Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÅRE KALLS PRÄSTBORD 2:1 - husnr 1, KALLS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4190-2.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KALLS KYRKA (akt.)

1862 - 1866

1862 - 1866

Jämtland
Åre
Jämtland
Kall
Kalls församling
Härnösands stift
Kall 7

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Kalls kyrka uppfördes 1862-66 efter ritningar av Emil Edvard von Rothstein. Johan Nordell från Gävle anlitades som byggmästare. Den består av långhus med tresidigt avslutad korabsid i öster, torn i väster med vapenhus i bottenvåningen och vidbyggd sakristia i sydost. Kyrkans exteriör präglas av nyklassicism med inslag av medeltidsinspiration och nyrenässans. Den har bland annat framskjutande gavelpartier och blinderingar på de putsade fasaderna.

År 1862 - 1866 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Edvard von Rothstein (Arkitekt)

Johan Nordell (Byggmästare)

År 1862 - 1866 Nybyggnad - Torn
Torn

Edvard von Rothstein (Arkitekt)

Johan Nordell (Byggmästare)

År 1862 - 1866 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia

Edvard von Rothstein (Arkitekt)

Johan Nordell (Byggmästare)

År 1862 - 1866 Nybyggnad - Korparti
Kor med absid

Edvard von Rothstein (Arkitekt)

Johan Nordell (Byggmästare)

År 1862 - 1866 Nybyggnad
Kalls kyrka uppfördes 1862-66 efter ritningar av Emil Edvard von Rothstein. Johan Nordell från Gävle anlitades som byggmästare.

Edvard von Rothstein (Arkitekt)

Johan Nordell (Byggmästare)

År 1866 - 1866 Fast inredning - predikstol

Olof Jensson Wold (Konstnär - Bildhuggare)

Pehr Fredric Flygt (Konstnär - Bildhuggare)

År 1867 - 1867 Fast inredning - altaruppsats
Kors med svepduk och två profilärer

Nils Magnus Åkerström (Konstnär)

År 1867 - 1867 Fast inredning - bänkinredning

Nils Magnus Åkerström (Konstnär)

År 1867 - 1867 Fast inredning - läktare
Orgelläktare

Nils Magnus Åkerström (Konstnär)

År 1867 - 1867 Fast inredning - orgel, orgelfasad

Nils Magnus Åkerström (Konstnär)

År 1925 - 1926 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnad

Ivar Stål (Arkitekt)

År 1932 - 1932 Specifika inventarier - altartavla
Korsfästelsen

Pelle Havne (Konstnär)

År 1954 - 1955 Fast inredning - glasmålning
Glasmålning i korfönstret

Torsten Nordberg (Konstnär)

År 1954 - 1955 Ändring - restaurering

Gösta Rollin (Arkitekt)