Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄSTERÅS ÄNGSÖ GÅRD 2:1 - husnr 89, ÄNGSÖ SLOTT Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÄNGSÖ SLOTT (akt.)

1630 - 1639

Västmanland
Västerås
Västmanland
Ängsö
Kungsåra församling
Västerås stift
Ängsö slott 1

Slott och herrgård - Slott

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Rester av ett medeltida stenhus ingår i den väldiga kubiska byggnad i tre våningar, som uppfördes på 1630-talet och som på 1740-talet förhöjdes med ytterligare en våning och därmed fick sitt nuvarande utseende. 1740-talets ombyggnad skedde enligt förslag av Carl Hårleman och utfördes av slottsbyggmästaren Petter Gerdes. Byggherre var Carl Fredrik Piper. Efter en tid av förfall utfördes på 1960-talet en fullständig restaurering genom Hedvig Piper i samarbete med Riksantikvarieämbetet.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, ...

Läs mer i eget fönster

År 1630 - 1639 Nybyggnad
År 1740 - 1749 Ändring - påbyggnad
Förhöjdes med ytterligare en våning på 1740-talet.

Carl Fredrik Piper (Byggherre)

Carl Hårleman (Arkitekt)

År 1960 - 1969 Ändring - restaurering