Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÖSTERSUND OLDBERG 1:7 - husnr 1, NÄS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4128-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
NÄS KYRKA (akt.)

1100 - 1550

1100 - 1550

Jämtland
Östersund
Jämtland
Näs
Näs församling
Härnösands stift
Månsta 261

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 2006

Näs kyrka började byggas under medeltiden och har under århundradena genomgått ett flertal förändringar. Under 1500-talet vidgades långhuset mot väster. 1762-1772 vidgades långhuset mot öster och avslutades med ett tresidigt kor och nuvarande sakristia ersatte en äldre sakristia. Läktare byggdes och nya fönster togs upp. Arbetena utfördes under ledning av byggmästare Pehr Olofsson från Dillne. Stiftets överbyggmästare Simon Geting svarade troligen för utformningen. I samband med dessa arbeten fick kyrkan en rokokoinredning i tidens ideal. 1818 byggdes tornet till under ledning av byggmästare Jonas Åhlström. Under 1900-talets första ...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1550 Nybyggnad
År 1100 - 1550 Nybyggnad
År 1500 - 1580 Ändring - ombyggnad
Långhuset vidgat mot väster
År 1762 - 1762 Ändring - ombyggnad
Långhuset vidgat mot öster, tresidigt avslutat kor

Pehr Olofsson i Dillne (Byggmästare)

År 1762 - 1762 Nybyggnad - Sakristia
Nuvarande sakristia, eratte en äldre

Pehr Olofsson i Dillne (Byggmästare)

År 1767 - 1772 Fast inredning - altaruppsats

Johan Edler d.ä. (Konstnär - Bildhuggare)

År 1767 - 1772 Fast inredning - predikstol

Johan Edler d.ä. (Konstnär - Bildhuggare)

År 1818 - 1818 Nybyggnad - Torn
Torn

Jonas Åhlström (Byggmästare)

År 1820 - 1822 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Skenarkitektur kring altaruppsatsen

Pehr Sundin d.ä. (Konstnär)

År 1901 - 1901 Fast inredning - läktare
År 1901 - 1901 Fast inredning - orgel, orgelfasad
År 1910 - 1911 Fast inredning - bänkinredning
År 1910 - 1911 Ändring - restaurering

Sigfrid Cronstedt (Arkitekt)

År 1954 - 1954 Ändring - restaurering

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

År 1996 - 1996 Ändring - restaurering