Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄSTERÅS TORTUNA PRÄSTGÅRD 1:9 - husnr 1, TORTUNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

tortuna11.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TORTUNA KYRKA (akt.)

1270 - 1319

1468 - Okänt

Västmanland
Västerås
Västmanland
Tortuna
Tillberga församling
Västerås stift
Tortuna kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2004

Enligt obekräftade uppgifter skall Tortuna ha uppstått som annex till Björksta kyrka. En träkyrka lär ha funnits redan på 1000-talet. Delade meningar råder om när den ersattes av nuvarande kyrka i sten. Vanligast är uppfattningen att den uppfördes under 1200-talets senare del, med kyrkorum och kor sammanbyggt under ett tak. Den hade två portaler mot söder, i östra gaveln ett trekopplat fönster och i södra sidan antagligen två dubbelkopplade fönster. Kyrkorummet var täckt med ett tunnvalv i trä.

Biskop Lydeke utfärdade år 1473 ett avlatsbrev för kyrkan, vilket har satts i samband med att kyrkorummets nuvarande valv blev slagna på...

Läs mer i eget fönster

År 1270 - 1319 Nybyggnad
Långhus och kor
År 1270 - 1319 Nybyggnad - Korparti
År 1270 - 1319 Nybyggnad - Sakristia
År 1468 - Okänt Nybyggnad
Enligt 1830 års inventarieförteckning av Kgl majts förordning skall kyrkan ha blivit uppförd 1468 i biskop Labelis tid och då Jakob Thoresson här var pastor. Förmodligen är detta ett felaktigt antagande som under lång tid traderats. Källa: ATA: Inven-tarieförteckning 1830
År 1470 - 1480 Valvslagning
Kyrkorummets ursprungliga trätunnvalv ersattes med två tegelmurade stjärnvalv. (Valvslagningen har satts i samband med ett avlatsbrev utfärdat den 3 december 1473 av biskop Lydeke.) Över sakristian tillkom troligen en läktare i trä vid denna tid. Vapenhus byggdes ut på södra långsidan, framför huvudingången som var den västra av de båda portalerna. Källa: ATA: Ihrfors Kilström, s 2 Restadius, s 11
År 1489 - 2005 Ändring
För kyrkans historik mellan åren 1489-2005 se bifogad PDF med bifogad händelselista med specifika årtal, händelser och källhänvisningar.

Gren och Stråle (Orgelbyggeri)

Gustav Andersson (Orgelbyggare)

Jonas Holmin (Konstnär - Bildhuggare)

Olof Schwan (Orgelbyggare)

Olof Sjöström (Byggmästare)

År 1826 - 1826 Nybyggnad - Torn