Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MÖRBYLÅNGA KASTLÖSA KYRKA 1:1 - husnr 1, KASTLÖSA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Vy mot koret.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KASTLÖSA KYRKA (akt.)

1855 - 1855

1856 - 1856

Kalmar
Mörbylånga
Öland
Kastlösa
Mörbylånga-Kastlösa församling
Växjö stift
Kastlösa 126

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

För nedanstående kronologiskt upplagda beskrivning av kyrkobyggnadens historia har huvudsakligen arkivmaterial från Antikvariskt topografiskt arkiv (ATA) och Kalmar läns museums (KLM) arkiv använts. Uppgifter har också hämtats ur boken ”Kastlösa sockenbeskrivning” av Gunnar Wirsell (Sockenhi). I kyrkan hänger en informationstavla (Infot) som ger en del värdefulla uppgifter om den nuvarande kyrkans äldsta tid. Muntliga uppgifter (Muntligt) har också lämnats av kyrkvaktmästare samt av Göran Lundquist.1100-talet
En kyrka med torn i öster byggdes i Kastlösa, något sydväst om den nuvarande kyrkan.

1200-talet
Kyrkan försågs m...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1300 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfuntsfot
År 1855 - 1855 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Johan Adolf Hawerman (Arkitekt)

Peter Isberg (Byggmästare)

År 1855 - 1855 Nybyggnad - Torn
Torn

Johan Adolf Hawerman (Arkitekt)

Peter Isberg (Byggmästare)

År 1855 - 1855 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia

Johan Adolf Hawerman (Arkitekt)

Peter Isberg (Byggmästare)

År 1855 - 1855 Nybyggnad - Korparti
Kor

Johan Adolf Hawerman (Arkitekt)

Peter Isberg (Byggmästare)

År 1856 - 1856 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Ny kyrka byggs i Kastlösa. Uppgift om entreprenadauktion 1854. Byggnaden ersatte den medeltida klövsadelkyrkan. Byggmästare var Peter Isberg. Den nya kyrkan byggdes norr om den medeltida kyrkan. När den nya kyrkan stod klar revs den medeltida kyrkan. Invigningen av den nya kyrkan skedde den 27 juli 1856.
År 1953 - 1954 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning
År 1953 - 1954 Fast inredning - läktare
Läktare
År 1953 - 1954 Fast inredning - predikstol
Predikstol av kalksten

Erik Johansson (Hantverkare)

År 1953 - 1954 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Fresk

Hans Fagerström (Konstnär)

Stig Kling (Konstnär - Stuckatör)

Waldemar Lorentzon (Konstnär)