Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄSTERÅS BJÖRKSTA PRÄSTGÅRD 2:2 - husnr 3, BJÖRKSTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

d8610301

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BJÖRKSTA KYRKA (akt.)

1200 - 1299

1200 - Okänt

Västmanland
Västerås
Västmanland
Björksta
Kungsåra församling
Västerås stift
Björksta kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2004

Allmänt antas att kyrkan uppfördes på 1200-talet. Den bestod då av långhusets västra del och tornets bottenvåning, vars ursprungliga funktion inte klarlagts (dop- eller helgonkapell har antagits). Vid utbyggnad på 1340-talet förlängdes kyrkan mot öster och sakristian tillkom. En ny sydportal öppnades, försedd med en rikt järnbeslagen dörr. Ett trätunnvalv slogs över kyrkorummet och den nya korgaveln försågs med ett trekopplat fönster. Utbyggnaden fullbordades med invigningen av ett högaltare 1349.

Troligen på 1460/70-talet slogs tre höggotiska kryssvalv av tegel över kyrkorummet, samt stjärnvalv över koret. Bevarade målningar i ...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1299 Nybyggnad
Långhus och torn
År 1200 - 1299 Nybyggnad - Torn
År 1200 - Okänt Nybyggnad
Den ursprungliga kyrkan omfattade långhusets västra del och tornets bottenvåning, vars ursprungliga funktion inte klarlagts (doprum eller helgonkapell har antagits). Källa: VS: E IV a, 7b protokoll från visitation 1801 Boëthius, s 147 Wejryd, s 4
År 1330 - 1369 Nybyggnad - Korparti
År 1330 - 1369 Ändring - tillbyggnad
År 1340 - 2004 Ändring
Se bifogad PDF med bifogad händelselista för information kring alla händelser, årtal, upphovsmän och specifika källhänvisningar.

Anders Gustaf Nygren (Orgelbyggare)

Bo Göransson (Firma)

Carl-Olof Deurell (Arkitekt)

Emil Gustaf Hawerman (Byggmästare)

Folke Heybroek (Konstnär - Glaskonstnär)

Jonas Ekegren (Orgelbyggare)

Magnussons orgelbyggeri AB (Orgelbyggare)

Nils Olof Tollbom (Arkitekt)

P Linderberg (Klockgjutare)

Sven A Söderholm (Arkitekt)

Sven Dahlén (Konservator)

Svensk Klimatstyrning AB (Firma)

År 1400 - 1499 Nybyggnad - Vapenhus
År 1400 - 1499 Ändring - påbyggnad
Tornet påbyggdes