Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BORGHOLM LÅNGLÖTS KYRKA 1:1 - husnr 1, LÅNGLÖTS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

DSC03313.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LÅNGLÖTS KYRKA (akt.)

1000 - 1103

1100 - 1130

1795 - 1796

Kalmar
Borgholm
Öland
Långlöt
Gärdslösa, Långlöts och Runstens församling
Växjö stift
Folkeslunda 66

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Ej utrett

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2006

Allmän bakgrund
Öland har en betydligt högre andel ombyggda medeltidskyrkor än Småland. Dessa medeltida sockenkyrkor var i huvudsak uppförda på 1100-talet som enkla kyrkor med rektangulära långhus och absidiala kor i öster och byggdes under 1200-talets orostider om och befästes. Under de följande seklens krig kom kyrkorna att användas bl a som skydd och tillflykt för befolkningen. De återkommande krigen, vilka ända fram till 1700-talets början drabbade ölänningarna och deras kyrkor hårt, var huvudorsaken till att det ofta gick långsamt med kyrkornas återuppbyggnad. Underhållet fick stå tillbaka för återanskaffning av nödvändiga inv...

Läs mer i eget fönster

År 1000 - 1103 Nybyggnad
Kyrkan grundlades
År 1100 - 1130 Nybyggnad
Långhus. Rester kvarstår i långhusets västra och södra murar
År 1150 - 1200 Nybyggnad - Torn
Torn
År 1170 - 1230 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av gotländsk sandsten, cuppan kompletterad under 1300-talets förra hälft
År 1180 - 1220 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Korportal
År 1180 - 1220 Nybyggnad - Korparti
Kor. Rester kvarstår i södra och östra murarna.
År 1225 - 1250 Ändring - ombyggnad
Långhuset breddades i öster och sammanbyggdes med koret

Håkan Tanna (Byggmästare)

År 1350 - 1550 Ändring - tillbyggnad
Kornhus (ursprungligen kapell?) vid långhusets nordsida. Senare rivet. Rester av murarna ingår i långhusets västfasad.
År 1668 - 1668 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt
År 1763 - 1763 Fast inredning - predikstol
Predikstol

Anders Dahlström d y (Konstnär - Skulptör)

År 1795 - 1796 Ändring - tillbyggnad
Kyrkan breddad mot norr

Henrik Wermelin (Byggmästare)

År 1795 - 1796 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kyrkan genomgick en omfattande renovering och ombyggnad under ledning av Henrik Wermelin från Kalmar. Långhuset vidgades genom att den norra muren revs och återuppfördes längre åt norr. Långhuset försågs interiört med ett flackt tunnvalv av trä. Kyrkans äldre fönsteröppningar murades igen och ersattes med större regelbundet placerade fönster. Vid denna ombyggnad fick kyrkan i huvuddrag sitt nuvarande utseende. Kyrkan försågs med ny bänkinredning.
År 1796 - 1796 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning, moderniserad 1938
År 1846 - 2006 Ändring
Se bifogad PDF med bifogad händelselista för information kring alla händelser, årtal, upphovsmän och specifika källhänvisningar.
År 1854 - 1854 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats

Sven Gustaf Lindblom (Konstnär)

År 1855 - 1855 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia
År 1892 - 1892 Fast inredning - läktare
Läktare