes i sten under åren 1875-77. Ritningarna från 1854 utfördes av arkitekten Emil Edvard von Rothstein. Byggmästare var Pehr Norin fr...

Läs mer i eget fönster

År 1872 - 1877 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1872 - 1877 Fast inredning - läktare
År 1872 - 1877 Fast inredning - altaruppsats

Johan Edler d.y. (Konstnär - Bildhuggare)

År 1872 - 1877 Fast inredning - predikstol

Johan Edler d.y. (Konstnär - Bildhuggare)

År 1875 - 1877 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och torn

Edvard von Rothstein (Arkitekt)

Per Norin (Byggmästare)

År 1875 - 1877 Nybyggnad - Korparti
Kor

Edvard von Rothstein (Arkitekt)

Per Norin (Byggmästare)

År 1875 - 1877 Nybyggnad - Torn
Torn

Edvard von Rothstein (Arkitekt)

Per Norin (Byggmästare)

År 1902 - 1902 Ändring - restaurering
Renovering efter brand
År 1902 - 1902 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör

Sven Linnborg (Konstnär)

År 1929 - 1929 Fast inredning - bänkinredning
År 1929 - 1929 Ändring - ombyggnad
Invändig absid medflankerande sakristior

Sven Brandel (Arkitekt)

År 1973 - 1973 Ändring - restaurering
År 1973 - 1973 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnad
År 1983 - 1983 Konservatorsarbeten
Konservering av fast inredning och lösa inventarier.
År 1995 - 1995 Konservatorsarbeten
Konservering av textila föremål.
År 1996 - 1996 Ändring - ombyggnad, exteriör
Ombyggnad av entrétrappa med handikappramp.