Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

EKSJÖ EDSHULT 2:1 - husnr 1, EDSHULTS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

IMG_6751.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
EDSHULTS KYRKA (akt.)

1836 - 1839

1836 - 1839

Jönköping
Eksjö
Småland
Edshult
Hult-Edshults församling
Linköpings stift
Edshult 3

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1992

Av Edshults tidigkristna historia är litet känt. Det första belägget för att det funnits en kyrka i området daterar sig till 1400-talet och då utgjorde församlingen annex till Hult men den kyrkan kan möjligtvis vara äldre. Under 1400-talet införskaffades ett altarskåp, det altarskåpet ersattes 1520 med ett nytt skåp vilket nu är placerat i den nuvarande kyrkans ”lillkyrka”. 1685 tillkom en ny predikstol vilken såldes på auktion i samband med den nya kyrkans uppförande. Under det tidiga 1700-talet byggdes ett nytt gravkor av sten invid kyrkans sakristia, gravkoret byggdes under ledning av överinspektören Nils Flintensten, Norrsunda.
...

Läs mer i eget fönster

År 1520 - 1520 Specifika inventarier - altarskåp

Länsstyrelsens i Jönköpings län arkiv (Arkiv)

År 1836 - 1836 Specifika inventarier - kyrkklocka
Omgjutning av storklocka
År 1836 - 1839 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn. Sedan 1956-57 är en lillkyrka inredd i långhusets östra del och koret flyttat längre västerut i långhuset.

Axel Fredrik Nyström (Arkitekt)

Carl Robert Palmér (Byggmästare)

År 1836 - 1839 Nybyggnad - Torn

Axel Nyström (Arkitekt)

Carl Robert Palmér (Byggmästare)

År 1836 - 1839 Nybyggnad - Sakristia

Axel Nyström (Arkitekt)

Carl Robert Palmér (Byggmästare)

År 1836 - 1839 Nybyggnad - Korparti

Axel Nyström (Arkitekt)

Carl Robert Palmér (Byggmästare)

År 1836 - 1839 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1844 - 1844 Fast inredning - orgel

Orgelinventarium (Publikation)

År 1862 - 1862 Specifika inventarier - kyrkklocka
Omgjutning av lillklocka
År 1877 - 1877 Specifika inventarier - altartavla
År 1941 - 1941 Underhåll - takomläggning
Nytt plåttak

Sveriges kyrkor volym 192: Kyrkobyggnader 1760-1860 del 2, Småland och Öland (Publikation)

År 1955 - 1957 Ändring - restaurering
Nya fönster. Koret avskiljs till lillkyrka. Konservering av altarskåp. Nytt brädgolv. Elektrisk belysning och värme. Ommålning.

Sveriges kyrkor volym 192: Kyrkobyggnader 1760-1860 del 2, Småland och Öland (Publikation)

År 1976 - 1976 Teknisk installation - värme
Övergång till elvärme i stora kyrkorummet.
År 1978 - 1978 Ändring - ombyggnad, golv
Omläggning av brädgolv pga röta.
År 1993 - 1993 Underhåll - interiör
Invändig restaurering av lillkyrkan. Bl.a. ny avfärgning av puts.
År 1997 - 1997 Ändring - restaurering
Restaurering av Nordströmorgeln.
År 1998 - 1998 Specifika inventarier - textilskåp
År 1999 - 1999 Underhåll - takomläggning
Ny takplåt