Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

EKSJÖ KYRKAN 1 - husnr 1, EKSJÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Eksjö 30 augusti 2004 164.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
EKSJÖ KYRKA (akt.)

1887 - 1889

1887 - 1889

Jönköping
Eksjö
Småland
Eksjö
Eksjö församling
Linköpings stift
Stora Torget 8

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Historik

Inventeringsår 1992

Eksjö kyrka uppfördes 1887-89 och ritades av arkitekt J F Åbom vid Överintendentsämbetet, byggmästare var C A Pettersson, Eksjö. Kyrkan ersatte en kyrka med medeltida ursprung och rik barockinredning, men som dömdes ut som bristfällig och därför revs. Tornet i väst är den enda delen som härrör från den gamla kyrkan, det uppfördes 1784 och sparades vid rivningen. Den nygotiska överdelen av tornet på kyrkan ogillades dock och ersattes 1925 av en kopia av det ursprungliga tornets lanternin. Exteriören i nyklassicism är, bortsett från tornlanterninen, relativt oförändrad från nybyggnadstillfället 1889, medan interiören fick en delvis me...

Läs mer i eget fönster

År 1659 - 1659 Specifika inventarier - dopfunt
År 1698 - 1698 Fast inredning - altaruppsats
År 1698 - 1698 Fast inredning - predikstol
År 1759 - 1759 Fast inredning - orgel

Orgelbyggare i Sverige 1500-1900 och deras verk (Publikation)

År 1784 - 1784 Nybyggnad - Torn
År 1867 - 1867 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk, äldre fasad återanvänds.

Sveriges kyrkorglar (Publikation)

År 1887 - 1889 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och korsarmar. Kyrkan byggd intill den gamla kyrkans torn.

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

År 1887 - 1889 Nybyggnad - Sakristia

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

År 1887 - 1889 Nybyggnad - Korparti

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

År 1887 - 1889 Nybyggnad - Korsarm/ar

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

År 1887 - 1889 Nybyggnad
År 1911 - 1912 Ändring - ombyggnad
Takpanel putsas över och förses med stuckatur, väggar förses med pilastrar etc.

Allan Norblad (Konstnär)

År 1925 - 1925 Ändring - ombyggnad, exteriör
Ny tornöverbyggnad, till utseende i överensstämmelse med tornet från 1784.

Ove Leijonhufvud (Arkitekt)

År 1936 - 1936 Teknisk installation - värme
Vattenburen centralvärme
År 1939 - 1939 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad av orgelverk. Mekanisk traktur ersätts med pneumatisk.

Sveriges kyrkorglar (Publikation)

År 1942 - 1942 Ändring - ombyggnad, interiör
Korfönster med glasmåleri igenmurades, nya bänkar, kalkstensgolv i vapenhus mm.

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

År 1958 - 1958 Ändring - ombyggnad, golv
Ekparkett i kor ovanpå befintligt golv.
År 1964 - 1964 Ändring - tilläggsisolering
Stenullsmatta ovanpå valven.
År 1964 - 1964 Fast inredning - orgel
Femstämmig Hammarbergorgel, placerad i norra korsarmen.
År 1966 - 1966 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk med bibehållande av tio gamla stämmor och fasaden. Mekanisk traktur.

Sveriges kyrkorglar (Publikation)

År 1966 - 1966 Underhåll - takomläggning
Äldre järnplåt ersätts med kopparplåt.
År 1971 - 1971 Ändring - ombyggnad, interiör
Omdisponering av norra korsarmen till andaktskapell.
År 1975 - 1975 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Ramp till södra porten.
År 1980 - 1981 Underhåll - målningsarbete
In- och utvändig ommålning av väggar.
År 1996 - 1996 Specifika inventarier - textilskåp
Skåp för liggande förvaring av textilier inredd i sakristian.
År 1997 - 2001 Ändring - restaurering, interiör
Läktarunderbyggnad. Altarringen befrias från masonit och öppnas på mitten. Sidokapell flyttas från norra till södra korsarmen. Västliga fönster återupptas. Nytt fristående altare. Konservering av altaruppsats och predikstol. Orgelverk utökas.
År 2002 - 2002 Underhåll - målningsarbete, exteriör