Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

JOKKMOKK KYRKOSTADEN 1:491 - husnr 1, JOKKMOKKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Jokkmokks nya kyrka.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
JOKKMOKKS KYRKA (akt.), JOKKMOKKS KYRKA (akt.)

1887 - 1888

1889 - 1889

Norrbotten
Jokkmokk
Lappland
Jokkmokk
Jokkmokks församling
Luleå stift
Kyrkogatan 11

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, grekisk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Historik

Inventeringsår 2002

Jokkmokks nya kyrka stod färdig 1889. Bortsett från att sakristian
byggdes till 1961 har ingen egentlig ombyggnad gjorts, däremot
smärre förändringar, bl a ny altartavla och färgsättning, samt
ombyggnad av bänkar och altarring. Nuvarande färgsättning härrör
från 1983 års restaurering.

År 1887 - 1888 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Lånhus, kor, korsarmar, torn

Ernst Abraham Jacobsson (Arkitekt)

Johan Edler d.y. (Byggmästare)

År 1887 - 1888 Nybyggnad - Torn

Ernst Abraham Jacobsson (Arkitekt)

Johan Edler d.y. (Byggmästare)

År 1887 - 1888 Nybyggnad - Korsarm/ar

Ernst Abraham Jacobsson (Arkitekt)

Johan Edler d.y. (Byggmästare)

År 1887 - 1888 Nybyggnad - Korparti

Ernst Abraham Jacobsson (Arkitekt)

Johan Edler d.y. (Byggmästare)

År 1889 - 1889 Nybyggnad
Kyrkan invigs, arkitekt Ernst Abraham Jacobsson
År 1936 - 1936 Underhåll
Ansökan om att måla det galvaniserade plåttaket. Detta har varit omålat fram till nu och har börjat rosta. Övriga kyrkan var vid denna tid helt vitmålad.
År 1947 - 1947 Teknisk installation - värme
Elektrisk uppvärmning installeras.
År 1948 - 1948 Ändring
Förändringar av koret samt lampetter och armatur över altaret av Fridén. Färgsättning och dekorering av artistan Yngve Lundström, altartavla av T. Nordberg samt ljuskronor av konstsmeden Petrus Forsberg.

Petrus Forsberg (Konstnär)

Torsten Nordberg (Konstnär)

Yngve Lundström (Konstnär)

År 1961 - 1961 Nybyggnad - Sakristia

Jan Thurfjell (Arkitekt)

År 1961 - 1961 Ändring - tillbyggnad
Sakristia byggs till efter ritningar av Jan Thurfjell.
År 1967 - 1967 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Utvändig målning med alkydfärg efter förslag av Jean Carlbrand.
År 1968 - 1968 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändig färgsättning och ommålning, Jean Carlbrand.
År 1982 - 1982 Ändring
En inventering av kyrkan utförs av Krister Malmström.
År 1983 - 1983 Ändring - restaurering
Restaurering pågår
År 1985 - 1985 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Flyttning av orgelfasad och spelbord.
År 1999 - 1999 Underhåll
Tillstånd att byta ruttnande snickeridetaljer vid norra och västra entrén.