Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VANSBRO VÄSTGÅRD 6:73 - husnr 1, JÄRNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

järna1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
JÄRNA KYRKA (akt.)

1100 - 1524

1813 - 1821

Dalarna
Vansbro
Dalarna
Järna
Järna med Nås och Äppelbo församling
Västerås stift
Strandvägen 3

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2006

Järna kyrka ligger på den bördiga slätten i Västerdalälvens dalgång. Troligen under medeltiden uppfördes ett träkapell på platsen. Järna hörde länge till Nås och inte förrän i slutet av 1580-talet fick kyrkan en egen, bofast präst.

Det första träkapellet övergavs sannolikt på 1500-talet och en stenkyrka uppfördes då på nuvarande kyrkans plats. Den finns omnämnd 1621 och beskriven 1631. År 1759 påbörjades en utvidgning av byggnaden, arbeten som pågick under en tioårsperiod.

I början på 1800-talet hade befolkningsökningen tilltagit så pass att frågan om ett nytt kyrkobygge aktualiserades. Ett preliminärt förslag utarbetades av ...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1524 Nybyggnad
Långhus och sakristia. Sedan 1983 fungerar den ursprungliga sakristian som lillkyrka och ny sakristia är inrymd under läktaren.. Långhusets norra murar liksom delar av sakristian/lillkyrkan kvarstår i den nuvarande kyrkan.
År 1100 - 1524 Ändring - tillbyggnad
Lillkyrka, ursprungligen sakristia, som om- och tillbyggdes 1759-69
År 1812 - 1822 Ändring - tillbyggnad
Långhuset om- och tillbyggt med bevarande av den norra långhusmuren.

Axel Almfelt (Arkitekt)

Oscar Sjöström (Arkitekt)

År 1812 - 1822 Nybyggnad - Korparti

Axel Almfelt (Arkitekt)

Oscar Sjöström (Arkitekt)

År 1812 - 1822 Nybyggnad - Torn

Axel Almfelt (Arkitekt)

Oscar Sjöström (Arkitekt)

År 1813 - 1821 Nybyggnad
Nybyggnad av större sockenkyrka i nyklassicistisk stil skedde, med återanvändande av den gamla kyrkans norra mur.
År 1822 - 1822 Invigning
Den nya kyrkan invigs
År 1864 - 1878 Ändring - ombyggnad, exteriör
Lanterninen täcks med kopparplåt och förses med fönster; tornur tillkommer. Byggnaden vitlimmas invändigt, vitkalkas utvändigt
År 1890 - 1890 Ändring - ombyggnad, interiör
Omvandling av den ursprungliga enkla interiören; ny utsmyckning av valv och väggar, pilastrar tillkommer, spännbågar i valvet. Ändring i altaranordning, korvägg, färgsättning m.m. Lagning av golv, innanfönster anskaffas. Orgel tillkommer
År 1919 - 1922 Ändring - ombyggnad, interiör
Nytt golv, i betong med brädfodring; ny bänkinredning; valvets utsmyckning rensas, ny målad dekor med kassettindelning; grunden till sakristian förstärks, ny inredning; ommålning av kyrkorum och inventarier; elvärme, belysning, ombyggnad av orgeln. Arkitekt: Gustaf Holmdahl, Byggmästare: J L Eriksson, Dekormålare: Yngve Lundström

Yngve Lundström (Konstnär - Dekormålare)

År 1955 - 1955 Fast inredning - orgel
Ny orgel
År 1978 - 1982 Ändring - ombyggnad
Efter branden återskapas kyrkan med hjälp av den gamla murstommen
År 1978 - 1978 Brand
År 1978 - 1978 Brand - helt förstörd
Kyrkan brandskadas allvarligt, endast murstommen kan räddas. Största delen av inventarierna gick förlorade
År 1978 - 1982 Ändring - ombyggnad
Kyrkan återuppfördes, till det yttre som dess nedbrunna föregångare, fast taktäckningen ändrades till kopparplåt. Ny altaranordning, ny inredning, ny orgel och orgelfasad Sakristia, väntrum och brudkammare inreds under läktaren. Gamla sakristian omvandlas till kapell, med 60 platser. Arkitekt Hilding Lögdberg Konstnär Pär Andersson

Hilding Lögdberg (Arkitekt)

Pär Andersson (Konstnär)