Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

EKSJÖ KRÅKSHULT 7:1 - husnr 1, KRÅKSHULTS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

IMG_6162.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KRÅKSHULTS KYRKA (akt.)

1801 - 1802

1801 - 1802

Jönköping
Eksjö
Småland
Kråkshult
Hässleby-Kråkshults församling
Linköpings stift
Kråkshults kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1992

Kråkshults kyrka uppfördes 1801-03 och ersatte en äldre medeltida kyrka. Den medeltida kyrkan låg ca en kilometer sydsydost om den nya, vid Skrivaregården i Kråkshults gamla kyrkby. Utseende och omfattning är okänt men den lär ha varit byggd av sten, 30 alnar lång, 12 alnar bred och 9 alnar hög. Kyrkan saknade torn, hade vapenhus på södra sidan och sakristia på norra.

Kyrkan stod på en odränerad och fuktmättad mark, vilket enligt uppgifter hade påverkat murarnas stabilitet och var också främsta anledningen till att man behövde bygga en ny kyrka. Till den nya kyrkan sökte man därför efter en plats med fast och stabil berggrund och ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1992

Kråkshults kyrka uppfördes 1801-03 och ersatte en äldre medeltida kyrka. Den medeltida kyrkan låg ca en kilometer sydsydost om den nya, vid Skrivaregården i Kråkshults gamla kyrkby. Utseende och omfattning är okänt men den lär ha varit byggd av sten, 30 alnar lång, 12 alnar bred och 9 alnar hög. Kyrkan saknade torn, hade vapenhus på södra sidan och sakristia på norra.

Kyrkan stod på en odränerad och fuktmättad mark, vilket enligt uppgifter hade påverkat murarnas stabilitet och var också främsta anledningen till att man behövde bygga en ny kyrka. Till den nya kyrkan sökte man därför efter en plats med fast och stabil berggrund och ...

Läs mer i eget fönster

År 1801 - 1802 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Johan Wennerström (Byggmästare)

Olof Tempelman (Arkitekt)

År 1801 - 1802 Nybyggnad - Torn

Johan Wennerström (Byggmästare)

Olof Tempelman (Arkitekt)

År 1801 - 1802 Nybyggnad - Sakristia

Johan Wennerström (Byggmästare)

Olof Tempelman (Arkitekt)

År 1801 - 1802 Nybyggnad - Korparti

Johan Wennerström (Byggmästare)

Olof Tempelman (Arkitekt)

År 1801 - 1802 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1810 - 1811 Fast inredning - orgel

Kråkshults kyrka (Publikation)

År 1862 - 1864 Ändring - ombyggnad
Två fönster tas upp i korväggen. Alla fönster får gjutjärnsbågar. Kaminer installeras.

Sveriges kyrkor volym 192: Kyrkobyggnader 1760-1860 del 2, Småland och Öland (Publikation)

År 1879 - 1879 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad av orgelverk.

Sveriges kyrkor volym 192: Kyrkobyggnader 1760-1860 del 2, Småland och Öland (Publikation)

År 1900 - 1901 Underhåll - takomläggning
Spåntak ersätts med plåt.

Kråkshults kyrka (Publikation)

År 1925 - 1926 Ändring - restaurering, interiör
Korgolv utökas. Bänkinredning ombyggs och ekådras. Ny kamin. Mittfönster i norr igenmuras. Avfärgning av väggar. Vindfång i söder. Isolering av vind. Innertak oljemålas. Etsade glas i korfönster. Lanterninens kulör ändras från röd till svart.

Sveriges kyrkor volym 192: Kyrkobyggnader 1760-1860 del 2, Småland och Öland (Publikation)

År 1947 - 1947 Teknisk installation - värme
Varmluftsanläggning. Innanfönster.

Sveriges kyrkor volym 192: Kyrkobyggnader 1760-1860 del 2, Småland och Öland (Publikation)

År 1957 - 1958 Ändring - restaurering, interiör
Korfönster i öster igenmuras. Ommålning i enlighet med ursprung i vitt och guld. Väggar kalkas. Tak och inredning ommålas med oljefärg.

Kråkshults kyrka (Publikation)

År 1991 - 1993 Ändring - restaurering
Avfärgning av fasader. Spåntäckning på lanternin tas fram. Invändig ommålning. Restaurering av orgel.

Sveriges kyrkor volym 192: Kyrkobyggnader 1760-1860 del 2, Småland och Öland (Publikation)