Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KARLSHAMN HÄLLARYD 1:2 - husnr 2, HÄLLARYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Hällaryds kyrka Axel Lindahl.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HÄLLARYDS KYRKA (akt.)

1876 - 1878

1876 - 1878

Blekinge
Karlshamn
Blekinge
Hällaryd
Karlshamns församling
Lunds stift
Elisbergsvägen 11

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2013

Hällaryd kyrka är uppförd 1876-78. Den ligger strax söder om platsen för den medeltida sockenkyrkan. Inför byggandet av ny kyrka hade församlingen kontaktat domkyrkoarkitekt Helgo Zettervall, vars förslag utgjorde en centralkyrka med torn. Förslaget ansågs alltför kostsamt och istället anlitade man byggmästare Fredrik Bergström, Skara, som tog fram en ritning med ett enklare utförande än Zettervalls. Förslaget antogs av församlingen och det kunde efter vissa ändringar av arkitekt Ernst Jacobsson godkännas. En större renovering gjordes 1925 under ledning av arkitekt M Wernstedt, Göteborg. I samband med denna insattes en ny bänkinredn...

Läs mer i eget fönster

År 1630 - 1669 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av trä
År 1876 - 1878 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och torn (med sakristia i tornets bottenvåning).

Ernst Abraham Jacobsson (Arkitekt)

Fredrik Bergström (Arkitekt)

Helgo Zettervall (Arkitekt)

År 1876 - 1879 Nybyggnad - Torn
Torn, sakristia i bottenvåningen

Ernst Abraham Jacobsson (Arkitekt)

Fredrik Bergström (Arkitekt)

Helgo Zettervall (Arkitekt)

År 1876 - 1879 Nybyggnad - Korparti
Kor

Ernst Abraham Jacobsson (Arkitekt)

Fredrik Bergström (Arkitekt)

Helgo Zettervall (Arkitekt)

År 1876 - 1878 Nybyggnad
Socknens nya kyrka byggdes söder om den medeltida kyrkan.församlingen Ett första förslag utarbetades av domkyrkoarkitekt Helgo Zettervall, Förslaget ansågs alltför kostsamt och istället anlitade man byggmästare Fredrik Bergström, Skara, som tog fram en ritning med ett enklare utförande. Efter vissa ändringar av arkitekt Ernst Jacobsson godkändes förslaget.

Fredrik Bergström (Arkitekt)

År 1876 - 1878 Fast inredning - altare
Altaret, från nybyggnaden, utförd i trä med altarskiva i samma material.
År 1876 - 1878 Fast inredning - altaruppsats
Till viss del från nybyggnaden, utformad i en medeltidsinspirerad stil. Ursprungligen har altarordningen haft hög skärmvägg och skulpturer i fälten.
År 1876 - 1878 Fast inredning - predikstol
Från nybyggnaden av kyrkan.
År 1876 - 1878 Fast inredning - läktare
Läktaren löper utmed sju av kyrkorummets åtta sidor.
År 1902 - 1902 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelns fasad knyter an till kyrkorummets medeltidsinspirerade stil.

Setterquist & Son Orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

År 1925 - 1925 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats, med krucifix från Oberammergau

Melchior Wernstedt (Arkitekt)

År 1925 - 1925 Ändring - restaurering
Ny bänkinredning, altaruppsatsen ersattes av ett stort krucifix, tillverkat i Obergammergau, Tyskland. Väggar och pelare målades ljus. Altarringen byttes ut.

Melchior Wernstedt (Arkitekt)

År 1925 - 1925 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning från renoveringen 1925.
År 1965 - 1965 Fast inredning - altarring
Altarring med modern, tresidig och öppen utformning, utförd i trä.
År 1965 - 1965 Ändring - restaurering
Renovering i syfte att återställa kyrkans tidigare gestaltning, bl.a. nytt kalkstensgolv och ny tresidig altarring.

Hanna Victorsson (Arkitekt)

År Okänt Fast inredning - orgel, orgelfasad
Fasaden knyter an till kyrkorummets medeltidsinspirerade stil och avslutas upptill av spetsgavlar, trepass och krabbor.