Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VIMMERBY PELARNE 5:1 - husnr 1, PELARNE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KI Ankarsrum ka 032

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
PELARNE KYRKA (akt.)

1100 - 1349

1100 - 1349

Kalmar
Vimmerby
Småland
Pelarne
Pelarne församling
Linköpings stift
Pelarne 715

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1997

Pelarne kyrka är uppförd under medeltiden. Någon exakt datering har dock aldrig gjorts. Dendrokronologiska prover som tagits har ännu inte lyckats datera kyrkans äldsta historia. Romanska drag finns t ex i målningar på östra korväggen vilket skulle kunna tyda på ursprung i 1200-talet. Kyrkans äldsta delar är långhuset och koret, båda uppförda av liggande furutimmer som i hörnen fogats samman i laxknutar. De kraftiga syllarna är av ek. Den västra delen av långhuset, där nu läktarpartiet finns, var tidigare bottenvåningen i ett torn som fanns fogat till långhuset. Sedan lång tid tillbaka har det gamla tornet bara bottenvåning och en v...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1349 Nybyggnad
Målningen bakom altartavlan konserverades och altartavlan sattes på gångjärn. Konservering även av predikstol, altaruppsats, vapensköldar, triumfkrucifix och relief av Maria.

Anders Jonsson (Orgelbyggare)

Gustaf Clason (Arkitekt)

Jonas Berggren (Konstnär - Bildhuggare)

Lennart Arfwidsson (Arkitekt)

Reinhard Kolus (Orgelbyggare)

Sune Fondell (Orgelbyggare)

Sven Sundbaum (Konservator)

Sven Wahlgren (Konservator)

År 1100 - 1349 Nybyggnad - Korparti
År 1100 - 1349 Nybyggnad
År 1350 - 1524 Nybyggnad - Sakristia
År 1680 - 1689 Nybyggnad - Vapenhus
År 1680 - 1689 Nybyggnad - Gravkor
Ryningsvärdska gravkoret.
År 1700 - 1800 Fast inredning - predikstol
År 1781 - 1781 Underhåll - exteriör
Omläggning av spån på delar av fasaderna. Årtalet finns mönsterlagt i spånen på koret.
År 1786 - 1786 Fast inredning - altaruppsats
År 1788 - 1788 Ändring - ombyggnad, exteriör
Nya fönster togs upp m m.
År 1788 - 1788 Ändring - ombyggnad, interiör
Nytt golv lades in, altaret höjdes, triumfbågen togs bort, nytt paneltak och ev kläddes väggarna med bräder. Målning av interiören.
År 1830 - 1831 Fast inredning - orgel
År 1846 - 1847 Ändring - ombyggnad, interiör
Brädklädning och målning invändigt.
År 1885 - 1885 Ändring - ombyggnad, interiör
Ny öppen bänkinredning. Bänkar även i gravkoret.
År 1885 - 1890 Ändring - ombyggnad, exteriör
Tvåkupigt tegle lades över långhusets spåntak.
År 1890 - 1890 Fast inredning - orgel
Orgeln ombyggddes och vändes på. Ev tillkom en ny orgelfasad.
År 1900 - 1901 Specifika inventarier - altartavla
Ny altartavla.
År 1925 - 1925 Konservatorsarbeten
Väggarna undersöktes och man fann vissa målningsfragment.
År 1925 - 1925 Ändring - restaurering, exteriör
Omläggning av sockel, delvis nya syllar. Vapenhuset spånkläddes och övriga fasader sågs över. Ny ingång togs upp till sakristian. Målning av fönster och dörrar.

Gustaf Clason (Arkitekt)

År 1925 - 1925 Ändring - ombyggnad, interiör
Innanfönster sattes in. Isolering av vind. Vapenhusets innerväggar kläddes med brädor. Kamin sattes in i kyrkorummet.
År 1937 - 1937 Konservatorsarbeten
Konservering av begravningsvapen, triumfkrucifix, altartavla och träskulpturer.

Oscar Svensson (Konservator)

År 1955 - 1955 Teknisk installation - el
År 1955 - 1955 Konservatorsarbeten
Konservering av väggmålning i koret.
År 1955 - 1955 Ändring - restaurering, interiör
Målning av väggar och tak samt fast inredning. Sakristian omdanades.
År 1955 - 1955 Teknisk installation - värme
År 1960 - 1960 Specifika inventarier - dopfunt
Utförd av körsbärsträ av Gunnar Narkarberg.
År 1967 - 1967 Fast inredning - orgel, orgelverk
År 1977 - 1977 Ändring - restaurering, exteriör
Borttagning av tegeltak samt omläggning av spåntak på långhusets södra sida. På norra sidan kund merparten av befintliga spån ligga kvar. Nytt spåntak på sakristian. Lagning av vapenhusets tak. Vissa plåtarbeten.
År 1977 - 1978 Ändring - restaurering, exteriör
År 1989 - 1989 Ändring - restaurering, interiör
Invändig ommålning av tak, väggar och fasta inventarier med ambition att återställa äldre kulörer. Färgundersökning utfördes. Renovering av fönster. Framtagande av målning i taket under läktaren.
År 1989 - 1989 Underhåll - exteriör
Putslagning och avfärgning av gravkor och sakristia.
År 1991 - 1991 Konservatorsarbeten
År 1994 - 1994 Underhåll - exteriör
Tjärning.
År 1999 - 1999 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk bakom fasad från 1830-talet. Orgeln flyttades något, fasaden målades.
År 2001 - 2001 Underhåll - exteriör
Komplettering av spån på tak och fasader samt tjärning. Fönster och dörrar målades. Putsade ytor sågs över och avfärgades. Gravkorets plåttak sågs över och målades.

Lennart Arfwidsson (Arkitekt)