Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HALLSBERG SVENNEVADSBY 18:1 - husnr 1, SVENNEVADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

13. exteriör, västra entrén.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SVENNEVADS KYRKA (akt.)

1782 - 1786

1782 - 1786

Örebro
Hallsberg
Närke
Svennevad
Sköllersta församling
Strängnäs stift
Skogaholmsvägen 24

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2007

1700-tal:
Hösten 1782 revs den gamla träkyrkan för att lämna plats för en ny större kyrka. Initiativtagare och ledare för byggandet av en ny kyrka var dåvarande ägaren till Skogaholms herrgård, generalen och friherren Gustaf Philip Wennerstedt. Kyrkans kor var menat att fungera dels som högkor men också som gravkor för familjerna Wennerstedt på Skogaholm och Wester på Haddebo. Ritningarna på kyrkan framställdes av Överintendentämbetet och i akten finns arkitekten Thure Wennbergs namn bevarat men troligtvis fick han hjälp av den dåvarande chefen på Överintendentämbetet arkitekt Carl Fredrik Adelcrantz.
Byggnadsarbetena påbörjades h...

Läs mer i eget fönster

År 1782 - 1786 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Gustaf Philip Wennerstedt (Byggherre)

År 1782 - 1786 Nybyggnad - Torn

Gustaf Philip Wennerstedt (Byggherre)

År 1782 - 1786 Nybyggnad - Sakristia

Gustaf Philip Wennerstedt (Byggherre)

År 1782 - 1786 Nybyggnad - Korparti

Gustaf Philip Wennerstedt (Byggherre)

År 1782 - 1786 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol

Carl Fredrik Adelcrantz (Arkitekt)

Thure Wennberg (Arkitekt)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Svennevads kyrka (Publikation)

År 1782 - 1786 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kyrkan uppfördes med rundat kor i öster, sakristia i norr och torn i väster.

Carl Fredrik Adelcrantz (Arkitekt)

M A Beutin (Byggmästare)

Thure Wennberg (Arkitekt)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Svennevads kyrka (Publikation)

År 1782 - 1786 Fast inredning - orgel
Ny orgel

Pehr Schiörlin (Orgelbyggare)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Svennevads kyrka (Publikation)

År 1782 - 1786 Fast inredning - läktare
Ny orgelläktare

Carl Fredrik Adelcrantz (Arkitekt)

M A Beutin (Byggmästare)

Thure Wennberg (Arkitekt)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Svennevads kyrka (Publikation)

År 1790 - 1799 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1793 - 1793 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen tillkom.

Pehr Hörberg (Konstnär)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1820 - 1822 Underhåll - Omputsning, interiör
Trätunnvalvet putslagades

Svennevads kyrka (Publikation)

År 1860 - 1860 Underhåll - Omputsning, exteriör
Fasaderna omputsas.

Svennevads kyrka (Publikation)

År 1867 - 1867 Underhåll - takomläggning
Spåntaket byttes ut mot skiffer (Hällan i Dalsland).

Svennevads kyrka (Publikation)

År 1871 - 1872 Ändring - restaurering, interiör
Invändig restaurering.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Svennevads kyrka (Publikation)

År 1871 - 1872 Fast inredning - bänkinredning
Ny öppen bänkinredning

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Svennevads kyrka (Publikation)

År 1871 - 1872 Fast inredning - altarring
Ny altarring

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Svennevads kyrka (Publikation)

År 1871 - 1872 Ändring - ombyggnad, golv
Ny öppen bänkinredning

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Svennevads kyrka (Publikation)

År 1871 - 1872 Fast inredning - altarring
Ny altarring

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Svennevads kyrka (Publikation)

År 1871 - 1872 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv av täljstensplattor i gångarna.

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

Svennevads kyrka (Publikation)

År 1882 - 1882 Ändring - ombyggnad, port
Norra portalen muras igen

Svennevads kyrka (Publikation)

År 1882 - 1882 Teknisk installation - värme
Värmekamin installerades

Svennevads kyrka (Publikation)

År 1883 - 1883 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönsterbågarna i trä byttes mot gjutjärnsbågar.

Brevens bruk (Firma)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1892 - 1892 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk (tidigare i Uppsala domkyrka)

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1897 - 1897 Teknisk installation - värme
Nytt värmesystem med särskild kammare.

Svennevads kyrka (Publikation)

År 1925 - 1925 Underhåll
Tornet reparerades efter åsknedslag.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1930 - 1930 Underhåll - Omputsning, interiör
Tunnvalvet reparerades och interiören putsades.

Svennevads kyrka (Publikation)

År 1930 - 1930 Teknisk installation - värme
Nytt värmesystem med lågtrycksånga.

Svennevads kyrka (Publikation)

År 1933 - 1933 Ändring - ombyggnad, port
Sakristian försågs med ytterport.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1935 - 1935 Teknisk installation
Nytt urverk med slagverk i tornet.

Westerstrand & Söners Urfabrik, Töreboda (Urmakare)

Svennevads kyrka (Publikation)

År 1936 - 1936 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen fick sin nuvarande färgsättning.

Knut Nordenskiöld (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Svennevads kyrka (Publikation)

År 1936 - 1936 Underhåll - golv
Golvet i södra kvarteret omläggs p g a röta.

Knut Nordenskiöld (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Svennevads kyrka (Publikation)

År 1936 - 1936 Specifika inventarier - dopfunt
Den medeltida dopfunten åter till kyrkan, ny fot i Gropptorpsmarmor

Knut Nordenskiöld (Antikvarie)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Svennevads kyrka (Publikation)

År 1940 - 1940 Underhåll - Omputsning, exteriör
Lagning och avfärgning av fasader.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1955 - 1955 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgeln om- och tillbyggs, 24 stämmor.

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1956 - 1956 Ändring - ombyggnad, interiör
Norra tornrummet byggdes om till bisättningsrum.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1986 - 1987 Underhåll - Omputsning, exteriör
Utvändig renovering, putslagning och avfärgning

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1986 - 1987 Underhåll - takomläggning
Omläggning av skiffertak.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1986 - 1987 Underhåll
Sanering mot strimmig trägnagare.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1990 - 1990 Ändring - ombyggnad, exteriör
Ekonomiutrymmen (bl a WC) tillbyggdes vid igensatt portal på norra sidan.

Jerk Alton (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1990 - 1990 Underhåll - Omputsning, exteriör
Rengöring av fasaderna och avfärgning med Gotlandskalkfärg. Västra gaveln och tornet putsades om.

Jerk Alton (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1990 - 1990 Underhåll
Förgyllningsarbeten.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1990 - 1990 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Portarna målades i en ockragul kulör. (ej färgbeständig är i dag, 2007, gammelrosa).

Jerk Alton (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1999 - 1999 Underhåll - takomläggning
Omläggning av skiffertak.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 2000 - 2000 Konservatorsarbeten
Konservering av predikstol, altaruppsats och epitafier.

Närke-konservatorn (Firma)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 2004 - 2004 Tillståndsbeslut från länsstyrelse KML 4 kap.
Tillstånd för konservering/restaurering av marmorerat trägolv innanför altarringen. Beslut 1/11 2004 Länsstyrelsen i Örebro län
År 2007 - 2007 Underhåll - golv
Renovering av kyrkans kalkstensgolv med gravhällar påbörjas under september 2007.

Örebro läns museum (Arkiv)