Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BORGHOLM LÖT 1:8 - husnr 1, LÖTS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

DSC03265.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LÖTS KYRKA (akt.)

1840 - 1842

1842 - 1842

Kalmar
Borgholm
Öland
Löt
Föra-Alböke-Löts församling
Växjö stift
Lötvägen 49

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Bakgrund
Försvarskyrkor
Löt gamla kyrka, av vilken endast tornet återstår idag, omtalas ofta som försvarskyrka och tornet rubriceras ofta som ett försvarstorn. Den äldre bilden av försvarskyrkorna består i att det utmed Ölands kust och längs Smålands östra kust under slutet av 1100-talet och början av 1200-talet skapades en linje bestående av den typ av kyrkor som kallats fästningskyrkor. För Ölands del handlade det främst om att komplettera befintliga kyrkor med en eller ett par extra våningar samt oftast ytterligare ett torn (så att man fick klövsadelkyrkor). Dessa kyrkor fick en kärv och avvisande karaktär med små fönster och k...

Läs mer i eget fönster

År 1150 - 1249 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt
År 1170 - 1200 Nybyggnad - Torn
Torn
År 1200 - 1230 Ändring - påbyggnad
Torn
År 1770 - 1780 Fast inredning - altare
Altare

Nils Lindhardt Lindman (Hantverkare - Snickare)

År 1840 - 1842 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1840 lades grunden till den nya kyrkans långhus och kor och 1842 stod den nya kyrkan färdig.

Nils Isak Löfgren (Arkitekt)

P Isberg (Byggmästare)

Theodor Edberg (Arkitekt)

År 1842 - 1842 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och sakristia

Nils Isak Löfgren (Arkitekt)

Peter Isberg (Byggmästare)

Theodor Edberg (Arkitekt)

År 1842 - 1842 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning. Ombyggd 1931
År 1842 - 1842 Fast inredning - läktare
Läktare
År 1842 - 1842 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia

Nils Isak Löfgren (Arkitekt)

Peter Isberg (Byggmästare)

Theodor Edberg (Arkitekt)

År 1842 - 1842 Nybyggnad - Korparti
Kor

Nils Isak Löfgren (Arkitekt)

Peter Isberg (Byggmästare)

Theodor Edberg (Arkitekt)

År 1858 - 1858 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats

Olof Jacobsson (Hantverkare)

Sven Gustaf Lindblom (Konstnär)

År 1858 - 1858 Fast inredning - predikstol
Predikstol

Albert Törnqvist (Arkitekt)

Olof Jacobsson (Hantverkare)