Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SÄTER SKEDVI KYRKBY 32:2 - husnr 1, STORA SKEDVI KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

skedvi7.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
STORA SKEDVI KYRKA (akt.)

1200 - 1299

1300 - 1499

Dalarna
Säter
Dalarna
Stora Skedvi
Säterbygdens församling
Västerås stift
Landsvägen 25

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Stora Skedvi kyrka är en av Dalarnas äldsta kyrkor. Bygden kring Dalälven med sin bördiga jord lockade tidigt människor att bosätta sig där. Mycket tyder på att en offerplats fanns på platsen under förhistorisk tid. Kring mitten av 1100-talet spreds kristendomen längs med älven. Möjligtvis redan under följande sekel, men kanske först under 1300- eller 1400-talet, uppfördes den äldsta delen av nuvarande kyrkobyggnad, på den gamla kultplatsen som låg vid en viktig färdväg. Den första kyrkobyggnaden bestod av en enkel salkyrka uppförd av gråsten. Kyrkan utvidgades, välvdes samt pryddes med kalkmålningar under senmedeltiden. I dagens by...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1299 Nybyggnad
Långhus. Utgör det befintliga långhusets mittskepp.
År 1300 - 1499 Nybyggnad
Den äldsta delen av kyrkan uppförs. Rektangulär byggnad av gråsten, utan valv
År 1470 - 1499 Valvslagning
Påbyggnad med tegelförband, valv uppförs över långhuset
År 1500 - 1992 Ändring
För övriga viktiga historiska händelser mellan slutet av 1500-talet och 1992 i kyrkans historia se bifogad PDF.

Daniel Lundqvist (Byggmästare)

Gustav Berglund (Arkitekt)

Lars Israel Wahlman (Arkitekt)

År 1658 - 1658 Ändring - tillbyggnad
Norra sidoskeppet
År 1658 - 1658 Ändring - tillbyggnad
Tillbyggnad mot norr, ett sidoskepp tillkommer, dock utan välvning
År 1683 - 1683 Ändring - tillbyggnad
Södra sidoskeppet
År 1683 - 1683 Ändring - tillbyggnad
Tillbyggnad mot söder, ytterligare ett sidoskepp tillkommer, välvning utförs
År 1690 - 1696 Nybyggnad - Sakristia
Uppförande, sakristian
År 1691 - 1696 Nybyggnad - Sakristia
År 1735 - 1735 Nybyggnad - Korparti
År 1735 - 1735 Nybyggnad - Korparti
Tillbyggnad i öster, nuvarande kor uppförs. Öppen spis i sakristian
År 1762 - 1764 Nybyggnad - Torn

Daniel Lundqvist (Byggmästare)

År 1762 - 1764 Nybyggnad - Torn
Byggmästare D. Lundqvist. Tillkommer tornet i väster. Spiran får spånbeklädnad. Det gamla kyrktaket över långhuset rivs. Murkrönen höjs med tegel (1,20 m) och nytt tak uppförs. Kors på östra gaveln. Gamla klockstapeln rivs?. Orgelverket nedmonteras och återställs på ny läktare i samband med tornbygget. Återuppsatt 1769 på ny läktare över befintlig västläktare Källor: Ekström, 1952 Ahlberg, 1996 RRÄ Sjögren, 1952