Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VAGGERYD BYARUM 2:1 - husnr 1, BYARUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Byarumext1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BYARUMS KYRKA (akt.)

1150 - 1159

1200 - 1299

Jönköping
Vaggeryd
Småland
Byarum
Byarum-Bondstorps församling
Växjö stift
Byarum 1

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Klosterbyggnad

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, grekisk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, grekisk

Historik

Inventeringsår 2006

Den första kyrkan på platsen sägs varit kopplad till det kloster som fanns här fram till 1236 då det
flyttades till Sko i Uppland. Av de kvarvarande medeltida byggnadselement som påträffats har den
ursprungliga kyrkan uppskattats blivit uppförd under 1150-talet. På 1300-talet bemålades kyrkan med
kalkmålningar men i övrigt finns få källor som berättar om den tidiga historian.
1642 finns en notering om att koret genomgått en
ommålning som till sin helhet eller delar bekostades av
översten David Dachsberg och dennes maka Regina
von Kanten. Några år in på 1650-talet införskaffades
en ny kyrkklocka och 1660 lät familjen Dachsber...

Läs mer i eget fönster

År 1150 - 1159 Nybyggnad
En ursprunglig klosterkyrka uppfördes
År 1200 - 1299 Nybyggnad
Långhus
År 1200 - 1529 Nybyggnad - Sakristia
År 1236 - 2002 Ändring
För specifika händelser, se pdf.

Beckman & Co (Klockgjutare)

Bent Jörgen Jörgensen (Arkitekt)

G Kyhlman (Konstnär - Bildhuggare)

Jonas Magnus Fries, Jönköping (Klockgjutare)

Leif Hammarberg (Orgelbyggare)

Per Rudenstam (Arkitekt)

Th. Frobenius & Co, Danmark. (Orgelbyggare)

År 1686 - 1686 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt åt väster
År 1758 - 1758 Nybyggnad - Korparti
Urprungligen uppfört som gravkor för Gabriel von Seth
År 1766 - 1766 Nybyggnad - Korsarm/ar
År 1781 - 1786 Nybyggnad - Torn