Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KUMLA HULT 1:12 - husnr 1, SANKT OLOFS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SANKT OLOFS KAPELL (akt.), SANKT OLOFS KAPELL (akt.)

1935 - 1935

1935 - 1935

Örebro
Kumla
Närke
Hardemo
Hardemo församling
Strängnäs stift
Hult 108

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

År 1935 - 1935 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och vapenhus

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

År 1935 - 1935 Nybyggnad - Sakristia

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

År 1935 - 1935 Nybyggnad - Vapenhus

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

År 1935 - 1935 Nybyggnad - Korparti

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

År 1935 - 1935 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kapell av trä uppfördes med rektangulär plan, saktristia i norr, vapenhus i väster.

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1969 - 1970 Fast inredning - altare
Nytt altarbord

Jerk Alton (Arkitekt)

Örebro läns museum (Arkiv)

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 1969 - 1970 Fast inredning - altarring
Nytt knäfall

Kyrkor i Örebro län: en vägledning till Svenska kyrkans kyrkobyggnader (Publikation)

År 2003 - 2003 Underhåll - takomläggning
Man bytte taktäckningsmaterial från betongtegel till skivtäckt kopparplåt.

Örebro läns museum (Arkiv)