Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄSTERÅS KUNGSBYN 12:1 - husnr 1, KUNGSÅRA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

kungsåra5.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KUNGSÅRA KYRKA (akt.)

1751 - 1753

1751 - 1752

Västmanland
Västerås
Västmanland
Kungsåra
Kungsåra församling
Västerås stift
Kungsåra kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Platsens första kyrka var sannolikt byggd i trä, enligt uppgift år 1228. Från denna tid är kyrkans ännu bevarade dopfunt, med koniskt formad cuppa. I mitten av 1300-talet uppfördes istället en stenkyrka. Dess plan var relativt kort och bred, med sakristia utbyggd mot norr. Förmodligen under senare hälften av 1400-talet slogs två valv över kyrkorummet och ett vapenhus tillbyggdes mot söder.

Från 1607 är första kända uppgiften om att konstruktionen var osäker, vilket ledde till att valven på 1620-talet stöttades med pelare i trä. Under de kommande 100 åren krävdes upprepade förstärkningar av stommen. Sedan fann församlingen för go...

Läs mer i eget fönster

År 1300 - 1399 Nybyggnad - Sakristia
År 1751 - 1753 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och torn. Kyrkan är byggd på den medeltida kyrkans grund.
År 1751 - 1753 Nybyggnad - Korparti
År 1751 - 1753 Nybyggnad - Torn
Ursprungligen vapenhus som påbyggdes och ombyggdes till torn 1772
År 1751 - 1752 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Den medeltida kyrkan revs, med undantag för grundmurarna och sakristian som till större delen behölls. På den befintliga grunden nybyggdes en kyrka enligt följande: • Långhus med brutet spåntäckt tak, valmat över östra gaveln • Södra vapenhuset ersattes med ett västligt vapenhus • Över det nya vapenhuset restes ett 11 alnar högt torn av gråsten. • Över kyrkorummet slogs två flacka kryssvalv av tegel. De vilade på sex raka fyrkantiga väggpelare. Murmästarna Johan Wikberg, Mårten Wålberg och A Högman, Stockholm Källa: ATA: Ihrfors, s 674 Redelius, s 4-5
År 1756 - 2005 Ändring
För historik med historiska händelser årtal och specifika källhänvisningar se bifogad PDF.

Bernhard Schill (Arkitekt)

Bo Göransson AB (Firma)

Gunnar Carlsson (Orgelbyggare)

Jonas Malmberg (Byggmästare)

Per Ljung, hovbildhuggare (Konstnär)

Saga Ekström-Hjelm (Konstnär - Dekormålare)

Setterquist & Son (Orgelbyggare)

Svensk Klimatstyrning AB (Firma)

Torsten Hjelm (Konstnär - Dekormålare)

Viktor Segerstedt (Arkitekt)

Wilhelm Fredrik Gottman (Konstnär)