Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

JÖNKÖPING BANKERYD 5:1 - husnr 2, BANKERYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Bankerydext2.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BANKERYDS KYRKA (akt.)

1865 - 1865

1865 - 1865

Jönköping
Jönköping
Småland
Bankeryd
Bankeryds församling
Växjö stift
Bankeryds kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2010

Föregående kyrka
Tio meter från den norra kyrkogårdsmuren och 20 meter från den västra låg nuvarande kyrkas föregångare. Genom Nils Månsson Mandelgrens beskrivning och teckningar från 1863 har vi en god bild av hur denna såg ut. . Den var 27 ½ aln lång (23 meter), 14 ½ aln bred (8,7 meter) och 11 alnar hög (6,6 meter). Planen var romansk med smalare rakt avslutat kor samt norr om detta en sakristia. Kor och sakristia var av sten och åtminstone koret från tidig medeltid. För detta talar att koret var tunnvälvt och öppnade sig mot kyrkorummet genom en spetsbågig triumfbåge. Den spetsbågiga formen kan indikera 1200-talets mitt eller a...

Läs mer i eget fönster

År 1865 - 1865 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

År 1865 - 1865 Nybyggnad - Torn

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

År 1865 - 1865 Nybyggnad - Sakristia

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

År 1865 - 1865 Nybyggnad - Korparti

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

År 1865 - 1865 Nybyggnad
Arkitekt Johan Fredrik Åbom, Överintendentsämbetet. Murarmästare Andreas Persson från Erikstorp, Bollebygd. Snickaremästare Anders Johansson, Tvärred. Den föregående kyrkan revs året innan och låg norr om den nuvarande.

Anders Johansson, Törnabo Tvärred (Hantverkare - Snickare)

Andreas Persson (Hantverkare - Murare)

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

År 1866 - 2008 Ändring
För specifika händelser se pdf.

Anders Gustav Ljungström (Konstnär - Dekormålare)

Arberg & Arberg (Arkitektkontor)

Erik Nordström (Orgelbyggare)

Erik Persson (Arkitekt)

FLK (Entreprenör)

Göran Pauli (Arkitekt)

Henry Hansson (Arkitekt)

Holmqvist Artur (Hantverkare - Murare)

Johannes Dahls arkitektkontor (Arkitektkontor)

Jönköpings läns museum Konserveringen (Konservator)

Ola Westerudd (Konservator)

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

Paul Boberg (Arkitekt)

PEAB (Entreprenör)

R. Johansson (Hantverkare - Målare)

Rune Håkansson (Hantverkare - Målare)

Sandå Måleri AB (Hantverkare - Målare)

Torsten Nordberg (Konstnär - Dekormålare)

Valter Holmqvist (Hantverkare - Murare)

W Bäckström (Byggmästare)