Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

JÖNKÖPING ANGERDSHESTRA 2:1 - husnr 1, ANGERDSHESTRA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. B963_063:12

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ANGERDSHESTRA KYRKA (akt.)

1669 - 1669

Jönköping
Jönköping
Småland
Angerdshestra
Norra Mo församling
Skara stift
Angerdshestra 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1992

Kyrkan upptimrades 1669, delvis med användande av bjälkar från den föregående medeltidskyrkan. Hon målades först 1706. 1717 färdigställdes en predikstol av Jonas Ullberg från Velinga. Nytt altare och altarring tillverkades 1720. Taket omspånades 1725. 1731 färdigställdes en altaruppsats av en enklare bygdemästare. 1817 blev kyrkan tillbyggd och förändrad "så att hon nu är lika rymlig som ljus". Hon målades då av målarmästaren Regnell från Jönköping. Det var sannolikt då det nuvarande fullbreda, tresidigt avslutade koret tillkom, liksom vapenhusen i söder och väster. 1840 byggdes en tvåstämmig orgel av Andersson, Bondstorp. 1866 uppf...

Läs mer i eget fönster

År 1669 - 1669 Nybyggnad
Långhus

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1706 - 1706 Underhåll - målningsarbete
År 1717 - 1717 Fast inredning - predikstol

Jonas Ullberg (Konstnär - Bildhuggare)

År 1720 - 1720 Fast inredning - altare
År 1720 - 1720 Fast inredning - altarring
År 1725 - 1725 Underhåll - takomläggning
Nytt spån.
År 1731 - 1731 Fast inredning - altaruppsats
År 1817 - 1817 Nybyggnad - Korparti

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1817 - 1817 Nybyggnad - Vapenhus
Med stor sannolikhet kan de två vapenhusen sättas i samband med korets uppförande.
År 1817 - 1817 Underhåll - målningsarbete

Regnell, Jönköping (Hantverkare - Målare)

År 1840 - 1840 Fast inredning - orgel
Tvåstämmig orgel.

Andersson, Bondstorp (Orgelbyggare)

År 1866 - 1866 Nybyggnad - Sakristia
År 1870 - 1870 Ändring - påbyggnad
Vapenhuset byggs på med en våning och förses med skärmtak vid port. Sannolikt vid denna tid får fasaderna på kyrkan sin vita kulör.
År 1870 - 1900 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Evangelistmålningar i kortak.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1893 - 1893 Fast inredning - orgel

Levin Johansson (Orgelbyggare)

År 1910 - 1910 Teknisk installation - värme
Kamin
År 1910 - 1910 Ändring - ombyggnad, interiör
Väggar får bröstpanel och fältindelning. Taket kläs med ny panel. Nytt golv. Nya läktarpelare. Altaret ombygges. 16 återanvända bjälkar från en medeltidskyrka påträffas.

E. Th. Cedergren (Arkitekt)

Georg Alfred Nilsson (Arkitekt)

År 1910 - 1910 Fast inredning - port
Nya dörrar. Sakristia får ytterport.

Georg Alfred Nilsson (Arkitekt)

År 1910 - 1910 Fast inredning - bänkinredning
Ny, öppen bänkinredning.

Georg Alfred Nilsson (Arkitekt)

År 1910 - 1910 Fast inredning - altarring

Georg Alfred Nilsson (Arkitekt)

År 1910 - 1910 Underhåll - målningsarbete, interiör
Total ommålning.

Georg Alfred Nilsson (Arkitekt)

År 1910 - 1910 Konservatorsarbeten
Restaurering av evangelistmålningar.

Georg Alfred Nilsson (Arkitekt)

År 1950 - 1950 Underhåll - exteriör
Ny spåntäckning på sakristia. Övriga tak tjäras endast. Alla fasader ommålas i befintlig kulör.
År 1952 - 1952 Konservatorsarbeten
Borttagning av rödfärg på dopfunt och medeltida skulptur.

Sven Wahlgren (Konservator)

År 1953 - 1953 Ändring - ombyggnad, fönster
Insättning av innanfönster med antikglas.
År 1956 - 1957 Ändring - restaurering
Skärmtak, kamin och skorsten slopas. Ytterport kläs med kopparplåt. Interiörens väggfält kläs med glasfiberväv. Tak isoleras. Trappor i västra vapenhuset rives och ersätts av en ny trappa och utrymme för förråd, kapprum och uppvärmning. Läktaren får nytt golv och orgeln flyttas bakåt. Sakristian får ny inredning, innanfönster och väggbeklädnad med glasfiberväv.

Hans Lindén (Arkitekt)

År 1956 - 1957 Fast inredning - port
Nya dörrar.

Hans Lindén (Arkitekt)

År 1956 - 1957 Underhåll - golv
Golv slipas och fernissas.

Hans Lindén (Arkitekt)

År 1956 - 1957 Fast inredning - bänkinredning
Ny, sluten bänkinredning.

Hans Lindén (Arkitekt)

År 1956 - 1957 Specifika inventarier - textilskåp

Hans Lindén (Arkitekt)

År 1956 - 1957 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning.

Hans Lindén (Arkitekt)

År 1956 - 1957 Teknisk installation - värme

Hans Lindén (Arkitekt)

År 1956 - 1957 Konservatorsarbeten
Framtagning av ursprungliga färger på altaruppsats och predikstol.

Sven Wahlgren (Konservator)

År 1956 - 1957 Underhåll - målningsarbete, interiör
Total ommålning. Evangelistbilder övermålas.

Hans Lindén (Arkitekt)

Sven Wahlgren (Konservator)

År 1973 - 1973 Ändring
Renovering och utökning av orgelverk.

Smedmans Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1981 - 1981 Teknisk installation - värme
Elektrisk uppvärmning.

Rejlers ingenjörsbyrå AB (Konstruktör)

År 1989 - 1989 Teknisk installation - högtalaranläggning
År 1989 - 1989 Teknisk installation - VA
Toalett under läktartrappa.