Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÅRE HALLENS PRÄSTBORD 1:23 - husnr 2, HALLENS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4211-3.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HALLENS KYRKA (akt.)

1100 - 1550

1100 - 1550

1775 - 1776

1775 - 1776

Jämtland
Åre
Jämtland
Hallen
Västra Storsjöbygdens församling
Härnösands stift
Hallenvägen 48

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Hallens kyrka står på platsen för en medeltida kyrka. Vid byggandet av kyrkan 1775-76 återanvändes murverk från den tidigare kyrkan och finns bevarat i långhusets väst- och sydmurar. Byggmästare var Pehr Olofsson i Dillne. Kyrkobyggnaden präglas i hög grad fortfarande idag av Pehr Olofssons rokokostil genom det brutna, valmade taket och avsaknaden av torn. Kyrkan är byggd med ett långhus som avslutas med ett rakt korparti och har idag en murad sakristia i norr och ett murat vapenhus i väster. Sakristian och vapenhuset tillbyggdes 1956-58 och ersatte ett vapenhus och en sakristia i trä från 1891-92. Den tidigare sakristian ersatte i ...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1550 Nybyggnad
Kyrkan ersattes på 1770-talet. Delar av murverket ingår i nuvarande kyrka.
År 1100 - 1550 Nybyggnad
Hallens kyrka står på platsen för en medeltida kyrka.
År 1775 - 1776 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus

Pehr Olofsson i Dillne (Byggmästare)

År 1775 - 1776 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Hallens kyrka står på platsen för en medeltida kyrka. Vid byggandet av kyrkan 1775-76 återanvändes murverk från den tidigare kyrkan och finns bevarat i långhusets väst- och sydmurar. Byggmästare var Pehr Olofsson i Dillne. Kyrkobyggnaden präglas i hög grad fortfarande idag av Pehr Olofssons rokokostil genom det brutna, valmade taket och avsaknaden av torn. Kyrkan är byggd med ett långhus som avslutas med ett rakt korparti och har idag en murad sakristia i norr och ett murat vapenhus i väster.

Pehr Olofsson i Dillne (Byggmästare)

År 1780 - 1789 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Figurmålningar i innertaket.

Anders Berglin (Konstnär - Dekormålare)

År 1781 - 1781 Fast inredning - predikstol
Predikstol

Johan Edler d.ä. (Konstnär - Bildhuggare)

År 1790 - 1790 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats, snidad av Johan Edler d.ä. målad av Jonas Wagenius

Johan Edler d.ä. (Konstnär - Bildhuggare)

Jonas Wagenius (Konstnär)

År 1793 - 1793 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Skenperspektiv

Jonas Wagenius (Konstnär)

År 1891 - 1892 Ändring - restaurering
Genomgripande restaurering. Vapenhus och sakristia av trä uppfördes. Ersatta av nya 1956 - 1958.

Bergström (Byggmästare)

År 1891 - 1982 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Dekormålning
År 1956 - 1958 Ändring - restaurering
Dekormålningarna avlägsnades, bänkinredning

Gösta Rollin (Arkitekt)

År 1956 - 1958 Nybyggnad - Sakristia
Sakristian och vapenhuset tillbyggdes 1956-58 och ersatte ett vapenhus och en sakristia i trä från 1891-92. Den tidigare sakristian ersatte i sin tur en äldre sakristia av sten.
År 1960 - 1960 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Orgelfasad
År 1980 - 1989 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnad