Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GISLAVED VILLSTAD 3:1 - husnr 1, VILLSTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Villstadkext1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VILLSTADS KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1788 - 1788

Jönköping
Gislaved
Småland
Villstad
Villstads församling
Växjö stift
Villstad kyrkby 5

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 2006

Villstads kristna historia går tillbaka till medeltiden. Det är oklart när den första kyrkobyggnaden stod
färdig men under senare delen av 1100-talet stod en stenkyrka på samma plats som den nuvarande
kyrkan är uppförd. På 1300-talet byggdes kyrkan om då den utvidgades för den växande församlingen.
Som sådan stod den fram till början av 1700-talet då kyrkan ånyo var otillräcklig för den dåvarande
församlingen. En ny om- och tillbyggnad utfördes samtidigt som den gamla delen renoverades. 1719
införskaffades ett altarskåp som utfördes av bildhuggaren Sven Segervall från Växjö.
År 1736 var kyrkan sliten och målaren Carl Ruth från...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1199 Nybyggnad
En stenkyrka uppfördes på samma plats som den befintliga, delar av den medeltida kyrkan ingår i den nuvarande kyrkans murverk
År 1300 - 2006 Ändring
För specifika händelser, se pdf.

Axel Lindgren (Arkitekt)

Carl Ruth (Konstnär)

Ebbes Bruks Aktiebolag (Firma)

Erik Sköld, Halmstad (Konservator)

E Wiréll (Orgelbyggare)

Göran Pauli (Arkitekt)

Josef Berggren (Konstnär)

Knut Andersson (Konstnär - Skulptör)

Lars Solberg (Orgelbyggare)

Pehr Zacharias Strand (Orgelbyggare)

Per Berggren (Konstnär)

Per Rudenstam (Arkitekt)

Rudolf Hall (Arkitekt)

Sven Segerwall (Konstnär - Bildhuggare)

Sven Wahlgren (Konservator)

Virell (Orgelbyggare)

Västbo Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1788 - 1788 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn. Rester av den medeltida kyrkans murar kvarstår i långhusets västra och norra del

Nils Wedman (Byggmästare)

År 1788 - 1788 Nybyggnad - Torn

Nils Wedman (Byggmästare)

År 1788 - 1788 Nybyggnad - Sakristia

Nils Wedman (Byggmästare)

År 1788 - 1788 Nybyggnad - Korparti

Nils Wedman (Byggmästare)

År 1910 - 1910 Brand
År 1910 - 1912 Ändring - ombyggnad
Kyrkan återuppbyggd efter branden på de kvarstående murarna.

Axel Lindegren (Arkitekt)