Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GISLAVED REFTELE 7:1 - husnr 1, REFTELE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Refteleext1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
REFTELE KYRKA (akt.)

1837 - 1838

1837 - 1837

Jönköping
Gislaved
Småland
Reftele
Västbo Sankt Sigfrids församling
Växjö stift
Reftele kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2006

Med anledning av den snabbt växande befolkningen kring sekelskiftet
1800 blev den gamla kyrkan för liten. 1826 väcktes frågan om
såväl ny kyrka som kyrkogård. Det beslutades att bygga nytt inom
tio år. 1833 godkände församlingen den plan som kyrkobyggmästare
Petersson från Borås utarbetat för ny kyrka. 1834 kontrakterades
byggmästare Wennberg för att leda arbetet. Bygget skedde under
1837 och kunde avsynas 1838 men invigas först 1839, då biskop
Esaias Tegnér närvarade. För ritningar till predikstol och altarkors
stod Överintendentsämbetets arkitekt Axel Nyström, vars ritningar
för själva kyrkan aldrig realiserades. Kyrkorum...

Läs mer i eget fönster

År 1837 - 1838 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Axel Fredrik Nyström (Arkitekt)

Johan Wennberg (Byggmästare)

År 1837 - 1838 Nybyggnad - Torn

Axel Nyström (Arkitekt)

Johan Wennberg (Byggmästare)

År 1837 - 1838 Nybyggnad - Sakristia

Axel Nyström (Arkitekt)

Johan Wennberg (Byggmästare)

År 1837 - 1838 Nybyggnad - Korparti

Axel Nyström (Arkitekt)

Johan Wennberg (Byggmästare)

År 1837 - 1837 Nybyggnad
Nybyggnad – kyrkan i sin helhet. Arkitekt Axel Nyström, Överintendentsämbetet. Byggmästare Wennberg.

Axel Nyström (Arkitekt)

År 1844 - 1995 Ändring
För specifika händelser, se pdf.

Carl Oscar Christiernin (Konstnär)

C G Blom Carlsson (Arkitekt)

Charles Lindholm (Arkitekt)

Gottfrid Kallstenius (Konstnär)

Ingeborg Waern Bugge (Arkitekt)

Johan Niklas Söderling (Orgelbyggare)

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

Paul Boberg (Arkitekt)

Ragnar Flood (Konservator)

Sven Sundbaum (Konservator)

Waldemar Lorentzon (Konstnär)

Västbo Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)